Pogosta vprašanja

Drugo

Kako zagotavljate enako obravnavanje?

Pred izbirnim postopkom so v skladu z razpisom natečaja sprejeti objektivni kriteriji ocenjevanja, ki se strogo uporabljajo za vse kandidate, kar zagotavlja enako obravnavanje vseh kandidatov.

več

Ali lahko spremenim termin za študijo primera, pisni test s področja natečaja, test e-simulacije nalog in test prevajanja?

Rezerviranega datuma oziroma ure opravljanja študije primera, pisnega testa s področja natečaja, testa e-simulacije nalog in testov prevajanja ni mogoče spremeniti.

več

Katero tipkovnico bom uporabil(-a) pri računalniško podprtih testih?

Za teste z vprašanji izbirnega tipa (vključno s testi e-simulacije nalog) tipkovnica ni potrebna. Študijo primera in pisni test s področja natečaja kandidat samodejno opravlja na tipkovnici svojega drugega jezika. Vabilo bo vsebovalo zahtevo, da preverite in po potrebi spremenite svoj izbor tipkovnice. Če kandidat izbere drugo tipkovnico, nekatere bližnjice za znake za naglase/posebne znake mogoče ne bodo na voljo. Poglejte najpogostejše posebne znake, ki jih podpira testno okolje in ki so na voljo z uporabo tipke Alt skupaj s številsko tipkovnico. Seznam je na zahtevo na voljo tudi v testnih...

več

Noseča sem oz. dojim otroka. Na koga se lahko obrnem z vprašanji o izbirnih testih?

Če ste v času prijave na natečaj noseči, lahko v prijavnici navedete kakršnokoli vprašanje oz. težavo ali zahtevek za prilagoditev testiranja. Priložiti morate zdravniško potrdilo o nosečnosti in navesti predvideni datum poroda. Če za nosečnost izveste ali rodite v času natečaja, nas čimprej obvestite in priložite zdravniško potrdilo s predvidenim ali dejanskim datumom poroda. Vaš zahtevek bomo preučili in vas obvestili o možnih prilagoditvah.

več

Zaradi svoje invalidnosti oz. bolezni potrebujem prilagoditev testnega okolja. Kaj moram storiti?

Če zaradi invalidnosti ali bolezni potrebujete prilagoditev testnega okolja, oddajte zahtevek za prilagoditev po postopku, ki je razložen na naši spletni strani o enakih možnostih. Na strani so navedene tudi možne prilagoditve. Opozarjamo, da morate zahtevku za razumno prilagoditev testnega okolja priložiti potrdilo o svoji invalidnosti oziroma bolezni, ki ga izda pristojni nacionalni organ in/ali zdravnik specialist.

več

Kje lahko najdem dodatne informacije o testih?

Razpis natečaja oziroma razpis za prijavo interesa vsebuje celotni seznam testov za posamezni izbirni postopek. Nekaj primerov različnih testov objavljamo na naši spletni strani. Razen vzorčnih testov urad EPSO ne zagotavlja drugega pripravljalnega učnega gradiva ali navodil glede opravljanja testov. Nekatere države članice organizirajo tečaje za pripravo kandidatov z državljanstvom EU na razpise evropskih institucij. Več informacij boste našli na navedeni strani.

več

Ali se potni stroški povrnejo?

EPSO ne prispeva k potnim stroškom, nastalim zaradi vaše udeležbe na računalniško podprtih testih ali vmesnih/predhodnih testih (tj. testih z vprašanji izbirnega tipa, e-simulaciji nalog in testih prevajanja). Kandidati, ki so povabljeni na opravljanje študije primera ali pisnega testa s področja natečaja, in katerih stalno prebivališče je v državi zunaj EU, lahko zaprosijo za prispevek k povrnitvi potnih stroškov, če se ti testi opravljajo v ocenjevalnem centru (preverite v ustreznem razpisu natečaja).

več

Kaj je samoocenjevalni test?

Pri nekaterih izbirnih postopkih morate pred prijavo opraviti samoocenjevalni test.   Samoocenjevalni test vam omogoča, da se seznanite z računalniško podprtimi sprejemnimi testi, ki jih morate opraviti na začetku izbirnega postopka (denimo preizkusi verbalnega in numeričnega razumevanja ter abstraktnega razmišljanja).   Ti testi so orodje za samoocenjevanje, vendar niso izločilni. Doseženih rezultatov ne shranimo in ne upoštevamo, če želite dokončati postopek prijave.

več

Kaj je vprašalnik Poklicna pot v EU – moja poklicna pot?

V nekaterih izbirnih postopkih boste morali pred prijavo izpolniti vprašalnik Poklicna pot v EU – moja poklicna pot. Vprašalnik vam bo pomagal ugotoviti, ali pravilno razumete delo v institucijah EU. EPSO vsako leto organizira številne natečaje za različne razrede in področja. Na večino teh natečajev se prijavi večje število kandidatov in mnogi med njimi ne bodo uspešno opravili različnih delov izbirnega postopka. Zato je koristno, da že pred prijavo premislite, kaj pomeni delo v instituciji EU in ali ustreza vaši predstavi o delovnem okolju. Ti testi so orodje za samoocenjevanje. Testi niso...

več

Kakšna so navodila za opravljanje računalniško podprtih testov?

Informacije o številu vprašanj, trajanju testiranja in minimalnem številu točk pri posameznih testih vsebuje razpis natečaja oziroma razpis za prijavo interesa. Prihod v testni center: Naslov testnega centra boste našli na povezavi v sporočilu s potrditvijo rezervacije. Potrditev boste prejeli v svoj račun EPSO po opravljeni rezervaciji testov. V testni center morate priti najmanj 30 minut pred testiranjem. Če boste pozni ali če boste zgrešili svoj termin, ne moremo jamčiti, da boste teste lahko opravljali.Preden se odpravite na opravljanje testa, preberite pogosta vprašanja na povezavi:...

več

Kako rezerviram termin za računalniško podprte teste?

Obvestilo o začetnem in končnem datumu obdobja, v katerem lahko rezervirate svoj termin, boste prejeli prek svojega računa EPSO (na spletišču EPSO). Povezava na sistem za rezervacijo termina, ki ga upravlja zunanji izvajalec, bo v vašem računu EPSO aktivna samo v tem času. Izbrali boste lahko razpoložljivi datum, uro, državo in testni center. Opozarjamo, da prosti termini ne bodo vedno na voljo v vseh testnih centrih. Različni testni centri pri načrtovanju zmogljivosti upoštevajo delovni čas, število razpoložljivih delovnih postaj ter število kandidatov, ki so izbrali zadevni center. Pri...

več

Kaj sledi rezervaciji termina za teste?

Takoj po rezervaciji termina vam Prometric pošlje potrditveno sporočilo. Če ga ne boste prejeli, poglejte v predal z neželeno pošto. Izpitna oznaka, navedena v potrditvenem sporočilu za teste z vprašanji izbirnega tipa in e-simulacijo nalog, ustreza vašemu drugemu jeziku, torej jeziku navodil v testnem okolju. Pri študiji primera, pisnem testu s področja natečaja in testih prevajanja ta oznaka zajema še dodatne informacije glede jezika testa in tipkovnice. V 48 urah po rezervaciji termina boste v svojem računu EPSO prejeli potrditveni dopis, ki ga morate natisniti in ga skupaj z osebnim...

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne