Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Selection/tests > Studija slučaja

Studija slučaja

Kako se kandidatima jamče ravnopravni uvjeti?

Kako bi se kandidatima osigurali ravnopravni uvjeti, prije početka postupka odabira na temelju obavijesti o natječaju određuju se objektivni kriteriji ocjenjivanja, koji se strogo primjenjuju na sve kandidate.

Više

Mogu li promijeniti termin za polaganje testa studije slučaja, pismenog ispita iz područja struke, simulacije e-sandučića ili testa prijevoda?

Za polaganje testova studije slučaja, pismenog ispita iz područja struke, simulacije e-sandučića i testova prijevoda datum i vrijeme polaganja ne mogu se promijeniti.

Više

Kojom ću se tipkovnicom služiti na računalnim testovima?

Za testove s višestrukim izborom odgovora (uključujući testove simulacije e-sandučića) tipkovnica vam neće biti potrebna. Za studiju slučaja i pismeni test iz područja struke dodijelit će vam tipkovnica u skladu s vašim jezikom 2. U pozivnom pismu dobit ćete mogućnost da je provjerite i eventualno promijenite. Odaberete li drukčiju tipkovnicu, možda vam neće biti dostupni neki znakovi s naglaskom ili posebni znakovi ili prečaci za te znakove. Ovdje možete vidjeti najčešće posebne znakove koji su dostupni u okruženju testiranja, a mogu se dobiti pritiskom na tipku Alt zajedno s odgovarajućim...

Više

Što moram učiniti ako u ispitnom centru naiđem na tehnički ili organizacijski problem koji može utjecati na moje testiranje ili uspjeh na testiranju?

Naiđete li na problem, pridržavajte se sljedećih uputa: zamolite osobu koja nadzire testiranje da riješi problem i zatražite da se incident prijavi u pisanom obliku TE u roku od tri dana nakon testiranja pisanim putem o tome obavijestite EPSO putem elektroničkog obrasca za kontakt u kojem ćete ukratko opisati problem na koji ste naišli.

Više

Imam li pravo na naknadu putnih troškova?

EPSO ne isplaćuje naknadu putnih troškova za dolazak na računalne testove ili međutestove / preliminarne testove (testovi s višestrukim izborom odgovora, simulacija e-sandučića (e-tray) i testovi prevođenja). Za studiju slučaja ili pismeni ispit iz relevantnog područja kandidati s adresom stanovanja izvan EU-a imaju pravo zatražiti naknadu putnih troškova ako je riječ o testovima u centru za procjenu (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju).

Više

Što je važno imati na umu pri polaganju računalnih testova?

Broj pitanja, trajanje testova i bodovni prag pronaći ćete u obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa koji se odnosi na vaš postupak odabira. Dolazak u ispitni centar: Adresu ispitnog centra pronaći ćete preko poveznice u vašoj potvrdi o rezervaciji. Ta će se potvrda pojaviti u vašem EPSO računu nakon što rezervirate termin za testiranje. Morate doći barem pola sata prije zakazanog termina. Ne možemo jamčiti slobodno mjesto ako zakasnite ili propustite termin.Pozivamo vas da pročitate Koja su pravila ponašanja u centrima za polaganje računalnih testova? prije izlaska na testiranje...

Više

Koja su pravila ponašanja u centrima za polaganje računalnih testova?

Svatko tko se ne bude pridržavao sljedećih pravila ponašanja može biti udaljen iz ispitnog centra i isključen iz postupka odabira. Morate se pridržavati pravila Prometricovih ispitnih centara (dostupnih i u ispitnim centrima na dan testiranja) i uputa osoblja u centru. Svako se testiranje nadzire i snima. Dok kandidati rješavaju testove, osoblje koje nadzire testiranje povremeno šeće kroz prostoriju kako bi se osigurao mir. Hrana i piće smiju se unijeti samo u čekaonicu, ne i u prostoriju za testiranje. U ispitnim centrima neće vam biti ponuđeni hrana i piće. Testovi se rješavaju bez pomagala...

Više

Kako mogu rezervirati termin za polaganje računalnih testova?

Putem EPSO računa ili na internetskim stranicama EPSO-a dobit ćete obavijest o početku i završetku razdoblja za rezervaciju termina. Poveznica na sustav rezervacija, kojim upravlja vanjski izvođač, bit će aktivna u vašem EPSO računu isključivo tijekom razdoblja za rezervaciju termina. Ovisno o raspoloživosti, moći ćete odabrati datum, vrijeme, zemlju i ispitni centar. Upozoravamo vas da neće uvijek biti slobodnih mjesta u svakom ispitnom centru. Planiranje raspoloživosti ispitnih centara temelji se na njihovu radnom vremenu, broju raspoloživih mjesta za testiranje te broju kandidata koji...

Više

Što se događa nakon što rezerviram termin za testiranje?

Odmah nakon rezervacije termina Prometric će vam e-poštom poslati potvrdu. Ako je ne dobijete, pogledajte je li u neželjenoj pošti. Šifra ispita navedena u potvrdi koju dobijete e-poštom za računalne testove s višestrukim izborom odgovora i simulaciju e-sandučića (e-tray) odnosi se na vaš jezik 2, tj. jezik uputa tijekom testiranja. Za studiju slučaja, pisani test iz područja struke i testove prevođenja ta se šifra odnosi i na dodatne informacije o jeziku testiranja i tipkovnici. U roku od 48 sati nakon rezervacije termina i u vašem EPSO računu pojavit će se potvrda o rezervaciji. Tu potvrdu...

Više

Kome se obratiti u slučaju tehničkih poteškoća pri rezervaciji računalnih testova?

Ako pri rezervaciji, promjeni ili otkazivanju termina za računalne testove dođe do tehničkih poteškoća, obratite se izravno Prometricu, i to: e-poštom: epso_en@prometric.com Ili besplatnim telefonom: Austrija 0800 201 768 Belgija 0800 80293 Bugarska 00800 1104423 Hrvatska 0800 222 354

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne