DUK

Home > DUK > Selection/tests > Atvejo tyrimas

Atvejo tyrimas

Kaip užtikrinamos vienodos sąlygos?

Prieš atranką, vadovaujantis pranešimu apie konkursą, priimami objektyvūs vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, jie griežtai taikomi visiems kandidatams.

daugiau

Ar galima pakeisti atvejo tyrimo, raštiškos konkrečios srities užduoties, e. korespondencijos tvarkymo arba vertimo raštu testų datą ir laiką?

Rezervuotos atvejo tyrimo, raštiškos konkrečios srities užduoties, e. korespondencijos tvarkymo arba vertimo raštu testų datos ir (arba) laiko pakeisti negalima.

daugiau

Kokia klaviatūra naudosiuos per kompiuterinius testus?

Per klausimų su keliais atsakymų variantais testus (taip pat e. korespondencijos tvarkymo testus) kandidatams klaviatūros nereikės. Atvejo tyrimui ir raštiškai konkrečios srities užduočiai atlikti jums bus automatiškai skirta jūsų antrosios kalbos klaviatūra. Kvietime jūsų bus prašoma patikrinti, ar nurodyta tinkama klaviatūra, ir, jei reikia, nurodyti kitą.

daugiau

Ką daryti, jei testavimo centre kyla techninė ar organizacinė problema, kuri gali turėti įtakos mano rezultatams?

Jei kiltų problema: paprašykite prižiūrėtojo problemą išspręsti, paprašykite užregistruoti incidentą raštu IR per 3 dienas po testo užpildę internetinę kontaktinę formą praneškite apie problemą EPSO ir trumpai ją aprašykite.

daugiau

Ar kompensuojamos kelionės išlaidos?

EPSO neteikia jokio dalinio jūsų kelionės išlaidų, patirtų dėl dalyvavimo kompiuteriniuose arba preliminariuose ar išankstiniuose testuose (t. y., klausimų su keliais atsakymų variantais, e. korespondencijos tvarkymo, vertimo raštu testuose), kompensavimo. Į atvejo tyrimą arba raštišką konkrečios srities užduotį pakviesti kandidatai, gyvenantys ES nepriklausančioje šalyje, turi teisę prašyti dalinio kelionės išlaidų kompensavimo, jeigu šie testai yra vertinimo centre vyksatančių testų dalis (žr. atitinkamą konkurso skelbimą).

daugiau

Kokios yra kompiuterinių testų laikymo instrukcijos?

Atsakymų į klausimus apie testo užduočių skaičių, jo trukmę ir išlaikymo balus ieškokite savo atrankos procedūros pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą. Atvykimas į testų laikymo centrą Testų laikymo centro adresas pateikiamas spustelėjus jūsų registracijos patvirtinimo laiške esančią nuorodą. Šį patvirtinimą galite rasti savo EPSO aplanke po to, kai užsiregistruojate testams. Reikia atvykti ne vėliau kaip prieš 30 minučių iki testo pradžios. Jeigu pavėluosite arba praleisite skirtą laiką, nėra garantijų, kad jums bus palikta testo laikymo vieta.Prieš atvykstant...

daugiau

Kokios elgesio taisyklės galioja kompiuterinių testų laikymo centruose?

Visi asmenys, pažeidę šias taisykles, gali būti pašalinti iš testų laikymo patalpos ir tolesnės atrankos procedūros. Privalote laikytis „Prometric“ testų laikymo centro taisyklių (jos taip pat skelbiamos testų laikymo centre testų laikymo dieną) ir visų nurodymų, kuriuos duoda testų laikymo centro darbuotojai. Per visus testus budi budėtojai, vaizdas įrašomas. Siekiant užtikrinti saugią testų laikymo aplinką, kandidatams laikant testus nuolat vaikšto stebėtojai. Valgyti ir gerti leidžiama tik laukiamajame, bet ne testų laikymo patalpoje. Testų laikymo centruose netiekiama jokių gaivinamųjų...

daugiau

Kaip rezervuoti kompiuterinių testų laiką?

Informacija apie rezervavimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas jums bus pateikta jūsų EPSO aplanke ir (arba) interneto svetainėje. Rezervavimo sistemos nuoroda jūsų EPSO aplanke bus aktyvi tik šiuo rezervavimo laikotarpiu. Galėsite pasirinkti dar neužimtą datą, laiką, šalį ir testų laikymo centrą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ne visada bus galima rasti laisvų vietų visuose testavimo centruose. Galimybės priimti kandidatus įvairiuose testavimo centruose numatomos atsižvelgiant į kiekvieno testavimo centro darbo valandas, turimų kompiuterių ir kandidatų, pasirinkusių atitinkamą centrą,...

daugiau

Kas vyksta po užsiregistravimo į testus?

Iš karto po registracijos iš „Prometric“ gausite patvirtinamąjį e. laišką. Jeigu jo negaunate, patikrinkite brukalų filtrą ir e. pašto šiukšlių aplanką. Patvirtinamajame e. laiške dėl kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų ir e. korespondencijos tvarkymo testo nurodytas egzamino kodas atitinka jūsų antrąją kalbą, t. y. kalbą, kuria pateikiamos instrukcijos testų programoje. Atvejo tyrimo, raštiškos konkrečios srities užduoties ir vertimo raštu testų atveju šis kodas taip pat atitinka papildomą informaciją apie testų kalbą ir klaviatūrą.

daugiau

Į ką kreiptis, jei rezervuojant kompiuterinių testų laiką kyla techninių problemų?

Jeigu rezervuojant, keičiant kompiuterinių testų laiką arba atšaukiant rezervaciją jums kiltų techninių problemų, kreipkitės tiesiai į „Prometric“: e. paštu epso_en@prometric.com telefonu (nemokamas numeris): Austrija 0800 201 768 Belgija 0800 80293 Bulgarija 00800 1104423 Kroatija 0800 222 354

daugiau

Ar radote atsakymą?

Taip Ne