Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Selection/tests > Testi z vprašanji izbirnega tipa

Testi z vprašanji izbirnega tipa

Kako spremenim termin za računalniško podprto testiranje v izbirnem postopku za stalni razpis CAST?

V obdobju rezervacije terminov in opravljanja testov lahko spremenite termin za opravljanje testov z vprašanji izbirnega tipa, ob upoštevanju razpoložljivosti in naslednjih pogojev:

več

Nekaj je bilo narobe z enim od testnih vprašanj izbirnega tipa v izbirnem postopku za pogodbene uslužbence (stalni razpis CAST) – kaj lahko storim?

Če resno dvomite o vsebini testnega vprašanja, obvestite službo EPSO za kontakt s kandidati v treh koledarskih dneh po opravljanju testov ter jasno navedite okoliščine in svojo številko kandidata (glej postopek v razpisu za prijavo interesa). Če navedeno vprašanje kljub temeljiti kontroli kakovosti ne ustreza strogim kriterijem kakovosti EPSO, se sprejmejo naslednji popravni ukrepi:– vprašanje se popravi ali odstrani iz podatkovne baze– če je to vplivalo na vaš rezultat, se lahko sprejme ustrezni ukrep za popravilo škode Več informacij o izbirnem postopku za stalni razpis CAST.

več

Kdaj bom prejel/prejela rezultate testov z vprašanji izbirnega tipa?

Testnih rezultatov ne boste prejeli v testnem centru, temveč 3–5 tednov po zaključku testnega obdobja v svojem računu EPSO. Pred objavo rezultate preveri, odobri in potrdi natečajna komisija (za natečaje) ali EPSO (za izbirne postopke CAST). Po objavi rezultatov ni več mogoče izpodbijati točnosti testnih vprašanj. 

več

Kako pomembno je, kakšen rezultat dosežem?

Doseči morate tako visoko število točk, da boste med kandidati na vrhu seznama – samo ti se bodo namreč uvrstili v naslednji del izbirnega postopka. 

več

Kako zagotavljate enako obravnavanje?

Pred izbirnim postopkom so v skladu z razpisom natečaja sprejeti objektivni kriteriji ocenjevanja, ki se strogo uporabljajo za vse kandidate, kar zagotavlja enako obravnavanje vseh kandidatov.

več

Koga povabite na naslednji del izbirnega postopka?

V naslednji del izbirnega postopka se lahko uvrsti samo določeno število kandidatov, zato povabimo samo kandidate, ki so dosegli najboljše rezultate: njihovi rezultati so enaki ali višji od določenega mejnega števila točk. Seznam uspešnih kandidatov sestavi natečajna komisija po padajočem vrstnem redu glede na doseženi rezultat.

več

Kako določite „mejno število točk‟?

Pri določanju mejnega števila točk kandidate razvrstimo po padajočem vrstnem redu glede na njihove rezultate. Natečajna komisija nato označi najvišje uvrščene kandidate, ki jih lahko povabimo na naslednji del izbirnega postopka (glej vprašanje: Koliko kandidatov se bo po preverjanju dodatnih sposobnosti uvrstilo v naslednji del izbirnega postopka). Mejno število točk je enako rezultatu zadnjega označenega kandidata v tem ožjem izboru.

več

Katero tipkovnico bom uporabil(-a) pri računalniško podprtih testih?

Za teste z vprašanji izbirnega tipa (vključno s testi e-simulacije nalog) tipkovnica ni potrebna. Študijo primera in pisni test s področja natečaja kandidat samodejno opravlja na tipkovnici svojega drugega jezika. Vabilo bo vsebovalo zahtevo, da preverite in po potrebi spremenite svoj izbor tipkovnice. Če kandidat izbere drugo tipkovnico, nekatere bližnjice za znake za naglase/posebne znake mogoče ne bodo na voljo. Poglejte najpogostejše posebne znake, ki jih podpira testno okolje in ki so na voljo z uporabo tipke Alt skupaj s številsko tipkovnico. Seznam je na zahtevo na voljo tudi v testnih...

več

Noseča sem oz. dojim otroka. Na koga se lahko obrnem z vprašanji o izbirnih testih?

Če ste v času prijave na natečaj noseči, lahko v prijavnici navedete kakršnokoli vprašanje oz. težavo ali zahtevek za prilagoditev testiranja. Priložiti morate zdravniško potrdilo o nosečnosti in navesti predvideni datum poroda. Če za nosečnost izveste ali rodite v času natečaja, nas čimprej obvestite in priložite zdravniško potrdilo s predvidenim ali dejanskim datumom poroda. Vaš zahtevek bomo preučili in vas obvestili o možnih prilagoditvah.

več

Zaradi svoje invalidnosti oz. bolezni potrebujem prilagoditev testnega okolja. Kaj moram storiti?

Če zaradi invalidnosti ali bolezni potrebujete prilagoditev testnega okolja, oddajte zahtevek za prilagoditev po postopku, ki je razložen na naši spletni strani o enakih možnostih. Na strani so navedene tudi možne prilagoditve. Opozarjamo, da morate zahtevku za razumno prilagoditev testnega okolja priložiti potrdilo o svoji invalidnosti oziroma bolezni, ki ga izda pristojni nacionalni organ in/ali zdravnik specialist.

več

Kaj naj naredim, če v testnem centru naletim na tehnično ali organizacijsko težavo, ki bi lahko vplivala na mojo uspešnost pri opravljanju testa?

Če pride do težave: o tem obvestite nadzorno osebje za odpravo težave in zahtevajte, da se incident pisno evidentira, IN v 3 dneh od datuma testiranja pisno obvestite urad EPSO (uporabite spletni kontaktni obrazec) in na kratko opišite težavo

več

Kje lahko najdem dodatne informacije o testih?

Razpis natečaja oziroma razpis za prijavo interesa vsebuje celotni seznam testov za posamezni izbirni postopek. Nekaj primerov različnih testov objavljamo na naši spletni strani. Razen vzorčnih testov urad EPSO ne zagotavlja drugega pripravljalnega učnega gradiva ali navodil glede opravljanja testov. Nekatere države članice organizirajo tečaje za pripravo kandidatov z državljanstvom EU na razpise evropskih institucij. Več informacij boste našli na navedeni strani.

več

Ali se potni stroški povrnejo?

EPSO ne prispeva k potnim stroškom, nastalim zaradi vaše udeležbe na računalniško podprtih testih ali vmesnih/predhodnih testih (tj. testih z vprašanji izbirnega tipa, e-simulaciji nalog in testih prevajanja). Kandidati, ki so povabljeni na opravljanje študije primera ali pisnega testa s področja natečaja, in katerih stalno prebivališče je v državi zunaj EU, lahko zaprosijo za prispevek k povrnitvi potnih stroškov, če se ti testi opravljajo v ocenjevalnem centru (preverite v ustreznem razpisu natečaja).

več

Kakšna so navodila za opravljanje računalniško podprtih testov?

Informacije o številu vprašanj, trajanju testiranja in minimalnem številu točk pri posameznih testih vsebuje razpis natečaja oziroma razpis za prijavo interesa. Prihod v testni center: Naslov testnega centra boste našli na povezavi v sporočilu s potrditvijo rezervacije. Potrditev boste prejeli v svoj račun EPSO po opravljeni rezervaciji testov. V testni center morate priti najmanj 30 minut pred testiranjem. Če boste pozni ali če boste zgrešili svoj termin, ne moremo jamčiti, da boste teste lahko opravljali.Preden se odpravite na opravljanje testa, preberite pogosta vprašanja na povezavi:...

več

Kakšna pravila ravnanja veljajo v centrih za računalniško podprto testiranje?

Kandidati, ki ne spoštujejo naslednjih pravil ravnanja, so lahko izključeni iz testnega centra in nadaljnega izbirnega postopka. Upoštevati morate pravila testnega centra Prometric (ki so na dan testiranja na voljo tudi v testnem centru) in vsa navodila osebja v testnem centru. Vsako testiranje se nadzoruje fizično in z videokamerami. Ko kandidati rešujejo teste, nadzorno osebje dela redne obhode v testnem prostoru in skrbi za varovanje testnega okolja. Hrana in pijača sta dovoljeni samo v čakalnici, nikakor ne v testnem prostoru. Testni centri ne ponujajo okrepčil. Teste morate rešiti brez...

več

Kako rezerviram termin za računalniško podprte teste?

Obvestilo o začetnem in končnem datumu obdobja, v katerem lahko rezervirate svoj termin, boste prejeli prek svojega računa EPSO (na spletišču EPSO). Povezava na sistem za rezervacijo termina, ki ga upravlja zunanji izvajalec, bo v vašem računu EPSO aktivna samo v tem času. Izbrali boste lahko razpoložljivi datum, uro, državo in testni center. Opozarjamo, da prosti termini ne bodo vedno na voljo v vseh testnih centrih. Različni testni centri pri načrtovanju zmogljivosti upoštevajo delovni čas, število razpoložljivih delovnih postaj ter število kandidatov, ki so izbrali zadevni center. Pri...

več

Kaj sledi rezervaciji termina za teste?

Takoj po rezervaciji termina vam Prometric pošlje potrditveno sporočilo. Če ga ne boste prejeli, poglejte v predal z neželeno pošto. Izpitna oznaka, navedena v potrditvenem sporočilu za teste z vprašanji izbirnega tipa in e-simulacijo nalog, ustreza vašemu drugemu jeziku, torej jeziku navodil v testnem okolju. Pri študiji primera, pisnem testu s področja natečaja in testih prevajanja ta oznaka zajema še dodatne informacije glede jezika testa in tipkovnice. V 48 urah po rezervaciji termina boste v svojem računu EPSO prejeli potrditveni dopis, ki ga morate natisniti in ga skupaj z osebnim...

več

Kako spremenim termin za računalniško podprto testiranje?

V obdobju rezervacije terminov in opravljanja testov lahko spremenite termin za opravljanje testov z vprašanji izbirnega tipa, ob upoštevanju razpoložljivosti in naslednjih pogojev:

več

Kako odpovem termin za računalniško podprto testiranje?

Če ste se odločili, da testov ne boste opravljali, odpovejte svoj termin, da bo na voljo drugim kandidatom. To lahko naredite na spletu in sicer najpozneje 48 ur pred rezerviranim datumom testa. Odpoved termina je nepreklicna, vaše sodelovanje v izbirnem postopku se s tem konča. Sistem za rezervacijo termina Prometric je dostopen na povezavi v potrditvenem sporočilu, ki ga prejmete v svoj račun EPSO. Postopek spremembe rezervacije termina si lahko ogledate na posnetkih zaslonskega okna.

več

Na koga se moram obrniti, če imam pri rezervaciji termina za računalniško podprto testiranje tehnične težave?

Če med postopkom rezervacije termina, spremembe ali odpovedi termina za računalniško podprte teste naletite na tehnične težave, se obrnite neposredno na Prometric: po elektronski pošti: epso_en@prometric.com po telefonu (brezplačno): Avstrija 0800 201 768 Belgija 0800 80293 Bolgarija 00800 1104423 Hrvaška 0800 222 354

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne