FAQs

Home > FAQs > Selection/tests > Oħrajn

Oħrajn

Kif inhu garantit trattament ugwali?

Kriterji ta’ evalwazzjoni oġġettivi huma adottati qabel is-selezzjoni, skont l-avviż tal-kompetizzjoni, u huma applikati b’mod rigoruż għall-kandidati kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali.

aktar

Nista’ niskeda mill-ġdid studju tal-każ, test bil-miktub fil-qasam, test tal-e-tray jew test tat-traduzzjoni?

Ma tistax tiskeda mill-ġdid id-data/il-ħin tal-appuntament tiegħek tal-istudju tal-każ, it-test bil-miktub fil-qasam, it-test e-tray jew it-test tat-traduzzjoni.

aktar

Liema tastiera se nuża waqt it-testijiet tiegħi bil-kompjuter?

Għat-testijiet b’mistoqsijiet b’għażla multipla (MCQ) (li jinkludu testijiet tal-e-tray), il-kandidati ma għandhomx bżonn tastiera. Għall-istudju tal-każ u t-test bil-miktub fil-qasam, se tkun allokat/a, b’mod awtomatiku, tastiera li tikkorrispondi għat-tieni lingwa tiegħek. Fl-ittra tal-istedina, inti se tintalab biex tivverifika u – jekk ikun meħtieġ - tibdel l-għażla tat-tastiera.

aktar

Jiena tqila jew qed inredda’ t-tarbija u għandi xi mistoqsijiet dwar il-parteċipazzjoni tiegħi fl-eżamijiet tal-għażla. Lil min għandi nikkuntattja?

Jekk inti tqila matul il-perjodu tar-reġistrazzjoni tal-kompetizzjoni, tista’ tibgħat il-mistoqsijiet, il-problemi jew it-talbiet tiegħek għal aġġustamenti fil-formola tal-applikazzjoni tiegħek, flimkien ma’ ċertifikat mediku li jikkonferma t-tqala tiegħek u d-data tal-ħlas mistennija. Jekk tiskopri li inti tqila jew se twelled waqt il-perjodu tal-kompetizzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana kemm jista’ jkun malajr u għaddilna l-istess informazzjoni filwaqt li tibgħatilna ċertifikat mediku li jikkonferma d-data mistennija jew attwali tal-ħlas. Aħna ninfurmawk dwar l-għażliet possibbli wara li...

aktar

Jiena għandi diżabbiltà jew mard li jirrikjedi aġġustamenti fl-eżamijiet ta’ selezzjoni. Xi rrid nagħmel?

Jekk ikollok bżonn xi aġġustamenti fl-eżamijiet ta’ selezzjoni minħabba xi diżabilità jew mard, kulma trid tagħmel hu li ssegwi l-proċedura mniżżla fuq il-paġna tagħna dwar l-opportunitajiet indaqs sabiex tippreżenta t-talba tiegħek għal aġġustament. Għandek issib ukoll it-tipi differenti ta’ aġġustamenti possibbli. Jekk jogħġbok innota li sabiex tibbenefika minn aġġustamenti raġonevoli fl-eżamijiet ta’ selezzjoni, ikollok tipproduċi ċertifikat li jikkonferma d-diżabilità jew il-mard tiegħek maħruġ minn organizzazzjoni nazzjonali u/jew speċjalista kompetenti.

aktar

Fejn nista' nsib aktar tagħrif dwar it-testijiet?

Il-lista sħiħa ta’ testijiet għal proċedura ta' selezzjoni speċifika hija disponibbli fl-avviż tal-kompetizzjoni/fis-sejħa għal espressjoni ta’ interess. Tista’ ssib xi kampjuni tat-testijiet differenti fis-sit web tagħna fil-paġna ddedikata. Bl-eċċezzjoni tal-ittestjar tal-kampjun, l-EPSO ma jipprovdi l-ebda materjal ta’ tagħlim preparatorju jew gwida rigward kif isiru t-testijiet. Xi Stati Membri jorganizzaw korsijiet ta’ taħriġ għaċ-ċittadini tal-UE għall-kompetizzjonijiet miftuħa tal-Istituzzjonijiet Ewropej. Biex tkun taf aktar, jekk jogħġbok ara l-informazzjoni fl-istess paġna.

aktar

L-ispejjeż tal-ivvjaġġar għat-testijiet huma rimborżabbli?

L-EPSO ma jikkontribwixxi għall-ebda spiża tal-ivvjaġġar imġarrba mill-parteċipazzjoni tiegħek fi kwalunkwe test ibbażat fuq il-kompjuter jew test preliminari/intermedju (jiġifieri t-testijiet b’mistoqsijiet b'għażla multipla, it-test e-tray u t-testijiet tat-traduzzjoni). Il-kandidati mistiedna għall-istudju tal-każ jew għal test bil-miktub fil-qasam, u b’indirizz ta’ residenza f’pajjiż barra l-UE huma intitolati li jitolbu kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tagħhom jekk it-testijiet huma parti miċ-ċentru ta’ evalwazzjoni (jekk jogħġbok irreferi għall-avviż tal-kompetizzjoni...

aktar

X’inhu test ta’ awtovalutazzjoni?

Għal xi proċeduri ta' selezzjoni se tintalab tlesti testijiet ta' awtovalutazzjoni qabel ma tapplika.   Dawn it-testijiet ta' awtovalutazzjoni se jgħinuk tiffamiljarizza lilek innifsek mat-testijiet ta' ammissjoni tal-kompjuter li se tkun mistenni tagħmel fl-ewwel stadju tal-proċess ta' selezzjoni (pereżempju: verbali, numeriku, u raġunament astratt).   Dawn it-testijiet huma għodda ta' awtovalutazzjoni. Mhumiex eliminatorji. Ir-riżultati mhumiex irreġistrati u ma jitqisux jekk tiddeċiedi li tkompli bl-applikazzjoni tiegħek.

aktar

X’inhu l-kwestjonarju “Karriera mal-UE, il-Karriera Għalija”?

Għal xi proċeduri ta' selezzjoni se tintalab timla kwestjonarju "Karriera mal-EU, il-Karriera Għalija" qabel tapplika. Dan il-kwestjonarju se jgħinek tifhem jekk għandikx il-perċezzjoni t-tajba ta' x’jinvolvi x-xogħol fl-Istituzzjonijiet tal-UE. Kull sena EPSO jorganizza firxa ta' kompetizzjonijiet li jkopru gradi u oqsma differenti. Għall-maġġoranza ta’ dawn il-kompetizzjonijiet, hemm għadd kbir ta’ applikanti, li ħafna minnhom mhux se jgħaddu mid-diversi stadji tal-proċess ta’ selezzjoni. Qabel tapplika, għalhekk ikun utli li tqis bir-reqqa xi jfisser xogħol f’istituzzjoni tal-UE u kemm dan...

aktar

X’inhuma l-istruzzjonijiet biex tagħmel it-testijiet bil-kompjuter?

Jekk jogħġbok iċċekkja l-Avviż ta’ Kompetizzjoni jew is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess tal-proċedura tas-selezzjoni tiegħek għan-numru ta’ mistoqsijiet, it-tul ta’ żmien u l-marki minimi meħtieġa għat-testijiet. Wasla fiċ-ċentru tal-ittestjar: L-indirizz taċ-ċentru tal-ittestjar qiegħed imniżżel fil-link fl-ittra ta’ konferma tal-ibbukkjar tiegħek. Tista’ ssib din il-konferma fil-kont tal-EPSO tiegħek meta tkun irreġistrajt għat-testijiet. Trid tasal mill-anqas 30 minuta qabel l-appuntament tiegħek. Id-disponibbiltà mhix garantita jekk tasal tard jew jekk titlef l-appuntament tiegħek....

aktar

Kif nista’ nibbukkja t-testijiet bil-kompjuter tiegħi?

Inti se tiġi mgħarraf bid-dati tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodu biex tkun tista’ tibbukkja permezz tal-kont tal-EPSO tiegħek/is-sit web tal-EPSO. Se tiġi attivata link għas-sistema ta’ bbukkjar tal-kuntrattur fil-kont tal-EPSO tiegħek biss matul dan il-perjodu tal-ibbukkjar. Se tkun tista’ tagħżel id-data, il-ħin, il-pajjiż u ċ-ċentru tal-ittestjar skont id-disponibbiltà. Jekk jogħġbok kun af li mhux iċ-ċentri tal-ittestjar kollha se juru disponibilità fil-ħinijiet kollha. L-ippjanar ta’ kapaċità fiċ-ċentri tal-ittestjar differenti hu bbażat fuq il-ħinijiet ta’ ftuħ ta’ kull ċentru tal-...

aktar

X’jiġri wara li nkun ibbukkjajt it-testijiet tiegħi?

Eżatt wara li tibbukkja tirċievi email ta’ konferma mingħand Prometric. Iċċekkja l-filtru tiegħek kontra l-ispam u l-posta junk jekk ma tirċevix dan il-messaġġ. Il-kodiċi tal-eżami indikat fl-email ta’ konferma għat-testijiet MCQ u l-e-tray jikkorrispondi għat-tieni lingwa tiegħek, b’mod partikolari għal-lingwa għall-istruzzjonijiet fl-ambjent tal-ittestjar. Għall-istudju tal-każ, it-test bil-miktub fil-qasam u t-testijiet tat-traduzzjoni dan il-kodiċi jikkorrispondi wkoll għall-informazzjoni addizzjonali dwar il-lingwa tat-test u l-keyboard.

aktar

Sibt tweġiba?

Iva Le