Časté otázky

Jiné

Jak je zaručeno rovné zacházení?

Ještě před zahájením samotného řízení jsou přijata objektivní hodnoticí kritéria, a to v souladu s oznámením o výběrovém řízení. Kritéria se uplatňují na všechny uchazeče bez rozdílu, což všem zajišťuje rovné zacházení.

více

Můžu si změnit termín případové studie, písemného testu z oboru, testu práce s elektronickou poštou nebo překladatelského testu?

Změnit datum/čas již zarezervovaného termínu případové studie, písemného testu z oboru, testu práce s elektronickou poštou a překladatelského testu není možné.

více

Jakou klávesnici budu u počítačových testů používat?

Pro testy na počítači s výběrem odpovědí (včetně testování práce s elektronickou poštou) uchazeči klávesnici nepotřebují. U případové studie a písemného testu z oboru vám bude automaticky přidělena klávesnice odpovídající vašemu druhému jazyku. Ve zvacím dopise budete vyzváni, abyste si zkontrolovali, a v případě potřeby změnili, volbu klávesnice. Pokud si vyberete jinou klávesnici než tu, která vám byla přidělena, některé klávesové zkratky pro zvláštní znaky či znaky s diakritikou nemusí být k dispozici. Pohlédněte si nejběžnější zvláštní znaky, které můžete během testů použít pomocí klávesy...

více

Na koho se obrátit, pokud jste těhotná nebo kojíte a máte dotaz ohledně účasti na testech.

Jste-li v jiném stavu již během registračního období, můžete své otázky, problémy či žádosti uvést v přihlášce a přiložit k ní lékařské potvrzení o těhotenství a očekávaném datu porodu. Pokud zjistíte, že jste těhotná, nebo porodíte v průběhu výběrového řízení, kontaktujte nás prosím co nejdříve, uveďte stejné informace a přiložte lékařské potvrzení o očekávaném nebo skutečném datu porodu. Po prozkoumání vaší žádosti vás budeme informovat o dalších možnostech.

více

Co dělat v případě, že máte zdravotní postižení či nemoc, která vyžaduje určité modifikace v průběhu testů.

Potřebujete-li si vyžádat určité úpravy výběrových testů z důvodu zdravotního postižení nebo nemoci, stačí, když se budete řídit postupem popsaným na našich stránkách o rovných příležitostech a předložíte příslušnou žádost. Najdete zde také různé typy možných adaptací. Abyste mohli přiměřené modifikace testů využít, je potřeba předložit potvrzení o zdravotním postižení či nemoci, které vydala příslušná vnitrostátní organizace nebo specialista.

více

Kde najdu bližší informace o testech?

Úplný seznam testů ke konkrétnímu výběrovému řízení je k dispozici v oznámení o výběrovém řízení, příp. výzvě k vyjádření zájmu. Vzorové testy můžete najít na našich internetových stránkách. S výjimkou vzorových testů úřad EPSO neposkytuje žádné přípravné studijní materiály nebo poradenství týkající se testů. Některé členské státy pořádají kurzy pro své občany, kteří se hlásí na výběrová řízení do evropských institucí. Další informace jsou uvedeny na výše uvedených stránkách.

více

Proplácejí se cestovní výdaje?

Úřad EPSO nepřispívá na cestovní výdaje vzniklé na základě vaší účasti na počítačovém testu ani předběžném či průběžném testu (tj. testu typu multiple choice, cvičení e-tray či překladatelském testu). Uchazeči, kteří byli pozváni na případovou studii nebo na písemný test z oboru a kteří mají bydliště v zemi mimo EU, mají nárok na příspěvek na cestovní výdaje, pokud jde o součást testu v hodnotícím centru (viz příslušné oznámení o výběrovém řízení).

více

Jaký test je sebehodnocení?

V případě některých výběrových řízení vás požádáme, abyste předtím, než se přihlásíte, vykonali testy sebehodnocení.   Tyto testy vám pomohou se seznámit se způsobem fungování počítačových vstupních testů, které jsou součástí první fáze výběrového řízení (např.: testů verbálního, numerického a abstraktního uvažování).   Jak již název napovídá, jde o sebehodnocení, nikoli o vyřazovací fázi řízení. Výsledky se nezaznamenávají a v dalším průběhu řízení (pokud se rozhodnete podat přihlášku) se neberou v potaz.

více

Jaký je účel dotazníku „KARIÉRA V INSTITUCÍCH EU - MOJE KARIÉRA?“?

U některých výběrových řízení budete požádáni, abyste ještě předtím, než podáte přihlášku, vyplnili dotazník „KARIÉRA V INSTITUCÍCH EU - MOJE KARIÉRA?“. Tento dotazník vám pomůže pochopit, zda máte adekvátní představu o tom, co práce v institucích EU obnáší. Každý rok EPSO pořádá řadu výběrových řízení, jež zahrnují různá pracovní zařazení a oblasti. Do většiny těchto výběrových řízení se hlásí velký počet uchazečů, takže pro mnoho z nich skončí v některé fázi výběrové řízení neúspěchem. Proto je před podáním přihlášky vhodné pečlivě zvážit, s čím je práce v instituci EU spojena a jak to...

více

Jakými pokyny je třeba se během počítačových testů řídit?

Počet otázek v testu, délku jeho trvání a bodový limit pro jeho úspěšné složení najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení či výzvě k vyjádření zájmu. Testovací centrum Adresu testovacího centra najdete prostřednictvím odkazu v potvrzení rezervace. To najdete na svém účtu EPSO, jakmile se k účasti v testech přihlásíte a zarezervujete si konkrétní datum. K testu se musíte dostavit minimálně 30 minut před jeho zahájením. Pokud se opozdíte nebo termín zmeškáte, nebude možné zaručit dostupnost míst.Doporučujeme pročíst si před testem časté otázky, konkrétně otázku Co je během testů na...

více

Jak si mám zarezervovat termín počítačových testů?

Počáteční a konečné datum rezervační lhůty vám bude sděleno prostřednictvím vašeho účtu nebo internetových stránek EPSO. Rezervaci bude možné provést přes odkaz na příslušný systém externí společnosti. Tento odkaz bude aktivní ve vašem účtu EPSO pouze po dobu stanovenou k provedení rezervace. Podle aktuální dostupnosti si budete moci zvolit datum, čas, zemi a testovací centrum. Ne všechna testovací centra budou vždy k dispozici. Kapacitní plánování v jednotlivých centrech závisí na otevírací době každého centra, počtu dostupných pracovních stanic (počítačů) a také na počtu uchazečů, kteří si...

více

Co se bude dít poté, co podám přihlášku?

Bezprostředně po rezervaci obdržíte e-mailem potvrzení od společnosti Prometric. Pokud jste e-mail nedostali, zkontrolujte si antispamový filtr (nevyžádanou poštu). Kód zkoušky uvedený v e-mailu s potvrzením, který se týká testů s otázkami s výběrem správné odpovědi a práce s elektronickou poštou, odkazuje na váš druhý jazyk, tzn. jazyk, ve kterém se budou zobrazovat pokyny v počítačovém zkušebním prostředí. U případové studie, písemného testu z oboru a překladatelských testů tento kód odkazuje rovněž na další informace o jazyku testu a zvolené klávesnici. Do 48 hodin od rezervace bude také...

více

Našli jste, co jste hledali?

Ano Ne