FAQs

Home > FAQs > Selection/tests > Mistoqsijiet b’għażla multipla

Mistoqsijiet b’għażla multipla

Kif nista’ niskeda mill-ġdid it-testijiet tiegħi tal-CAST/Permanenti bbażati fuq il-kompjuter?

Matul il-perjodi tal-ibbukkjar u tal-ittestjar inti tista’ tbiddel l-appuntament tiegħek għat-test b’mistoqsijiet b'għażla multipla, skont id-disponibbiltà u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

aktar

Kien hemm problema b’waħda mill-Mistoqsijiet b'Għażla Multipla fil-proċedura ta’ selezzjoni tal-aġenti kuntrattwali (CAST Permanenti), x’nista’ nagħmel?

Jekk ikollok dubju serju dwar il-kontenut ta’ mistoqsija ta’ test jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Servizz ta’ Kuntatt tal-Kandidati tal-EPSO mhux aktar tard minn tlett ijiem kalendarji mit-test tiegħek fejn tispjega b’mod ċar iċ-ċirkustanzi u n-numru tal-kandidat tiegħek (ara l-proċedura fis-sejħa għal espressjoni ta' interess). Jekk element identifikat ma jkunx konformi mal-kriterji ta’ kwalità stretti tal-EPSO minkejja l-kontrolli tal-kwalità dettaljati li hemm fis-seħħ, jiġu applikati dawn il-miżuri korrettivi:- L-element se jiġi kkoreġġut jew se jitneħħa mill-bażi tad-data;- Jista’ jiġi...

aktar

Meta nieħu r-riżultati tat-test tal-Mistoqsijiet b’Għażla Multipla?

Ir-riżultati tat-test ma jingħatawx fiċ-ċentri tat-testijiet, iżda jiġu kkomunikati permezz tal-profil tal-EPSO bejn 3 u 5 ġimgħat wara li jkun spiċċa l-perjodu tal-ittestjar. Qabel il-pubblikazzjoni tagħhom ir-riżultati jkunu ġew ivverifikati, approvati u vvalidati minn qabel mill-Bord ta’ Selezzjoni (għall-kompetizzjonijiet) jew mill-EPSO (għall-proċeduri ta’ selezzjoni tal-CAST). Hekk kif jiġu kkomunikati, il-preċiżjoni tal-mistoqsijiet ma tistax tiġi indirizzata. 

aktar

Kemm hu importanti l-punteġġ tiegħi?

Biex tikkwalifika għall-istadju li jmiss jeħtieġlek takkwista punteġġ għoli biżżejjed biex tkun fost il-kandidati fil-quċċata tal-klassifika. 

aktar

Kif inhu garantit trattament ugwali?

Kriterji ta’ evalwazzjoni oġġettivi huma adottati qabel is-selezzjoni, skont l-avviż tal-kompetizzjoni, u huma applikati b’mod rigoruż għall-kandidati kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali.

aktar

Min jiġi mistieden għall-istadju li jmiss?

Billi sett ta’ numru ta’ kandidati biss jistgħu jgħaddu għall-istadju li jmiss, huma mistednin biss dawk bl-ogħla punteġġi. Dawn il-kandidati għandhom punteġġ ugwali jew ogħla mil-livell limitu. Lista ta’ kandidati li kellhom suċċess tiġi ppreżentata mill-Bord tas-Selezzjoni f’ordni dixxendenti tal-punteġġ totali miksub.

aktar

Kif inhu definit “il-livell limitu”?

Sabiex jiġi definit il-livell minimu, il-punteġġi tal-kandidati huma klassifikati f’ordni dixxendenti. Imbagħad il-bord jagħżel il-kandidati fil-kategorija għolja li jistgħu jiġu mistednin għall-istadju li jmiss tal-kompetizzjoni (ara l-mistoqsija: “kemm se jmorru kandidati mill-Evalwatur tal-Kapaċitajiet għall-istadju li jmiss”). Il-livell minimu hu l-punteġġ tal-aħħar kandidat fil-lista.

aktar

Liema tastiera se nuża waqt it-testijiet tiegħi bil-kompjuter?

Għat-testijiet b’mistoqsijiet b’għażla multipla (MCQ) (li jinkludu testijiet tal-e-tray), il-kandidati ma għandhomx bżonn tastiera. Għall-istudju tal-każ u t-test bil-miktub fil-qasam, se tkun allokat/a, b’mod awtomatiku, tastiera li tikkorrispondi għat-tieni lingwa tiegħek. Fl-ittra tal-istedina, inti se tintalab biex tivverifika u – jekk ikun meħtieġ - tibdel l-għażla tat-tastiera.

aktar

Jiena tqila jew qed inredda’ t-tarbija u għandi xi mistoqsijiet dwar il-parteċipazzjoni tiegħi fl-eżamijiet tal-għażla. Lil min għandi nikkuntattja?

Jekk inti tqila matul il-perjodu tar-reġistrazzjoni tal-kompetizzjoni, tista’ tibgħat il-mistoqsijiet, il-problemi jew it-talbiet tiegħek għal aġġustamenti fil-formola tal-applikazzjoni tiegħek, flimkien ma’ ċertifikat mediku li jikkonferma t-tqala tiegħek u d-data tal-ħlas mistennija. Jekk tiskopri li inti tqila jew se twelled waqt il-perjodu tal-kompetizzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana kemm jista’ jkun malajr u għaddilna l-istess informazzjoni filwaqt li tibgħatilna ċertifikat mediku li jikkonferma d-data mistennija jew attwali tal-ħlas. Aħna ninfurmawk dwar l-għażliet possibbli wara li...

aktar

Jiena għandi diżabbiltà jew mard li jirrikjedi aġġustamenti fl-eżamijiet ta’ selezzjoni. Xi rrid nagħmel?

Jekk ikollok bżonn xi aġġustamenti fl-eżamijiet ta’ selezzjoni minħabba xi diżabilità jew mard, kulma trid tagħmel hu li ssegwi l-proċedura mniżżla fuq il-paġna tagħna dwar l-opportunitajiet indaqs sabiex tippreżenta t-talba tiegħek għal aġġustament. Għandek issib ukoll it-tipi differenti ta’ aġġustamenti possibbli. Jekk jogħġbok innota li sabiex tibbenefika minn aġġustamenti raġonevoli fl-eżamijiet ta’ selezzjoni, ikollok tipproduċi ċertifikat li jikkonferma d-diżabilità jew il-mard tiegħek maħruġ minn organizzazzjoni nazzjonali u/jew speċjalista kompetenti.

aktar

X’għandi nagħmel jekk niltaqa’ ma’ xi problema teknika jew organizzazzjonali f’ċentru tal-ittestjar li tista' taffettwa l-prestazzjoni/it-test tiegħi?

Jekk tinqala’ xi problema, jekk jogħġbok kun ċert li: tiġbed l-attenzjoni tal-inviġilatur biex isolvi l-kwistjoni u titlob li l-inċident jiġi reġistrat bil-miktub, U tinnotifika bil-miktub lill-EPSO fi żmien 3 ijiem permezz tal-formola ta’ kuntatt online b’deskrizzjoni qasira tal-problema li ltqajt magħha.

aktar

Fejn nista' nsib aktar tagħrif dwar it-testijiet?

Il-lista sħiħa ta’ testijiet għal proċedura ta' selezzjoni speċifika hija disponibbli fl-avviż tal-kompetizzjoni/fis-sejħa għal espressjoni ta’ interess. Tista’ ssib xi kampjuni tat-testijiet differenti fis-sit web tagħna fil-paġna ddedikata. Bl-eċċezzjoni tal-ittestjar tal-kampjun, l-EPSO ma jipprovdi l-ebda materjal ta’ tagħlim preparatorju jew gwida rigward kif isiru t-testijiet. Xi Stati Membri jorganizzaw korsijiet ta’ taħriġ għaċ-ċittadini tal-UE għall-kompetizzjonijiet miftuħa tal-Istituzzjonijiet Ewropej. Biex tkun taf aktar, jekk jogħġbok ara l-informazzjoni fl-istess paġna.

aktar

L-ispejjeż tal-ivvjaġġar għat-testijiet huma rimborżabbli?

L-EPSO ma jikkontribwixxi għall-ebda spiża tal-ivvjaġġar imġarrba mill-parteċipazzjoni tiegħek fi kwalunkwe test ibbażat fuq il-kompjuter jew test preliminari/intermedju (jiġifieri t-testijiet b’mistoqsijiet b'għażla multipla, it-test e-tray u t-testijiet tat-traduzzjoni). Il-kandidati mistiedna għall-istudju tal-każ jew għal test bil-miktub fil-qasam, u b’indirizz ta’ residenza f’pajjiż barra l-UE huma intitolati li jitolbu kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tagħhom jekk it-testijiet huma parti miċ-ċentru ta’ evalwazzjoni (jekk jogħġbok irreferi għall-avviż tal-kompetizzjoni...

aktar

X’inhuma l-istruzzjonijiet biex tagħmel it-testijiet bil-kompjuter?

Jekk jogħġbok iċċekkja l-Avviż ta’ Kompetizzjoni jew is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess tal-proċedura tas-selezzjoni tiegħek għan-numru ta’ mistoqsijiet, it-tul ta’ żmien u l-marki minimi meħtieġa għat-testijiet. Wasla fiċ-ċentru tal-ittestjar: L-indirizz taċ-ċentru tal-ittestjar qiegħed imniżżel fil-link fl-ittra ta’ konferma tal-ibbukkjar tiegħek. Tista’ ssib din il-konferma fil-kont tal-EPSO tiegħek meta tkun irreġistrajt għat-testijiet. Trid tasal mill-anqas 30 minuta qabel l-appuntament tiegħek. Id-disponibbiltà mhix garantita jekk tasal tard jew jekk titlef l-appuntament tiegħek....

aktar

X’inhuma r-regoli ta’ kondotta fiċ-ċentri tal-ittestjar bil-kompjuter?

Kull min ma jirrispettax dawn ir-regoli ta’ kondotta jista’ jiġi eskluż miċ-ċentru tal-ittestjar u mill-bqija tal-proċedura ta’ selezzjoni: Għandek issegwi r-Regolamenti taċ-Ċentru tat-Testijiet Prometric (disponibbli wkoll fiċ-ċentru tat-testijiet fil-jum tat-testijiet) u l-istruzzjonijiet kollha mogħtija mill-persunal taċ-ċentru tat-testijiet. Kull sessjoni tat-test hija mmonitorjata u jittieħed filmat tagħha. Sabiex jiġi żgurat ambjent tal-ittestjar sigur, l-inviġilaturi jwettqu monitoraġġ fiżiku regolari fil-ħin li l-kandidati qed jagħmlu t-testijiet. L-ikel u x-xorb huma permessi biss...

aktar

Kif nista’ nibbukkja t-testijiet bil-kompjuter tiegħi?

Inti se tiġi mgħarraf bid-dati tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodu biex tkun tista’ tibbukkja permezz tal-kont tal-EPSO tiegħek/is-sit web tal-EPSO. Se tiġi attivata link għas-sistema ta’ bbukkjar tal-kuntrattur fil-kont tal-EPSO tiegħek biss matul dan il-perjodu tal-ibbukkjar. Se tkun tista’ tagħżel id-data, il-ħin, il-pajjiż u ċ-ċentru tal-ittestjar skont id-disponibbiltà. Jekk jogħġbok kun af li mhux iċ-ċentri tal-ittestjar kollha se juru disponibilità fil-ħinijiet kollha. L-ippjanar ta’ kapaċità fiċ-ċentri tal-ittestjar differenti hu bbażat fuq il-ħinijiet ta’ ftuħ ta’ kull ċentru tal-...

aktar

X’jiġri wara li nkun ibbukkjajt it-testijiet tiegħi?

Eżatt wara li tibbukkja tirċievi email ta’ konferma mingħand Prometric. Iċċekkja l-filtru tiegħek kontra l-ispam u l-posta junk jekk ma tirċevix dan il-messaġġ. Il-kodiċi tal-eżami indikat fl-email ta’ konferma għat-testijiet MCQ u l-e-tray jikkorrispondi għat-tieni lingwa tiegħek, b’mod partikolari għal-lingwa għall-istruzzjonijiet fl-ambjent tal-ittestjar. Għall-istudju tal-każ, it-test bil-miktub fil-qasam u t-testijiet tat-traduzzjoni dan il-kodiċi jikkorrispondi wkoll għall-informazzjoni addizzjonali dwar il-lingwa tat-test u l-keyboard.

aktar

Kif nista’ inbiddel id-data tat-testijiet bil-kompjuter tiegħi?

Matul il-perjodi tal-ibbukkjar u tal-ittestjar inti tista’ tbiddel l-appuntament tiegħek għat-test b’mistoqsijiet b'għażla multipla matul il-perjodi tal-ibbukkjar u tal-ittestjar, skont id-disponibbiltà u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

aktar

Kif nista’ nħassar it-testijiet bil-kompjuter tiegħi?

Jekk tiddeċiedi li ma tagħmilx it-testijiet, għandek tħassar l-appuntament tiegħek biex postok isir disponibbli għal kandidat ieħor. Dan jista' jsir onlajn sa 48 siegħa qabel il-ħin tat-test skedat tiegħek. Din l-azzjoni hija irriversibbli u ttemm il-parteċipazzjoni tiegħek fil-proċedura ta’ selezzjoni. Is-sistema ta’ ġestjoni tal-ibbukkjar tal-Prometric hija aċċessibbli mil-link fil-konferma tal-ibbukkjar fil-kont tiegħek tal-EPSO. Jekk jogħġbok ikkonsulta din il-link li, permezz tal-istampi, turik pass pass il-proċedura ta’ kanċellazzjoni.

aktar

Lil min għandi nikkuntattja jekk niltaqa’ ma’ problemi tekniċi meta nibbukkja t-testijiet bil-kompjuter tiegħi?

Jekk tiltaqa’ ma’ xi problemi tekniċi meta tkun qed tibbukkja, tiskeda mill-ġdid jew tikkanċella t-testijiet tiegħek ibbażati fuq il-kompjuter, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Prometric direttament: Permezz tal-email: epso_en@prometric.com Bit-telefown (mingħajr ħlas): L-Awstrija 0800 201 768 Il-Belġju 0800 80293 Il-Bulgarija 00800 1104423 Il-Kroazja

aktar

Sibt tweġiba?

Iva Le