DUK

Home > DUK > Selection/tests > Kita

Kita

Kaip užtikrinamos vienodos sąlygos?

Prieš atranką, vadovaujantis pranešimu apie konkursą, priimami objektyvūs vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, jie griežtai taikomi visiems kandidatams.

daugiau

Ar galima pakeisti atvejo tyrimo, raštiškos konkrečios srities užduoties, e. korespondencijos tvarkymo arba vertimo raštu testų datą ir laiką?

Rezervuotos atvejo tyrimo, raštiškos konkrečios srities užduoties, e. korespondencijos tvarkymo arba vertimo raštu testų datos ir (arba) laiko pakeisti negalima.

daugiau

Kokia klaviatūra naudosiuos per kompiuterinius testus?

Per klausimų su keliais atsakymų variantais testus (taip pat e. korespondencijos tvarkymo testus) kandidatams klaviatūros nereikės. Atvejo tyrimui ir raštiškai konkrečios srities užduočiai atlikti jums bus automatiškai skirta jūsų antrosios kalbos klaviatūra. Kvietime jūsų bus prašoma patikrinti, ar nurodyta tinkama klaviatūra, ir, jei reikia, nurodyti kitą.

daugiau

Esu nėščia arba maitinu krūtimi ir man kyla klausimų dėl dalyvavimo atrankos testuose. Į ką turėčiau kreiptis?

Jei esate nėščia registravimo į konkursą laikotarpiu, pateikti klausimų, pranešti apie problemas arba prašyti specialių priemonių galite paraiškos formoje. Kartu pateikite sveikatos pažymą, kuria patvirtinamas jūsų nėštumas ir nurodoma numatoma gimdymo data. Jeigu apie nėštumą sužinotumėte arba gimdytumėte konkurso laikotarpiu, kuo greičiau susisiekite su mumis, pateikite minėtą informaciją ir atsiųskite sveikatos pažymą, kuria patvirtinama numatoma arba tikroji gimdymo data. Išnagrinėję jūsų prašymą informuosime apie galimybes.

daugiau

Dėl negalios arba ligos man per atrankos testus reikia specialių priemonių. Ką turiu daryti?

Jei dėl negalios arba ligos jums per atrankos testus reikia specialių priemonių, tereikia laikantis puslapyje „Lygios galimybės“ nurodytos tvarkos pateikti specialių priemonių prašymą. Ten rasite ir informacijos apie įvairias galimas specialias priemones. Pastaba. Kad per atrankos testus galėtumėte pasinaudoti pagrįstai suteiktomis specialiomis priemonėmis, turėsite pateikti kompetentingos nacionalinės organizacijos ir (arba) specialisto išduotą pažymą, kuria patvirtinama jūsų negalia arba liga.

daugiau

Kur galima rasti daugiau informacijos apie testus?

Išsamus testų, kuriuos turi laikyti konkrečios atrankos procedūros dalyviai, sąrašas pateikiamas pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą. Įvairių testų pavyzdžių galima rasti mūsų svetainės specialiame puslapyje. Išskyrus testų pavyzdžius, EPSO neteikia jokios paruošiamosios mokomosios medžiagos ar gairių dėl testų laikymo. Kai kuriose valstybėse narėse organizuojami kursai, kad ES piliečiams būtų padedama pasirengti Europos Sąjungos institucijų viešiems konkursams. Daugiau informacijos rasite tame pačiame puslapyje.

daugiau

Ar kompensuojamos kelionės išlaidos?

EPSO neteikia jokio dalinio jūsų kelionės išlaidų, patirtų dėl dalyvavimo kompiuteriniuose arba preliminariuose ar išankstiniuose testuose (t. y., klausimų su keliais atsakymų variantais, e. korespondencijos tvarkymo, vertimo raštu testuose), kompensavimo. Į atvejo tyrimą arba raštišką konkrečios srities užduotį pakviesti kandidatai, gyvenantys ES nepriklausančioje šalyje, turi teisę prašyti dalinio kelionės išlaidų kompensavimo, jeigu šie testai yra vertinimo centre vyksatančių testų dalis (žr. atitinkamą konkurso skelbimą).

daugiau

Kas yra savęs vertinimo testas?

Kai kurių atrankos procedūrų atveju jūsų bus paprašyta prieš teikiant paraišką išspręsti savęs vertinimo testus.   Savęs vertinimo testai suteiks jums galimybę sužinoti, kokie yra kompiuteriniai atrankos testai, kurie sprendžiami pirmuoju atrankos procedūros etapu (pavyzdžiui: žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo tikrinimo testai).   Šie testai yra savęs vertinimo priemonė. Jie nėra atkrintamieji. Jų rezultatai nėra registruojami ir į juos nebus atsižvelgta, jei nuspręsite teikti paraišką.

daugiau

Kam skirtas klausimynas „Ar man – darbas ES institucijose?“

Prieš teikiant paraišką dalyvauti kai kuriose atrankos procedūrose jūsų bus prašoma užpildyti klausimyną „Ar man – darbas ES institucijose?“ Šis klausimynas padės jums suprasti, ar teisingai įsivaizduojate, koks yra darbas ES institucijose. Kiekvienais metais EPSO rengia konkursų įvairių lygių ir sričių pareigoms. Daugumoje šių konkursų dalyvauja labai daug žmonių. Daugeliui iš jų nepavyksta įveikti kurio nors atrankos procedūros etapo. Todėl prieš teikiant paraišką pravartu apmąstyti, ką reiškia dirbti ES institucijose, ir sužinoti, ar jūsų nuomonė apie jų darbo aplinką atitinka tikrovę. Šie...

daugiau

Kokios yra kompiuterinių testų laikymo instrukcijos?

Atsakymų į klausimus apie testo užduočių skaičių, jo trukmę ir išlaikymo balus ieškokite savo atrankos procedūros pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą. Atvykimas į testų laikymo centrą Testų laikymo centro adresas pateikiamas spustelėjus jūsų registracijos patvirtinimo laiške esančią nuorodą. Šį patvirtinimą galite rasti savo EPSO aplanke po to, kai užsiregistruojate testams. Reikia atvykti ne vėliau kaip prieš 30 minučių iki testo pradžios. Jeigu pavėluosite arba praleisite skirtą laiką, nėra garantijų, kad jums bus palikta testo laikymo vieta.Prieš atvykstant...

daugiau

Kaip rezervuoti kompiuterinių testų laiką?

Informacija apie rezervavimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas jums bus pateikta jūsų EPSO aplanke ir (arba) interneto svetainėje. Rezervavimo sistemos nuoroda jūsų EPSO aplanke bus aktyvi tik šiuo rezervavimo laikotarpiu. Galėsite pasirinkti dar neužimtą datą, laiką, šalį ir testų laikymo centrą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ne visada bus galima rasti laisvų vietų visuose testavimo centruose. Galimybės priimti kandidatus įvairiuose testavimo centruose numatomos atsižvelgiant į kiekvieno testavimo centro darbo valandas, turimų kompiuterių ir kandidatų, pasirinkusių atitinkamą centrą,...

daugiau

Kas vyksta po užsiregistravimo į testus?

Iš karto po registracijos iš „Prometric“ gausite patvirtinamąjį e. laišką. Jeigu jo negaunate, patikrinkite brukalų filtrą ir e. pašto šiukšlių aplanką. Patvirtinamajame e. laiške dėl kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų ir e. korespondencijos tvarkymo testo nurodytas egzamino kodas atitinka jūsų antrąją kalbą, t. y. kalbą, kuria pateikiamos instrukcijos testų programoje. Atvejo tyrimo, raštiškos konkrečios srities užduoties ir vertimo raštu testų atveju šis kodas taip pat atitinka papildomą informaciją apie testų kalbą ir klaviatūrą.

daugiau

Ar radote atsakymą?

Taip Ne