Ofte stillede spørgsmål

E-mailindbakke

Hvad er øvelse med e-mailindbakke?

En øvelse med e-mailindbakke er en computerbaseret simulering af en rigtig arbejdssituation med en indbakke, som indeholder information og e-mails om et specifikt emne. Ansøgerne skal finde de bedst mulige løsninger inden for et fastsat tidsrum. Øvelsen gennemføres på ansøgerens andet sprog og skal vise hans/hendes niveau inden for fire kompetencer: Analyse og problemløsning Levering af kvalitet og resultater Prioritering og organisation Samarbejde

mere

Hvor vigtigt er antallet af point?

Du skal have nok point til at være blandt de højst scorende ansøgere for at gå videre til næste fase. 

mere

Hvordan sikrer I, at ansøgerne behandles lige?

Forud for udvælgelsen vedtager vi objektive evalueringskriterier i overensstemmelse med meddelelsen om udvælgelsesprøven, som anvendes konsekvent for alle ansøgere for at sikre lige behandling.

mere

Hvem inviteres videre til næste fase?

Da der kun kan gå et bestemt antal ansøgere videre til næste fase, er det kun ansøgere med det højeste antal point, der inviteres til næste fase. Disse ansøgere har scoret det nødvendige antal point eller derover. Udvælgelseskomitéen opstiller en liste over beståede ansøgere ud fra deres pointscore i faldende rækkefølge.

mere

Hvordan bestemmes det nødvendige antal point?

For at fastsætte det nødvendige antal point, opstilles ansøgernes resultater i faldende rækkefølge. Udvælgelseskomitéen udvælger så de ansøgerne, der har det højeste antal point, til at gå videre til næste fase i udvælgelsesprøven (se spørgsmålet: "Hvor mange ansøgere går videre fra Talent Screener til næste fase?"). Det nødvendige antal point er resultatet for den sidste kandidat på listen.

mere

Kan jeg ændre tidspunkt for et casestudy, en skriftlig prøve inden for det specifikke område, en øvelse i e-mailindbakke eller en oversættelsesprøve?

Du kan ikke ændre dato/tidspunkt for dit casestudy, din skriftlige prøve inden for det specifikke område, din øvelse i e-mailindbakke eller din oversættelsesprøve.

mere

Hvilket tastatur skal jeg benytte til mine computerbaserede tests?

Til multiple choice-prøver på computer (herunder e-mailindbakketestene) har ansøgerne ikke brug for tastatur. Til casestudiet og den skriftlige opgave inden for området får du som standard udleveret et tastatur, der svarer til dit andet sprog. I invitationen bliver du bedt om at tjekke og om nødvendigt ændre dit tastaturvalg. Hvis du vælger et andet tastatur end standardtastaturet, kan det være, at visse tastaturgenveje til accenter/specialtegn ikke er tilgængelige. Få vist listen over de mest almindelige specialtegn, der understøttes af testmiljøet, og som kan tastes ved at bruge Alt-tasten...

mere

Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår et teknisk eller organisatorisk problem i prøvecentret, som kan påvirke min udvælgelsesprøve eller mine resultater?

Hvis der opstår et problem, skal du: bede en tilsynsførende løse problemet og anmode om, at hændelsen registreres skriftligt OG meddele EPSO skriftligt om problemet inden for tre dage efter testen via onlinekontaktformularen med en kort beskrivelse af hændelsen.

mere

Får jeg refunderet mine rejseudgifter?

EPSO yder ikke bidrag til rejseudgifter i forbindelse med din deltagelse i computerbaserede prøver eller mellemliggende/indledende prøver (dvs. multiple choice-test, prøver i e-mailindbakke og oversættelsesprøver). Ansøgere, som inviteres til casestudy-testen eller til en skriftlig prøve inden for det specifikke område, og som har fast adresse i et land uden for EU, har ret til at anmode om et bidrag til deres rejseudgifter, hvis disse prøver indgår i assessmentcentret (se den relevante meddelelse om udvælgelsesprøve).

mere

Hvad er reglerne for deltagelse i den computerbaserede test?

Se meddelelsen om udvælgelsesprøven eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser, hvis du vil have oplysninger om antallet af spørgsmål, testens varighed og minimumantal af point. Ankomst til testcentret: Du finder adressen på testcentret i et link i din bookingbekræftelse. Du finder bekræftelsen i din EPSO-konto, når du har booket tid til dine prøver. Du skal møde op mindst 30 minutter før din aftale. Vi kan ikke garantere, at du får en plads, hvis du kommer for sent eller ikke når frem.Vi anbefaler, at du på siden med spørgsmål og svar læser Hvad er adfærdsreglerne i de computerbaserede...

mere

Hvad er adfærdsreglerne i de computerbaserede testcentre?

Enhver, som ikke overholder følgende adfærdsregler, kan udelukkes fra deltagelse i testen og resten af udvælgelsesproceduren. Du skal følge Prometric-testcentrets regler (findes også i testcentret på testdagen) og alle instrukser, du får fra centrets personale. Hver testseance overvåges og videofilmes. For at sikre, at testmiljøet er sikkert, går der regelmæssigt vagter igennem testlokalet, mens ansøgerne tager testen. Du må kun medbringe mad og drikkevarer i venteværelset/-området – ikke i testlokalet. Testcentret tilbyder ingen forfriskninger. Du skal gennemføre prøverne uden nogen andre...

mere

Hvordan booker jeg min computerbaserede test?

Du vil blive informeret om start- og slutdatoen for bookingperioden via din EPSO-konto/på EPSO-websitet. Du vil få adgang til testcentrenes bookingsystem via et link i din EPSO-konto, som kun er aktivt i løbet af denne bookingperiode. Du får mulighed for at vælge dato, klokkeslæt, land og testcenter alt efter tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle testcentre har tilgængelige tider på alle tidspunkter. Kapacitetsplanlægningen i de forskellige testcentre bygger på de enkelte centres åbningstider, antallet af arbejdsstationer til rådighed og antallet af ansøgere, som har valgt det pågældende...

mere

Hvad sker der, når jeg har booket min test?

Når du har booket din test, modtager du straks en bekræftelse pr. e-mail fra Prometric. Tjek dit spamfilter, hvis du ikke modtager den. Den eksamenskode, der er angivet i bekræftelses-e-mailen for multiple choice-tests og e-mailindbakke svarer til dit andet sprog, dvs. det sprog, der bruges i instrukserne i testmiljøet. Hvad angår casestudietesten, den skriftlige opgave inden for området og sprogprøverne, svarer eksamenskoden også til det sprog, der bruges i testene, og sproget for tastaturet. Der vil desuden blive uploadet en bookingbekræftelse til din EPSO-konto inden for 48 timer efter, du...

mere

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har tekniske problemer i forbindelse med booking af den computerbaserede test?

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med booking, ombooking eller aflysning af din computerbaserede test, bedes du kontakte Prometric direkte: Pr. e-mail: epso_en@prometric.com Pr. telefon (gratis): Østrig 0800 201 768 Belgien 0800 80293 Bulgarien 00800 1104423 Kroatien 0800 222 354

mere

Fandt du et svar?

Ja Nej