Veelgestelde vragen

Overige

Hoe garandeert u dat alle kandidaten gelijk behandeld worden?

Op basis van de aankondiging worden van tevoren objectieve beoordelingscriteria vastgesteld, waaraan alle kandidaten zonder uitzondering worden getoetst.

meer

Kan ik de afspraak voor mijn casestudy, schriftelijke test op het vakgebied, postbakoefening (e-tray) of vertaaltest verzetten?

Nee, voor deze tests kunt u geen andere dag kiezen, en ook geen ander tijdstip op dezelfde dag.

meer

Wat voor een toetsenbord krijg ik bij de tests op de computer?

Voor de meerkeuzevragen en de opdracht met de e-tray heeft u geen toetsenbord nodig. Voor de casestudy en de schriftelijke test op uw vakgebied krijgt u een toetsenbord met de standaardtoetsenbordindeling voor uw tweede taal (taal 2). In de uitnodiging wordt u eraan herinnerd dat u dit moet controleren en zo nodig veranderen. Als u om een afwijkende toetsenbordindeling vraagt, kan het gebeuren dat bepaalde shortcuts, accenten en/of speciale tekens ontbreken. Er is een lijst van de meest gangbare speciale tekens die u in het examencentrum kunt intoetsen door de Alt-toets te combineren met het...

meer

Ik ben zwanger of geef borstvoeding en zit met vragen over mijn deelname aan de selectieproeven. Met wie moet ik contact opnemen?

Bent u bij de inschrijving zwanger, dan kunt u op het sollicitatieformulier eventuele vragen of problemen vermelden en aangepaste voorzieningen aanvragen. U moet wel een medische verklaring bijvoegen waarop staat dat u zwanger bent en wanneer u bent uitgerekend. Ontdekt u later dat u zwanger bent of moet u bevallen in de periode van het examen, geeft ons dit dan zo snel mogelijk door en stuur ons een medische verklaring met de verwachte of werkelijke bevallingsdatum. We zullen uw verzoek bekijken en u laten weten wat de mogelijkheden zijn.

meer

Ik heb een handicap of ziekte waardoor ik bij de selectieproeven aangepaste voorzieningen nodig heb. Wat moet ik doen?

De procedure die u in dit geval moet volgen, is uitgelegd op de pagina Gelijke kansen. U leest daar ook welke bijzondere voorzieningen we bieden. We vragen wel dat u een verklaring van een bevoegde nationale instantie en/of een specialist indient ten bewijze van uw handicap of ziekte.

meer

Waar vind ik nog meer informatie over de test?

De volledige lijst van tests voor een bepaalde selectieprocedure vindt u in de aankondiging voor het vergelijkend onderzoek of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Op onze website vindt u een pagina met een aantal voorbeeldtests. EPSO stelt geen ander studie- of informatiemateriaal ter beschikking om u voor te bereiden op de af te leggen tests. Sommige lidstaten organiseren opleidingen om EU-onderdanen voor te bereiden op een selectie. Meer informatie hierover vindt u op de al genoemde pagina.

meer

Worden de reiskosten vergoed?

U krijgt geen tegemoetkoming in de reiskosten wanneer u deelneemt aan computertoetsen of voorafgaande/tussentijdse toetsen (bijv. meerkeuzetoetsen, elektronische postbakopdracht en vertaaltoetsen). Kandidaten die voor een casestudy of voor een schriftelijke test op het vakgebied worden uitgenodigd en die buiten de EU wonen, kunnen wel een tegemoetkoming in de reiskosten krijgen als de toetsen deel uitmaken van het assessment (zie de aankondiging van het vergelijkend onderzoek).

meer

Wat is een zelfbeoordelingstest?

Voor sommige selectieprodcedures moet u een zelfbeoordelingstest afleggen voordat u kunt solliciteren.   Deze test maakt u alvast vertrouwd met de preselectietests via de computer in de eerste fase van de selectieprocedure (zoals verbaal, numeriek en abstract redeneren).   Met de zelfbeoordelingstest kunt u inschatten waar u staat. U kunt op grond van deze test niet worden afgewezen. De resultaten worden ook niet opgeslagen en tellen niet mee bij de werkelijke sollicitatie.

meer

Wat is de vragenlijst "Werken bij de EU - iets voor mij?"

Bij sommige selectieprocedures wordt u verzocht eerst een vragenlijst "Werken bij de EU - iets voor mij?" in te vullen. Met deze vragenlijst kunt u nagaan of u een goed beeld heeft van hoe het is om bij de EU-instellingen te werken. Elk jaar organiseert EPSO een reeks selectieprocedures voor uiteenlopende functies op diverse werkterreinen. Meestal nemen er veel mensen aan deel, waarvan een groot deel later in de procedure afvalt. Daarom is het nuttig om, voordat u solliciteert, goed na te gaan wat het werk voor een EU-instelling eigenlijk inhoudt en of dit wel aansluit bij het beeld dat u...

meer

Wat zijn de deelname-instructies voor de computertests?

In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor uw selectieprocedure staat hoeveel vragen en hoeveel tijd u krijgt en wat de minimumscore moet zijn. Aankomst in het testcentrum Via een link in de afspraakbevestiging kunt u het adres van het testcentrum vinden. Deze bevestiging krijgt u via uw EPSO-account, zodra u een afspraak voor de tests heeft gemaakt. U moet ten minste 30 minuten voor het begin van de tests aanwezig zijn. We kunnen u niet garanderen dat u nog kunt deelnemen aan de test als u te laat komt of uw afspraak...

meer

Hoe maak ik een afspraak voor de computertests?

In uw EPSO-account en op de EPSO-website verschijnen de data waarop de boekingsperiode begint en eindigt. Alleen tijdens die periode is er in uw EPSO-account een link actief naar het boekingssysteem van Prometric. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunt u zelf dag, tijdstip, land en testcentrum kiezen. U moet zich wel realiseren dat er soms geen plaats meer is in het door u gekozen testcentrum. Dit hangt af van de openingstijden van het testcentrum, het aantal beschikbare computers en het aantal kandidaten dat hetzelfde testcentrum heeft gekozen. Voor sommige tests (vertalingen, e-tray) is...

meer

Wat gebeurt er nadat ik een afspraak voor de tests heb gemaakt?

Meteen na de boeking ontvangt u per e-mail een bevestiging van Prometric. Krijgt u geen bevestiging, controleer dan eerst uw spamfilter en junkmail. In de e-mail vindt u ook de examencode voor de meerkeuzetests en voor de postbakopdracht (e-tray). Deze code verwijst naar uw tweede taal, namelijk de taal waarin u de nodige instructies voor deze tests zult krijgen. Voor de casestudy, de schriftelijke test op uw vakgebied en de vertaaltests verwijst deze code ook naar de taal van de tests en naar het type toetsenbord. De bevestiging is uiterlijk 48 uur na uw boeking ook te raadplegen via uw EPSO...

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee