Usein kysyttyä

Muut

Miten varmistetaan, että hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti?

Ennen valintamenettelyä vahvistetaan kilpailuilmoituksen mukaiset objektiiviset arviointikriteerit, joita sovelletaan järjestelmällisesti kaikkiin hakijoihin.

lisää

Voinko vaihtaa case-tehtävän, alakohtaisen kirjallisen kokeen, postikoritehtävän tai käännöskokeen ajankohtaa?

Ei, et voi muuttaa case-tehtävän, alakohtaisen kirjallisen kokeen, postikoritehtävän tai käännöskokeen päivämäärää/aikaa.

lisää

Mikä näppäimistö minulla on käytössäni tietokoneella suoritettavissa kokeissa?

Monivalintakokeissa (ja postikoritehtävässä) hakijat eivät tarvitse näppäimistöä. Case-tehtävää ja alakohtaista kirjallista koetta varten hakijat saavat ilmoittamansa kielen 2 mukaisen näppäimistön. Kutsukirjeessä pyydetään tarkistamaan siinä ilmoitettu näppäimistövalinta ja tarvittaessa muuttamaan sitä. Jos valitset muun kuin sinulle oletusarvoisesti osoitetun näppäimistön, kaikki näppäimistön pikakomennot eivät välttämättä ole käytettävissä aksentti-/erikoismerkkejä varten. Tutustu luetteloon tavallisimmista erikoismerkeistä, jotka koeympäristössä voi tuottaa Alt-näppäimen ja...

lisää

Olen raskaana / Imetän. Mihin voin ottaa yhteyttä kysyäkseni mahdollisista koejärjestelyistä?

Jos jo kilpailuun rekisteröitymisvaiheessa tiedät olevasi raskaana, voit esittää kysymyksiä tai pyytää erityisjärjestelyjä hakulomakkeessa. Liitä mukaan lääkärintodistus, jossa todetaan sinun olevan raskaana ja ilmoitetaan synnytyksen laskettu päivä. Jos huomaat olevasi raskaana kilpailujakson aikana tai synnytät silloin, ota mahdollisimman pikaisesti yhteyttä EPSOon ja toimita lääkärintodistus, josta näkyy synnytyksen laskettu päivä tai tosiasiallinen ajankohta. EPSO tutkii tilanteen ja ilmoittaa, mitä mahdollisia vaihtoehtoja on tarjolla.

lisää

Minulla on vamma/sairaus, jonka vuoksi tarvitsen erityisjärjestelyjä valintakokeissa. Miten minun on meneteltävä?

Jos tarvitset vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyitä valintakokeissa, voit pyytää niitä EPSOn sivustolla olevassa Yhtäläiset mahdollisuudet -osiossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Sivulla on tietoa myös siitä, minkälaiset erityisjärjestelyt voivat olla mahdollisia. Muista liittää pyyntöösi toimivaltaisen kansallisen organisaation ja/tai erikoislääkärin antama todistus vammastasi tai sairaudestasi.

lisää

Mistä saan lisätietoja kokeista?

Kussakin valintamenettelyssä käytettävät kokeet mainitaan kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä. Esimerkkikokeita on EPSOn sivustolla. Näiden esimerkkikokeiden lisäksi EPSO ei tarjoa muuta harjoitusmateriaalia eikä opastusta kokeita varten. Joissakin EU-maissa järjestetään kursseja, joilla valmennetaan hakijoita EU:n toimielinten avoimiin kilpailuihin. Lisätietoa tällaisista kursseista löytyy EPSOn sivustolta.

lisää

Korvataanko matkakulut?

EPSO ei korvaa matkakuluja, jotka aiheutuvat osallistumisesta tietokoneella tehtäviin kokeisiin tai esivalintakokeisiin / keskivaiheen kokeisiin (esim. monivalintakokeet, postikoritehtävät ja käännöskokeet). EU-alueen ulkopuolella asuvat hakijat, jotka tulevat suorittamaan case-tehtävää tai alakohtaista kirjallista koetta, voivat hakea korvausta matkakuluistaan, jos ne ovat osa arviointikeskusvaiheen tehtäviä (ks. kilpailuilmoitus).

lisää

Mikä on itsearviointikoe (self-assessment test)?

Joissakin valintamenettelyissä sinua pyydetään tekemään itsearviointikoe ennen hakemista.   Itsearviointikoe tarjoaa sinulle tilaisuuden tutustua samanlaisiin tietokoneella tehtäviin kokeisiin, joita sisältyy valintamenettelyn ensimmäiseen vaiheeseen (esim. kielellistä, matemaattista ja abstraktia päättelykykyä testaavat kokeet).   Itsearviointikokeiden tarkoituksena on antaa hakijoille mahdollisuus arvioida kykyjään. Ne eivät siis ole karsivia. Niiden tuloksia ei tallenneta mihinkään eikä niitä oteta huomioon valintamenettelyssä.

lisää

Mikä on Lähtisinkö EU-uralle kysely?

Joissakin valintamenettelyissä hakijoita pyydetään täyttämään Lähtisinkö EU-uralle ‑kysely ennen hakemuksen tekemistä. Kyselyn avulla hakijat voivat arvioida, onko heillä oikea käsitys työskentelystä EU:n toimielimissä. EPSO järjestää vuosittain useita kilpailuja, jotka kattavat eri palkkaluokkia ja erikoisaloja. Niihin osallistuu yleensä paljon hakijoita, joista monet karsiutuvat jossakin vaiheessa valintaprosessia. EU-urasta kiinnostuneiden kannattaakin ennen hakemista miettiä tarkkaan, millaista työskentely EU:n toimielimissä on ja miten hyvin heidän käsityksensä vastaa todellisuutta....

lisää

Mitä ohjeita on annettu tietokoneella tehtäviä kokeita varten?

Kysymysten määrä, kokeiden kesto ja vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan valintamenettelyn kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä. Saapuminen testikeskukseen Ajanvarausvahvistusviestissä on linkki, jonka kautta näet testikeskuksen osoitteen. Vahvistus näkyy EPSO-tililläsi, kun olet varannut koeajan. Saavu testikeskukseen vähintään 30 minuuttia ennen varaamaasi aikaa. Jos myöhästyt, emme voi taata, että saat suorittaa kokeen.Ennen kuin menet kokeeseen, lue Usein kysyttyä -osion kohta Mitä sääntöjä testikeskuksissa on noudatettava tietokoneella tehtävien kokeiden aikana?...

lisää

Miten varataan aika tietokoneella tehtäviä kokeita varten?

Ajanvarausjakson alkamis- ja päättymispäivät ilmoitetaan EPSO-tilisi kautta / EPSO-sivustolla. EPSO-tililläsi oleva linkki varausjärjestelmään on toiminnassa vain tämän ajanvarausjakson ajan. Voit vapaasti valita maan, testikeskuksen, päivän ja kellonajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Huomaa, että kaikkiin testikeskuksiin ei voi varata mitä tahansa aikaa. Eri testikeskusten varauskapasiteetti perustuu niiden aukioloaikoihin, käytettävissä olevien työasemien määrään sekä siihen, kuinka moni ehdokkaista on valinnut kulloisenkin keskuksen. Joidenkin kokeiden tapauksessa (käännöskokeet,...

lisää

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen varannut koeajan?

Heti ajanvarauksen jälkeen saat vahvistusviestin Prometric-testikeskuksesta. Jos viestiä ei tule, tarkista myös roskapostikansio. Vahvistusviestissä olevasta kokeen tunnuksesta näkyy hakijan kieli 2, jolla hän saa ohjeet monivalintakokeissa ja postikoritehtävissä. Case-tehtävän, alakohtaisen kirjallisen kokeen ja käännöskokeiden osalta tunnus osoittaa, mikä on kokeen kieleen ja minkäkielistä näppäimistöä kokeessa käytetään. Ajanvahvistusvaraus saapuu EPSO-tilillesi 48 tunnin kuluessa varauksesta. Tulosta viesti ja ota se mukaasi testikeskukseen yhdessä henkilötodistuksen kanssa (ks. Mitä...

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En