Veelgestelde vragen

E-tray

Wat is een postbakoefening?

Een postbakoefening is een simulatie van een echte werkomgeving, waarbij u een e-mailinbox krijgt met informatie over een bepaald onderwerp. U moet binnen de gegeven tijd een aantal taken zo goed mogelijk volbrengen. U moet de oefening doen in uw tweede taal, waarbij de volgende vaardigheden gemeten worden: Analytisch en probleemoplossend vermogen Kwaliteit- en resultaatgericht werken Prioriteiten stellen en organiseren Samenwerken met anderen

meer

Hoe belangrijk is mijn score?

U moet hoog genoeg scoren om tot de beste kandidaten te behoren en door te mogen naar de volgende fase. 

meer

Hoe garandeert u dat alle kandidaten gelijk behandeld worden?

Op basis van de aankondiging worden van tevoren objectieve beoordelingscriteria vastgesteld, waaraan alle kandidaten zonder uitzondering worden getoetst.

meer

Wie mag deelnemen aan de volgende fase?

Een vooraf vastgesteld aantal kandidaten wordt uitgenodigd deel te nemen aan de volgende fase. Het gaat om de kandidaten met de hoogste scores. De jury stelt de lijst van succesvolle kandidaten op.

meer

Hoe wordt de minimumscore vastgesteld?

Om de minimumscore vast te stellen worden alle scores op volgorde gezet. De jury selecteert de kandidaten met de beste scores. Zij worden uitgenodigd voor de volgende fase van het vergelijkend onderzoek (zie vraag: "Hoeveel kandidaten gaan van de Talent Screener door naar de volgende fase?"). De minimumscore is de score van de laatste kandidaat op de lijst die door mag naar de volgende fase.

meer

Kan ik de afspraak voor mijn casestudy, schriftelijke test op het vakgebied, postbakoefening (e-tray) of vertaaltest verzetten?

Nee, voor deze tests kunt u geen andere dag kiezen, en ook geen ander tijdstip op dezelfde dag.

meer

Wat voor een toetsenbord krijg ik bij de tests op de computer?

Voor de meerkeuzevragen en de opdracht met de e-tray heeft u geen toetsenbord nodig. Voor de casestudy en de schriftelijke test op uw vakgebied krijgt u een toetsenbord met de standaardtoetsenbordindeling voor uw tweede taal (taal 2). In de uitnodiging wordt u eraan herinnerd dat u dit moet controleren en zo nodig veranderen. Als u om een afwijkende toetsenbordindeling vraagt, kan het gebeuren dat bepaalde shortcuts, accenten en/of speciale tekens ontbreken. Er is een lijst van de meest gangbare speciale tekens die u in het examencentrum kunt intoetsen door de Alt-toets te combineren met het...

meer

Wat moet ik doen als er zich in het testcentrum een technisch probleem voordoet dat mijn resultaat negatief beïnvloedt?

Bij een technisch probleem moet u: een toezichthouder vragen het probleem te verhelpen en het incident te registreren EN EPSO binnen drie dagen na de test via het online-contactformulier informeren over het incident, waarbij u een korte beschrijving van het probleem geeft.

meer

Worden de reiskosten vergoed?

U krijgt geen tegemoetkoming in de reiskosten wanneer u deelneemt aan computertoetsen of voorafgaande/tussentijdse toetsen (bijv. meerkeuzetoetsen, elektronische postbakopdracht en vertaaltoetsen). Kandidaten die voor een casestudy of voor een schriftelijke test op het vakgebied worden uitgenodigd en die buiten de EU wonen, kunnen wel een tegemoetkoming in de reiskosten krijgen als de toetsen deel uitmaken van het assessment (zie de aankondiging van het vergelijkend onderzoek).

meer

Wat zijn de deelname-instructies voor de computertests?

In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor uw selectieprocedure staat hoeveel vragen en hoeveel tijd u krijgt en wat de minimumscore moet zijn. Aankomst in het testcentrum Via een link in de afspraakbevestiging kunt u het adres van het testcentrum vinden. Deze bevestiging krijgt u via uw EPSO-account, zodra u een afspraak voor de tests heeft gemaakt. U moet ten minste 30 minuten voor het begin van de tests aanwezig zijn. We kunnen u niet garanderen dat u nog kunt deelnemen aan de test als u te laat komt of uw afspraak...

meer

Aan welke regels moet ik me in het testcentrum houden?

Als u zich niet aan de volgende gedragsregels houdt, kan u de toegang tot het testcentrum worden ontzegd en kunt u van de rest van de selectieprocedure worden uitgesloten. U moet zich houden aan de huisregels van de Prometric-testcentra (ook ter inzage in het testcentrum op de dag van de tests) en aan alle instructies van het personeel. Elk centrum beschikt over bewakingspersoneel en videotoezicht. In de testruimte houden surveillanten toezicht op de kandidaten. Voedsel en dranken zijn toegestaan in de wachtruimtes, maar niet in de testruimte zelf. Het testcentrum biedt zelf geen voedsel of...

meer

Hoe maak ik een afspraak voor de computertests?

In uw EPSO-account en op de EPSO-website verschijnen de data waarop de boekingsperiode begint en eindigt. Alleen tijdens die periode is er in uw EPSO-account een link actief naar het boekingssysteem van Prometric. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunt u zelf dag, tijdstip, land en testcentrum kiezen. U moet zich wel realiseren dat er soms geen plaats meer is in het door u gekozen testcentrum. Dit hangt af van de openingstijden van het testcentrum, het aantal beschikbare computers en het aantal kandidaten dat hetzelfde testcentrum heeft gekozen. Voor sommige tests (vertalingen, e-tray) is...

meer

Wat gebeurt er nadat ik een afspraak voor de tests heb gemaakt?

Meteen na de boeking ontvangt u per e-mail een bevestiging van Prometric. Krijgt u geen bevestiging, controleer dan eerst uw spamfilter en junkmail. In de e-mail vindt u ook de examencode voor de meerkeuzetests en voor de postbakopdracht (e-tray). Deze code verwijst naar uw tweede taal, namelijk de taal waarin u de nodige instructies voor deze tests zult krijgen. Voor de casestudy, de schriftelijke test op uw vakgebied en de vertaaltests verwijst deze code ook naar de taal van de tests en naar het type toetsenbord. De bevestiging is uiterlijk 48 uur na uw boeking ook te raadplegen via uw EPSO...

meer

Met wie moet ik contact opnemen bij technische problemen bij het maken van een afspraak?

Heeft u technische problemen bij het maken, verzetten of afzeggen van een afspraak, neem dan rechtstreeks contact op met Prometric: Per e-mail: epso_en@prometric.com Per telefoon (gratis): Oostenrijk 0800 201 768 België 0800 80293 Bulgarije 00800 1104423 Kroatië 0800 222 354

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee