Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Selection/tests > Prov med flervalsfrågor

Prov med flervalsfrågor

Kan jag boka om de datorbaserade proven för Cast permanent?

Under boknings- och provperioderna kan du boka om proven med datorbaserade flervalsfrågor i mån av plats och på följande villkor:

mer

Det var problem med en av flervalsfrågorna i urvalsförfarandet för kontraktsanställda (Cast permanent). Vad kan jag göra?

Om du är mycket tveksam till innehållet i en provfråga ska du kontakta Epsos kontaktcentrum senast tre kalenderdagar efter ditt prov. Förklara noggrant omständigheterna och uppge ditt ansökningsnummer (läs mer om förfarandet i inbjudan att lämna intresseanmälan). Om en viss fråga inte uppfyller Epsos stränga kvalitetskrav trots noggrann kvalitetskontroll vidtas följande korrigerande åtgärder:– Frågan rättas eller tas bort från frågedatabasen.– Kompensation kan tillämpas om du påverkas negativt. Läs mer om det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda (Cast permanent).

mer

När får jag reda på resultatet av de datorbaserade proven med flervalsfrågor?

Du får inte reda på några resultat på provcentrumet utan de meddelas via ditt Epsokonto cirka 3–5 veckor efter avslutad provperiod. Innan provresultaten meddelas har uttagningskommittén (för uttagningsprov) eller Epso (urval inom CAST) granskat, godkänt och validerat dem. När resultaten har meddelats kan du inte längre ifrågasätta om frågorna är korrekta. 

mer

Hur viktig är min poäng?

Du måste få så många poäng att du hamnar bland de högst rankade sökande för att få gå vidare till nästa etapp i uttagningsförfarandet. 

mer

Hur garanteras lika behandling?

Före uttagningsprovet fastställs objektiva utvärderingskriterier enligt meddelandet om uttagningsprov. De tillämpas rigoröst på alla sökande för att garantera att alla behandlas lika.

mer

Vem kallas till nästa etapp i uttagningsförfarandet?

Bara ett visst antal sökande får gå vidare till nästa etapp. Det gäller de sökande som har poäng som sammanfaller med eller är högre än tröskeln. Uttagningskommittén upprättar en lista över de sökande som kallas till nästa etapp utifrån deras resultat i fallande ordning.

mer

Hur fastställts ”tröskeln”?

För att avgöra var tröskeln hamnar rangordnas de sökandes poäng. Uttagningskommittén väljer därefter de sökande som ligger högst i rangordningen – de kallas till nästa etapp i uttagningsprovet (läs mer i frågan ”Hur många sökande går vidare från Talent Screener till nästa etapp?”). Tröskeln är poängen för den sista personen på listan.

mer

Vilket tangentbord ska jag använda för de datorbaserade proven?

För de datorbaserade proven med flervalsfrågor (inklusive inkorgsövningen) behövs inget tangentbord. För case-övningen och det skriftliga provet på området får du automatiskt ett tangentbord för ditt språk 2. I kallelsen ber vi dig att kontrollera och eventuellt ändra ditt val av tangentbord. Om du väljer ett annat tangentbord än det du automatiskt får, har du kanske inte tillgång till vissa av tangentbordets kortkommandon för tecken med accenter och specialtecken. Se de vanligaste specialtecknen som stöds av testmiljön och som kan skrivas med hjälp av alt-tangenten tillsammans med det...

mer

Jag är gravid eller ammar och har frågor om mitt deltagande i urvalsproven. Vem ska jag kontakta?

Om du är gravid då du anmäler dig till ett uttagningsprov kan du ställa dina frågor och be om anpassningar av proven redan i din ansökan. Bifoga då ett läkarintyg som styrker din graviditet och anger beräknat förlossningsdatum. Om du blir gravid eller föder barn medan uttagningsförfarandet pågår bör du kontakta oss snarast möjligt och skicka in ett läkarintyg med beräknat eller faktiskt förlossningsdatum. Vi kommer att underrätta dig om möjliga alternativ efter att ha granskat ditt ärende.

mer

Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av urvalsproven. Hur ska jag göra?

Om du behöver anpassningar av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom ska du helt enkelt följa förfarandet som beskrivs på vår sida om lika möjligheter för att skicka in en begäran om anpassningar. Där beskrivs också de olika anpassningar som vi erbjuder. För att få rimliga anpassningar av urvalsproven måste du ge oss ett intyg om din funktionsnedsättning eller sjukdom som ska vara utfärdat av en behörig nationell organisation och/eller en specialist.

mer

Vad gör jag om det inträffar tekniska eller organisatoriska problem på provcentrumet som kan påverka mitt prov och mina resultat?

Vid tekniska problem ska du säga till skrivvakterna och be dem skriva en rapport om ditt klagomål OCH inom tre dagar skicka ett meddelande till Epso via kontaktformuläret med en kort beskrivning av ditt problem.

mer

Var kan jag hitta mer information om proven?

Den kompletta listan över delproven i ett visst uttagningsförfarande finns i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan. Exempel på de olika delproven Förutom exempelproven ger Epso inte ut några böcker, broschyrer eller annan information med tips om hur man förbereder sig eller om hur man klarar proven. Vissa EU-länder anordnar kurser inför EU-institutionernas allmänna uttagningsprov. Du kan läsa mer på sidan med exempelprov.

mer

Kan jag få ersättning för resekostnader?

Epso betalar inte ut några bidrag till utgifter för resor till datorbaserade prov, mellanprov eller inledande prov (dvs. prov med flervalsfrågor, inkorgsövning och översättningsprov). Sökande som kallas till ”case-övningen” eller ett skriftligt prov på området och som är bosatt i ett land utanför EU, kan däremot söka bidrag för sina resekostnader om proven ingår i de prov som görs på utvärderingscentrumet (läs mer i relevant meddelande om uttagningsprov).

mer

Vilka anvisningar finns för de datorbaserade proven?

I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan kan du läsa hur många frågor proven omfattar, hur länge proven pågår och vilka gränser som gäller för godkänt. Ankomst till provlokalen: Adressen till provlokalen får du via länken i bokningsbekräftelsen i ditt Epsokonto. Du måste vara på plats minst 30 minuter före din bokade tid. Vi kan inte garantera att det finns någon ledig plats om du är sen eller missar din bokade tid.Innan du gör provet kan det vara bra att läsa om vilka uppföranderegler som gäller i lokalerna där de datorbaserade proven hålls.  Prov med...

mer

Vilka uppföranderegler gäller i lokalerna där de datorbaserade proven hålls?

Alla som bryter mot följande uppföranderegler kan tvingas lämna provlokalen och uteslutas från resten av urvalsförfarandet. Du måste följa bestämmelserna för Prometrics provlokaler (de finns också på plats på provdagen) och alla anvisningar från personalen i provlokalen. Alla prov övervakas och filmas. Skrivvakterna går regelbundet runt i lokalen under proven för att se till att allt går rätt till. Mat och dryck får endast förtäras i uppehållsrummet och får inte tas med in i provlokalen. Det finns inga förfriskningar på plats. Du får bara använda den hjälp och utrustning som tillhandahålls på...

mer

Hur bokar jag tid till de datorbaserade proven?

Du blir underrättad om när bokningsperioden börjar och slutar via ditt Epsokonto och på Epsos webbplats. I ditt Epsokonto kommer det att finnas en länk till provarrangörens bokningssystem som fungerar enbart under bokningsperioden. Du kan välja land, lokal, datum och tid för dina prov i mån av plats. Notera att vissa testcentrum bara är tillgängliga ibland. De olika testcentrumens planering av lediga tider bygger på deras öppettider, antalet tillgängliga datorer och antalet sökande som har valt ett visst centrum. För vissa prov är antalet provdatum mer begränsat (t.ex. översättningsprov och...

mer

Vad händer när jag har bokat tid för proven?

Omedelbart efter bokningen får du ett mejl med en bekräftelse från Prometric. Titta i ditt spamfilter eller skräppost om du inte får något mejl. Den kod som står i mejlet för de datorbaserade proven med flervalsfrågor och inkorgsövningen gäller ditt språk 2 som du kommer att få läsa anvisningarna på i provlokalen. För case-övningen, det skriftliga provet på området och översättningsproven gäller koden också språket för provet och tangentbordet. Inom 48 timmar skickar dessutom Epso en bekräftelse till ditt Epsokonto. Skriv ut den bekräftelsen och ta med den till provlokalen som bevis på din...

mer

Kan jag boka om mina datorbaserade prov?

Under boknings- och provperioderna kan du boka om proven med datorbaserade flervalsfrågor i mån av plats och på följande villkor: Du måste först vänta tills den ursprungliga bokningsbekräftelsen har laddats upp i ditt Epsokonto (vanligtvis inom 24 timmar från bokningen), eftersom den innehåller ett nummer på bekräftelsen och en kod som du behöver för att boka om. Du får ändra din ursprungliga bokning senast dagen före provtillfället. Du kan bara välja de tider som visas i systemet. Du får välja en annan provlokal (i mån av plats). Ombokningen är inte färdig förrän du har kommit till den sista...

mer

Hur avbokar jag min tid för de datorbaserade proven?

Om du beslutar dig för att inte göra proven bör du avboka din tid så att någon annan kan boka den istället. Du kan avboka på nätet senast 48 timmar före din bokade provtid. Du kan inte ångra dig och en avbokning gör att du inte längre anses delta i uttagningsförfarandet. Du kommer till Prometrics bokningssystem via en länk i bokningsbekräftelsen i ditt Epsokonto. Titta gärna på våra skärmbilder med anvisningar om hur du avbokar.

mer

Vem ska jag kontakta om det inträffar tekniska problem när jag bokar de datorbaserade proven?

Om du får tekniska problem när du bokar, ombokar eller avbokar de datorbaserade proven ska du kontakta Prometric direkt: Via mejl: epso_en@prometric.com Per telefon (gratisnummer): Österrike 0800 201 768 Belgien 0800 80293 Bulgarien 00800 1104423 Kroatien 0800 222 354

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej