Συχνές ερωτήσεις

Άλλο

Πώς διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση;

Πριν από τη διαδικασία επιλογής θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία συμφωνούν με την προκήρυξη του διαγωνισμού και εφαρμόζονται αυστηρά σε όλους τους υποψηφίους, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση.

περισσότερα

Μπορώ να αλλάξω την ορισθείσα ημερομηνία/ώρα για την περιπτωσιολογική μελέτη, τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα, τη δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τη δοκιμασία μετάφρασης;

Όχι. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ορισθείσα ημερομηνία/ώρα για την περιπτωσιολογική μελέτη, τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα, τη δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τη δοκιμασία μετάφρασης.

περισσότερα

Ποιο πληκτρολόγιο θα χρησιμοποιήσω στις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή;

Για τις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμασιών εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), οι υποψήφιοι δεν χρειάζονται πληκτρολόγιο. Για την περιπτωσιολογική μελέτη και τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα θα σας δοθεί εξ αρχής πληκτρολόγιο που αντιστοιχεί στη δεύτερη γλώσσα σας. Στην επιστολή πρόσκλησης θα σας ζητηθεί να ελέγξετε και - εφόσον είναι αναγκαίο - να αλλάξετε την επιλογή πληκτρολογίου.

περισσότερα

Είμαι έγκυος/θηλάζω και έχω απορίες σχετικά με τη συμμετοχή μου στις δοκιμασίες επιλογής. Πού να απευθυνθώ;

Αν είστε έγκυος την περίοδο δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό, μπορείτε να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας ερωτήσεις, απορίες ή τυχόν αιτήματα για προσαρμογές, μαζί με ιατρικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη σας και την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού. Αν διαπιστώσετε ότι είστε έγκυος, ή αν ο τοκετός συμπέσει με την περίοδο διεξαγωγής του διαγωνισμού, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας τις ίδιες πληροφορίες μαζί με ιατρικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την προβλεπόμενη ή την πραγματική ημερομηνία του τοκετού. Θα σας ενημερώσουμε για τις υπάρχουσες...

περισσότερα

Έχω αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που απαιτεί προσαρμογές για τη συμμετοχή μου στις δοκιμασίες επιλογής. Τι πρέπει να κάνω;

Αν ζητάτε προσαρμογές για τη συμμετοχή σας στις δοκιμασίες επιλογής, λόγω αναπηρίας ή προβλήματος υγείας, πρέπει να τηρήσετε τη διαδικασία που περιέχεται στη σελίδα ίσες ευκαιρίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για προσαρμογές. Στην ίδια σελίδα θα βρείτε επίσης τους διάφορους τύπους των δυνατών προσαρμογών. Σημειώστε ότι για να σας παρασχεθούν εύλογες προσαρμογές για τη συμμετοχή σας στις δοκιμασίες επιλογής, θα πρέπει να παρουσιάσετε πιστοποιητικό αρμόδιου εθνικού φορέα ή/και ειδικού, το οποίο να πιστοποιεί την αναπηρία ή το πρόβλημα υγείας που έχετε.

περισσότερα

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμασίες;

Ο πλήρης κατάλογος των δοκιμασιών για μια ορισμένη διαδικασία επιλογής περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα των διάφορων δοκιμασιών στον ιστότοπό μας στην ειδική σελίδα. Εκτός από τα παραδείγματα δοκιμασιών, η EPSO δεν παρέχει κανένα προπαρασκευαστικό εκπαιδευτικό υλικό ή άλλες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στις δοκιμασίες. Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ διοργανώνουν μαθήματα για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε γενικούς διαγωνισμούς των ευρωπαϊκών οργάνων. Για περισσότερες...

περισσότερα

Επιστρέφονται τα έξοδα ταξιδιού;

Η EPSO δεν συνεισφέρει σε έξοδα ταξιδιού που προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή ή σε ενδιάμεσες/προκαταρκτικές δοκιμασίες (π.χ. δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, δοκιμασίες με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray) και δοκιμασίες μετάφρασης). Οι υποψήφιοι που καλούνται σε περιπτωσιολογική μελέτη ή σε γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα και έχουν διεύθυνση κατοικίας σε χώρα εκτός της ΕΕ δικαιούνται να ζητήσουν συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού τους, εφόσον οι δοκιμασίες αυτές εντάσσονται στο κέντρο αξιολόγησης (διαβάστε τη σχετική προκήρυξη...

περισσότερα

Τι είναι το τεστ αυτοαξιολόγησης;

Για ορισμένες διαδικασίες επιλογής θα κληθείτε να κάνετε τεστ αυτοαξιολόγησης πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς σας.   Το τεστ αυτοαξιολόγησης θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τις προκαταρκτικές δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή, οι οποίες γίνονται κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής (για παράδειγμα: κατανόηση κειμένου, ευχέρεια αριθμητικών υπολογισμών και κατανόηση αφηρημένων εννοιών).   Το τεστ αυτό είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και δεν συνεπάγεται αποκλεισμό. Τα αποτελέσματα δεν καταχωρούνται ούτε λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε τη...

περισσότερα

Τι είναι το ερωτηματολόγιο «Μια ευρωπαϊκή σταδιοδρομία, μια σταδιοδρομία για μένα»;

Για ορισμένες διαδικασίες επιλογής θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή σταδιοδρομία, μια σταδιοδρομία για μένα», προτού υποβάλετε αίτηση. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε κατά πόσον έχετε αντιληφθεί σωστά τι σημαίνει να εργάζεται κανείς στα όργανα της ΕΕ. Η EPSO διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά διαγωνισμών που καλύπτουν διάφορους βαθμούς και τομείς. Για τους περισσότερους διαγωνισμούς υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων, πολλοί από τους οποίους θα αποκλειστούν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής. Συνεπώς, προτού υποβάλει ο...

περισσότερα

Ποιες είναι οι οδηγίες για τη συμμετοχή σε δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή;

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής θα βρείτε πληροφορίες για τον αριθμό των ερωτήσεων, καθώς και για τη διάρκεια και τον τρόπο βαθμολόγησης των δοκιμασιών. Άφιξη στο εξεταστικό κέντρο: Θα βρείτε τη διεύθυνση του εξεταστικού σας κέντρου στον σύνδεσμο που περιέχει η επιβεβαίωση της κράτησής σας. Η εν λόγω επιβεβαίωση θα εμφανιστεί στον λογαριασμό σας EPSO μόλις κλείσετε ημερομηνία για τις δοκιμασίες. Πρέπει να φθάσετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το ραντεβού σας. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε θέση αν φθάσετε με καθυστέρηση ή αν...

περισσότερα

Πώς κάνω κράτηση για τις δοκιμασίες με τη χρήση υπολογιστή;

Θα ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κράτησης μέσω του λογαριασμού σας EPSO/μέσω του ιστότοπου της EPSO. Ένας σύνδεσμος προς το σύστημα κρατήσεων θα είναι ενεργοποιημένος στον λογαριασμό σας EPSO μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κράτησης. Θα μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία, ώρα, χώρα και εξεταστικό κέντρο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Σημειώστε ότι δεν έχουν διαθεσιμότητα όλα τα κέντρα ανά πάσα στιγμή. Ο προγραμματισμός των ικανοτήτων που διαθέτουν τα διάφορα εξεταστικά κέντρα εξαρτάται από το ωράριο λειτουργίας κάθε κέντρου, τον αριθμό των διαθέσιμων...

περισσότερα

Τι συμβαίνει αφού κρατήσω ημερομηνία για τις δοκιμασίες;

Αμέσως μόλις κρατήσετε ημερομηνία θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης από την Prometric. Αν δεν το λάβετε, ελέγξτε το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και τα άχρηστα μηνύματά σας. Ο κωδικός εξέτασης που περιέχεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής και τη δοκιμασία e-tray αντιστοιχεί στη δεύτερη γλώσσα σας, δηλαδή τη γλώσσα των οδηγιών στο περιβάλλον των δοκιμασιών. Για την περιπτωσιολογική μελέτη, τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα και τις δοκιμασίες μετάφρασης, ο κωδικός αυτός αντιστοιχεί επίσης σε συμπληρωματικές πληροφορίες για τη γλώσσα της δοκιμασίας και για...

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι