Întrebări și răspunsuri

E-tray

Ce este un exercițiu e-tray?

Exercițiul e-tray este o simulare pe calculator a unei situații care se poate întâlni la locul de muncă. Candidatul are acces la un Inbox care conține mesaje pe o anumită temă și trebuie să găsească cele mai bune soluții în timpul alocat. Exercițiul este efectuat în a doua limbă a candidatului și este menit să evalueze patru competențe: capacitatea de a analiza și rezolva probleme capacitatea de a oferi servicii de calitate și de a obține rezultate capacitatea de stabilire a priorităților și de organizare capacitatea de a lucra în echipă

mai mult

Cât de important este punctajul pe care îl obțin?

Trebuie să obțineți un punctaj suficient de mare pentru a vă putea clasa printre primii candidați și a vă califica pentru etapa următoare. 

mai mult

Cum se garantează egalitatea de tratament?

Înaintea demarării procedurii de selecție sunt adoptate criterii obiective de evaluare, în conformitate cu anunțul de concurs. Acestea sunt aplicate cu rigurozitate tuturor candidaților pentru a asigura egalitatea de tratament.

mai mult

Cine este invitat să participe la etapa următoare?

Deoarece doar un număr prestabilit de candidați poate trece în etapa următoare, vor fi invitați doar cei care ai obținut cele mai mari punctaje  (de la prag în sus). Comisia de selecție întocmește o listă cu candidații admiși după punctajul total obținut, în ordine descrescătoare.  

mai mult

Cum este definit „pragul”?

Pentru a defini pragul, punctajele obținute de candidați sunt ordonate în ordine descrescătoare. Comisia selectează apoi candidații cu cele mai mari punctaje care pot fi invitați să ia parte la următoarea etapă a concursului (a se vedea întrebarea: „Câți candidați vor trece de selecția pe bază de calificări sau „talent screener”?). Pragul este reprezentant de punctajul obținut de ultimul candidat din această listă.

mai mult

Pot reprograma studiul de caz, testul scris în domeniu, exercițiul „e-tray” sau testul de traducere?

Nu, data/ora pentru studiul de caz, testul scris în domeniu, exercițiul „e-tray” sau testul de traducere nu poate fi reprogramată.

mai mult

Ce tastatură voi putea utiliza pentru testele pe calculator?

Pentru testele pe calculator cu variante multiple de răspuns (inclusiv testele „e-tray”), candidații nu au nevoie de tastatură. Pentru studiul de caz și testul de competențe în scris, veți primi implicit o tastatură potrivită pentru limba 2. În scrisoarea de invitație vi se va cere să verificați și, dacă este necesar, să modificați opțiunea privind tastatura.

mai mult

Ce pot face dacă în centrul de testare mă confrunt o problemă tehnică sau de organizare care mi-ar putea afecta testul/rezultatele?

Dacă vă confruntați cu o problemă: solicitați-i unui supraveghetor să rezolve problema și să înregistreze incidentul în scris ȘI în maximum 3 zile după test, informați în scris EPSO – completați formularul on-line de contact și descrieți pe scurt problema.

mai mult

Cheltuielile de călătorie se rambursează?

EPSO nu oferă nicio contribuție la cheltuielile de călătorie pe care le suportați când vă deplasați pentru a susține testele pe calculator sau testele intermediare/preliminare (teste cu variante multiple de răspuns, e-tray și teste de traducere). Dacă locuiți în afara UE și ați fost invitat(ă) să participați la un studiu de caz sau la un test scris în domeniu, aveți dreptul la o contribuție la cheltuielile de călătorie în situația în care testele fac parte din etapa centrului de evaluare (a se vedea anunțul de concurs relevant).

mai mult

Care sunt instrucțiunile pentru susținerea testelor pe calculator?

Vă rugăm să citiți anunțul de concurs sau cererea de exprimare a interesului aferentă procedurii dvs. de selecție pentru a afla numărul de întrebări, durata testelor și notele de trecere. Sosirea la centrul de testare: Adresa centrului de testare este indicată în linkul din mesajul de confirmare a rezervării. Confirmarea va fi trimisă în contul dvs. EPSO după ce rezervați data pentru teste. Trebuie să vă prezentați la centrul de testare cu cel puțin 30 de minute înainte de ora la care urmează să susțineți testul. Dacă întârziați sau nu vă prezentați, nu vă putem garanta o reprogramare a...

mai mult

Care sunt normele de conduită la centrele de testare pe calculator?

Regulile de conduită sunt enumerate în cele ce urmează. Orice persoană care nu le respectă poate fi eliminată din centrul de testare și nu va mai putea participa la etapele ulterioare ale procedurii de selecție. Trebuie să respectați atât regulamentul centrului de testare Prometric (disponibil și la centrul de testare în ziua testării), cât și toate instrucțiunile date de personalul centrului. Fiecare sesiune de teste este supravegheată și înregistrată pe suport video. Pentru a garanta un mediu sigur de testare, supraveghetorii se plimbă prin săli în timp ce candidații susțin testele....

mai mult

Cum pot rezerva data, ora și locul în care voi susține testele pe calculator?

Perioada de rezervare va fi publicată pe site-ul EPSO și vă va fi comunicată și în contul EPSO. Linkul către sistemul de rezervare al contractantului va fi activ în contul dumneavoastră EPSO doar în perioada respectivă. Vă veți putea alege țara, centrul, data și ora la care veți susține testele. Menționăm că nu toate centrele de testare vor fi disponibile în orice moment. Planificarea capacității fiecărui centru de testare depinde de programul de lucru al centrului, de numărul de stații de lucru disponibile și de numărul de candidați care au optat pentru centrul respectiv. În cazul anumitor...

mai mult

Ce se întâmplă după ce rezerv data, ora și locul în care voi susține testele?

Imediat după rezervare veți primi un e-mail de confirmare din partea Prometric. Dacă nu l-ați primit, verificați-vă filtrul și folderul pentru spamuri. Codul de examen indicat în e-mailul de confirmare pentru testele cu variante multiple de răspuns și e-tray se referă la a doua limbă pe care ați ales-o și la limba în care vor fi comunicate instrucțiunile în mediul de testare. Pentru studiul de caz, testul scris în domeniu și testele de traducere, acest cod se referă și la informațiile suplimentare privind limba în care veți susține testul și tastatura adecvată.

mai mult

Pe cine trebuie să contactez dacă întâmpin probleme tehnice când rezerv data, ora și locul în care voi susține testele pe calculator?

Dacă întâmpinați probleme de natură tehnică atunci când rezervați, reprogramați sau anulați testele pe calculator, vă rugăm să contactați direct Prometric: prin e-mail: epso_en@prometric.com telefonic (apelare gratuită): Austria 0800 201 768 Belgia 0800 80293 Bulgaria 00800 1104423 Croația 0800 222 354

mai mult

Ați găsit răspunsul?

Da Nu