ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Selection/tests > Други

Други

Как се гарантира равно третиране?

Преди подбора се приемат обективни критерии за оценяване в съответствие с обявлението за конкурса и се прилагат стриктно за всички кандидати, за да се гарантира равно третиране.

още

Мога ли да променя датата за тест по писмен превод, работа по казус, писмен тест в областта на конкурса или упражнение e-tray (организация на текущата работа)?

Не, не можете да променяте датата и часа на вашия тест по писмен превод, работа по казус, писмен тест в областта на конкурса или упражнение e-tray (организация на текущата работа).

още

Каква клавиатура ще използвам по време на провежданите на компютър тестове?

За тестовете с въпроси с избор между няколко отговора (включително упражнението „e-tray“ („организация на текущата работа“) кандидатите нямат нужда от клавиатура. За работата по казус и писмения тест в областта на конкурса по подразбиране ще ви бъде предоставена клавиатура в зависимост от вашия втори език. В писмото покана ще бъдете помолени да проверите и, ако е необходимо, да промените избора си на клавиатура.

още

Бременна съм или кърмя и имам въпроси във връзка с участието ми в тестовете за подбор. Към кого трябва да се обърна?

Ако сте бременна по време на периода на регистрация за конкурса, можете да изпратите въпроси, да поставите проблеми или искания за мерки във формуляра за кандидатстване, заедно с медицинско удостоверение, потвърждаващо бременността и очакваната дата на раждането. Ако разберете, че сте бременна или раждате през периода на конкурса, моля, свържете се с нас възможно най-скоро, като предоставите същата информация и изпратите медицинско свидетелство, потвърждаващо очакваната или фактическата дата на раждането. Ще ви информираме за възможните варианти след като разгледаме искането ви.

още

Имам увреждане или заболяване, което налага специални мерки на тестовете за подбор. Какво трябва да направя?

Ако имате нужда от специални мерки на тестовете за подбор поради увреждане или заболяване, достатъчно е да следвате процедурата, описана на нашата страница за равни възможности, за да изпратите вашето искане за тези мерки. Ще намерите също и различните видове възможни мерки. Моля, имайте предвид, че за да можете да се възползвате от разумни мерки на тестовете за подбор, ще трябва да представите удостоверение за вашето увреждане или заболяване, издадено от компетентната национална организация и/или специалист.

още

Къде мога да намеря повече информация за тестовете?

Пълният списък с тестове за конкретна процедура за подбор се съдържа в обявлението за конкурса/поканата за заявяване на интерес. Примери за различни тестове можете да намерите на специалната страница на нашия уебсайт. С изключение на примерните тестове, EPSO не предоставя никакви подготвителни материали или насоки за подготовка във връзка с явяването на тестовете. В някои държави членки се организират курсове за обучение на граждани на ЕС за конкурсите на общо основание на европейските институции. За да научите повече, моля, вижте информацията на същата страница.

още

Възстановяват ли се разходите за пътуване?

EPSO не възстановява разходите за пътуване във връзка с тестове, които се провеждат на компютър, или междинни/предварителни тестове (тестове с въпроси с избор между няколко отговора, упражнения e-tray и тестове по превод). Кандидатите, поканени на тест за работа по казус или писмен тест в областта, които пребивават в държава извън ЕС, имат право да поискат възстановяване на част от пътните разноски, ако тези тестове са част от тестовете в центъра за оценяване (моля, проверете съответното обявление за конкурс).

още

Какво представлява тестът за самооценка?

Преди да кандидатствате за някои процедури за подбор, от вас ще бъде поискано да направите тестове за самооценка.   Тези тестове ще ви помогнат да се запознаете с компютърните тестове за достъп, които се очаква да държите на първия етап от процедурата за подбор (например: тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене).   Тези тестове са инструмент за самооценка. Те не са елиминаторни. Резултатите не се регистрират или вземат предвид, ако решите да подадете кандидатура за конкурса.

още

Какво представлява въпросникът „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС“?

Преди да кандидатствате за някои процедури за подбор, от вас ще бъде поискано да попълните въпросника „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС“. Този въпросник ще ви помогне да разберете дали представата ви за работата в институциите на ЕС е правилна. Всяка година EPSO организира редица конкурси, обхващащи различни степени и области. За повечето от тях има голям брой кандидати, като много от тях не успяват да преминат различни етапи от процедурата за подбор. Затова преди да кандидатствате е добре да обмислите внимателно какво представлява работата в институциите на ЕС и до каква...

още

Какви са инструкциите за полагане на тестове на компютър?

За подробностите за броя на въпросите, продължителността на тестовете и изисквания минимум точки, моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес за вашата процедура за подбор. Пристигане в тестовия център: Адресът на тестовия център ще намерите чрез връзката в потвърждението на резервацията. След като запазите дата за тестовете, потвърждението ще бъде изпратено до вашия EPSO профил. Трябва да сте там поне 30 минути преди запазения от вас час. Не можем да гарантираме, че ще има свободни места, ако закъснеете или изпуснете часа.Преди да се явите на съответния тест,...

още

Как да запазя дата за тестовете на компютър?

Ще бъдете уведомени за началната и крайната дата на периода за запазване на дата за тестовете чрез вашия EPSO профил. Връзката към системата за резервации на подизпълнителя ще бъде активна във вашия EPSO профил само по време на този период. Ще имате възможност да изберете дата, час, страна и тестов център в зависимост от наличните места. Моля, имайте предвид, че не във всички тестови центрове ще бъдат показани налични места. Капацитетът на различните центрове се определя в зависимост от работното им време, броя на наличните компютри и броя на кандидатите, които са избрали въпросния център. За...

още

Какво се случва, след като запазя дата за тестовете?

Веднага след като запазите дата, ще получите потвърждение по електронната поща от Prometric. Проверете папката с нежелана поща, ако не го получите. Кодът на изпита, посочен в електронното писмо, съдържащо потвърждение за тестовете с въпроси с избор между няколко отговора и упражнението e-tray, отговаря на вашия втори език, по-специално езика за инструкции по време на провеждането на теста. За работата по казус, писмения тест в областта на конкурса и изпитите по превод този код също отговаря на допълнителната информация относно езика на теста и клавиатурата.

още

Намерихте ли отговор?

Да Не