KKK

Home > KKK > Selection/tests > Muud

Muud

Kuidas tagatakse võrdne kohtlemine?

Kooskõlas konkursiteatega kehtestatakse enne valikumenetluse algust objektiivsed hindamiskriteeriumid, mida järgitakse võrdse kohtlemise tagamiseks rangelt kõikide kandidaatide puhul.

veel

Kas saan muuta juhtumianalüüsiks, valdkonnapõhiseks kirjalikuks katseks, e-dokumentide halduse (e-tray) katseks ja tõlketestideks broneeritud aega?

Juhtumianalüüsiks, valdkonnapõhiseks kirjalikuks katseks, e-dokumentide halduse (e-tray) katseks ja tõlketestideks broneeritud kuupäeva/kellaaega muuta ei saa.

veel

Millist klaviatuuri saan ma arvutipõhiste testide puhul kasutada?

Valikvastustega testide puhul (sealhulgas e-dokumentide halduse (e-tray) katsed), kandidaadid klaviatuuri ei vaja. Juhtumianalüüsi ja valdkonnapõhise kirjaliku katse puhul eraldatakse teile klaviatuur, mis vastab teie teisele keelele. Teile kirja teel saadetavas kutses palutakse teil kontrollida ja vajadusel muuta oma klaviatuuri valikut. Kui valite teile määratud klaviatuurist erineva klaviatuuri, ei pruugi kõik rõhumärkidega tähemärkide / erimärkide kiirklahvid toimida. Võite tutvuda kõige sagedamini kasutatavate erimärkidega, mida testimiskeskkond toetab ning mida saab trükkida, kasutades...

veel

Olen rase või imetav ema ja mul on küsimusi testidel osalemise kohta. Kelle poole peaksin pöörduma?

Kui olete rase konkursile registreerumise ajal, saate küsimusi, märkusi ja kohandamistaotlusi esitada kandideerimisavalduses, lisades rasedust kinnitava arstitõendi ning eeldatava sünnitustähtaja. Kui saate rasedusest teada või sünnitate ajal, mil konkurss on juba alanud, võtke palun meiega ühendust niipea kui võimalik ning esitage samad andmed ja saatke meile arstitõend sünnituse eeldatava või tegeliku kuupäeva kohta. Anname teile konkursil osalemise alternatiivsetest võimalustest teada pärast seda, kui oleme teie taotluse läbi vaadanud.

veel

Mul on puue või haigus, mis nõuab kohanduste tegemist testide sooritamisel. Kuidas peaksin toimima?

Kui teil on puue või haigus, mille tõttu vajate kohanduste tegemist testide sooritamisel, tutvuge palun meie võrdsete võimaluste veebilehel esitatud korraldusliku teabega ning esitage meile kohandamistaotlus veebilehel märgitud korras. Sealt leiate ka ülevaate sellest, millised kohandused on võimalikud. Testide sooritamiseks kohandatud tingimustel tuleb esitada puuet või haigust kinnitav tõend, mille on välja andnud pädev riiklik ametiasutus ja/või spetsialist.

veel

Kust leida testide kohta lisateavet?

Konkreetse valikumenetluse testide täielik nimekiri on kättesaadav konkursiteates või osalemiskutses. Mõnede testide näidised on esitatud meie veebisaidil teste käsitleval leheküljel. EPSO avaldab ainult näidisteste. EPSO ei paku testideks valmistumiseks mingeid õppematerjale ega juhiseid. Mõned liikmesriigid korraldavad kursuse, kus ELi kodanikke valmistatakse ette Euroopa institutsioonide avatud konkurssidel osalemiseks. Lisateavet leiate samalt teste käsitlevalt leheküljelt.

veel

Kas sõidukulud hüvitatakse?

EPSO ei hüvita sõidukulusid, mis kaasnevad teie osalemisega arvutipõhistel testidel või eel-/vahekatsetel (valikvastustega testid, e-dokumentide haldus (e-tray) ja tõlketestid). Juhtumianalüüsiks või valdkonnapõhiseks kirjalikuks katseks kohale kutsutud kandidaatidel, kelle elukoha aadress on väljaspool ELi asuvas riigis, on õigus taotleda sõidukulude katteks toetust, kui need testid on osa hindamiskeskuse etapist (lisateavet leiate asjaomasest konkursiteatest).

veel

Mis on enesehindamise test?

Mõne valikumenetluse puhul palutakse Teil enne kandideerimist läbida enesehindamise testid.   Nende abil saate tutvuda arvutipõhiste eelvalikutestidega, milles peate osalema valikumenetluse esimeses etapis (näiteks: verbaalne, matemaatiline ja abstraktne mõtlemine).   Need testid kujutavad endast enesehindamise vahendit ja nende põhjal ei arvata kandidaati konkursist välja. Tulemusi ei registreerita ega võeta arvesse, kui soovite kandideerimismenetlust jätkata.

veel

Mida kujutab endast küsimustik „Minu karjäär ELis”?

Mõnede valikumenetluste puhul palutakse teil enne kandideerimistaotluse esitamist täita küsimustik „Minu karjäär ELis”. Küsimustik aitab teil selgusele jõuda, kas teie ettekujutus töötamisest ELi institutsioonides vastab tegelikkusele. Igal aastal korraldab EPSO paljusid eri palgaastmeid ja valdkondi hõlmavaid personalivalikukonkursse. Enamiku konkursside puhul on taotlejate arv väga suur ning paljud neist langevad varem või hiljem valikumenetlusest välja. Seepärast on enne kandideerimist kasulik uurida, mida tähendab ELi institutsioonis töötamine, ning kas teie ettekujutus tulevasest...

veel

Millised on arvutipõhiste testide tegemise juhised?

Küsimuste arvu, testide kestuse ja minimaalse nõutava punktisumma leiate oma valikumenetluse konkursiteatest või osalemiskutsest. Testimiskeskusesse saabumine Testimiskeskuse aadressi saate teada broneeringu kinnituses oleva lingi kaudu. Leiate selle teabe oma EPSO kasutajakontolt pärast testimisaja broneerimist. Peate kohal olema vähemalt 30 minutit enne testi algust. Vaba koha olemasolu ei ole võimalik tagada, kui te testimisele hilinete või kohale ei ilmu.Soovitame teil enne testima minemist lugeda järgmist korduma kippuvat küsimust: Millised on arvutipõhiste testide keskuses käitumise...

veel

Kuidas broneerida arvutipõhiste testide tegemise kuupäev?

Teile teatatakse broneerimisperioodi algus- ja lõppkuupäevad teie EPSO konto/veebisaidi kaudu. Broneerimissüsteemi juurde viiv link on EPSO kontol aktiveeritud vaid broneerimisperioodi jooksul. Saate valida testide tegemise kuupäeva, kellaaja, riigi ja testimiskeskuse vastavalt sellele, kus on vabu kohti ja aegu. Pange palun tähele, et mitte kõik testimiskeskused ei ole kättesaadavad kõigil aegadel. Erinevate testimiskeskuste läbilaskevõime põhineb iga testimiskeskuse lahtiolekuaegadel, olemasolevate arvutite arvul ning nende kandidaatide arvul, kes on testimiskeskuseks valinud asjaomase...

veel

Mis saab pärast testi broneerimist?

Kohe pärast broneerimist saadab Prometric teile kinnitava e-kirja. Kui te kirja ei saa, kontrollige oma rämpspostifiltrit ja -kausta. Arvutipõhiseid valikvastustega teste ja e-dokumentide halduse katset kinnitavas e-kirjas märgitud eksamikood näitab, milline on teie teine keel, milles esitatakse testimiskeskkonna juhised. Juhtumianalüüsi, valdkonnapõhise kirjaliku katse ja tõlketestide puhul sisaldab see kood ka lisateavet testide ja klaviatuuri keele kohta. Broneeringu kinnitus laaditakse üles ka teie EPSO kasutajakontole 48 tunni jooksul pärast broneerimist. Printige see välja ja võtke koos...

veel

Kas leidsite vastuse?

Jah Ei