Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Selection/tests > Case-tehtävä

Case-tehtävä

Miten varmistetaan, että hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti?

Ennen valintamenettelyä vahvistetaan kilpailuilmoituksen mukaiset objektiiviset arviointikriteerit, joita sovelletaan järjestelmällisesti kaikkiin hakijoihin.

lisää

Voinko vaihtaa case-tehtävän, alakohtaisen kirjallisen kokeen, postikoritehtävän tai käännöskokeen ajankohtaa?

Ei, et voi muuttaa case-tehtävän, alakohtaisen kirjallisen kokeen, postikoritehtävän tai käännöskokeen päivämäärää/aikaa.

lisää

Mikä näppäimistö minulla on käytössäni tietokoneella suoritettavissa kokeissa?

Monivalintakokeissa (ja postikoritehtävässä) hakijat eivät tarvitse näppäimistöä. Case-tehtävää ja alakohtaista kirjallista koetta varten hakijat saavat ilmoittamansa kielen 2 mukaisen näppäimistön. Kutsukirjeessä pyydetään tarkistamaan siinä ilmoitettu näppäimistövalinta ja tarvittaessa muuttamaan sitä. Jos valitset muun kuin sinulle oletusarvoisesti osoitetun näppäimistön, kaikki näppäimistön pikakomennot eivät välttämättä ole käytettävissä aksentti-/erikoismerkkejä varten. Tutustu luetteloon tavallisimmista erikoismerkeistä, jotka koeympäristössä voi tuottaa Alt-näppäimen ja...

lisää

Mitä pitää tehdä, jos minulla on testikeskuksessa teknisiä tai muita koejärjestelyihin liittyviä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa koesuoritukseeni?

Jos ongelmia ilmaantuu: kerro asiasta valvojalle ja pyydä häntä kirjaamaan tapaus JA ilmoita asiasta kirjallisesti EPSOlle sähköisellä yhteydenottolomakkeella 3 vuorokauden kuluessa kokeestasi. Kuvaile lomakkeessa ongelma lyhyesti.

lisää

Korvataanko matkakulut?

EPSO ei korvaa matkakuluja, jotka aiheutuvat osallistumisesta tietokoneella tehtäviin kokeisiin tai esivalintakokeisiin / keskivaiheen kokeisiin (esim. monivalintakokeet, postikoritehtävät ja käännöskokeet). EU-alueen ulkopuolella asuvat hakijat, jotka tulevat suorittamaan case-tehtävää tai alakohtaista kirjallista koetta, voivat hakea korvausta matkakuluistaan, jos ne ovat osa arviointikeskusvaiheen tehtäviä (ks. kilpailuilmoitus).

lisää

Mitä ohjeita on annettu tietokoneella tehtäviä kokeita varten?

Kysymysten määrä, kokeiden kesto ja vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan valintamenettelyn kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä. Saapuminen testikeskukseen Ajanvarausvahvistusviestissä on linkki, jonka kautta näet testikeskuksen osoitteen. Vahvistus näkyy EPSO-tililläsi, kun olet varannut koeajan. Saavu testikeskukseen vähintään 30 minuuttia ennen varaamaasi aikaa. Jos myöhästyt, emme voi taata, että saat suorittaa kokeen.Ennen kuin menet kokeeseen, lue Usein kysyttyä -osion kohta Mitä sääntöjä testikeskuksissa on noudatettava tietokoneella tehtävien kokeiden aikana?...

lisää

Mitä sääntöjä testikeskuksissa on noudatettava tietokoneella tehtävien kokeiden aikana?

Osallistujat, jotka eivät noudata seuraavia sääntöjä, voidaan poistaa testikeskuksesta ja sulkea pois valintamenettelyn myöhemmistä vaiheista. Noudata Prometric-testikeskuksen sääntöjä (koepäivänä saatavilla myös testikeskuksessa) ja keskuksen henkilöstön antamia ohjeita. Kutakin koetilannetta valvotaan ja se videoidaan. Valvojat kiertävät koetilaisuuden aikana koetilassa ja valvovat järjestystä. Ruokia ja juomia voi tuoda vain odotustilaan, ei itse koetilaan. Testikeskuksissa ei ole tarjolla virvokkeita. Kokeissa voi käyttää vain testikeskuksessa tarjolla olevia apuvälineitä.

lisää

Miten varataan aika tietokoneella tehtäviä kokeita varten?

Ajanvarausjakson alkamis- ja päättymispäivät ilmoitetaan EPSO-tilisi kautta / EPSO-sivustolla. EPSO-tililläsi oleva linkki varausjärjestelmään on toiminnassa vain tämän ajanvarausjakson ajan. Voit vapaasti valita maan, testikeskuksen, päivän ja kellonajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Huomaa, että kaikkiin testikeskuksiin ei voi varata mitä tahansa aikaa. Eri testikeskusten varauskapasiteetti perustuu niiden aukioloaikoihin, käytettävissä olevien työasemien määrään sekä siihen, kuinka moni ehdokkaista on valinnut kulloisenkin keskuksen. Joidenkin kokeiden tapauksessa (käännöskokeet,...

lisää

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen varannut koeajan?

Heti ajanvarauksen jälkeen saat vahvistusviestin Prometric-testikeskuksesta. Jos viestiä ei tule, tarkista myös roskapostikansio. Vahvistusviestissä olevasta kokeen tunnuksesta näkyy hakijan kieli 2, jolla hän saa ohjeet monivalintakokeissa ja postikoritehtävissä. Case-tehtävän, alakohtaisen kirjallisen kokeen ja käännöskokeiden osalta tunnus osoittaa, mikä on kokeen kieleen ja minkäkielistä näppäimistöä kokeessa käytetään. Ajanvahvistusvaraus saapuu EPSO-tilillesi 48 tunnin kuluessa varauksesta. Tulosta viesti ja ota se mukaasi testikeskukseen yhdessä henkilötodistuksen kanssa (ks. Mitä...

lisää

Mihin voin ottaa yhteyttä, jos tietokoneella tehtävien kokeiden ajanvarauksen yhteydessä esiintyy teknisiä ongelmia?

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tehdessäsi, muuttaessasi tai peruuttaessasi tietokoneella tehtävien kokeiden ajanvarausta, ota yhteyttä suoraan Prometriciin seuraavasti: Sähköpostitse: epso_en@prometric.com Puhelimitse (maksuton numero): Itävalta 0800 201 768 Belgia 0800 80293 Bulgaria 00800 1104423 Kroatia 0800 222 354

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En