Vanliga frågor

Övrigt

Hur garanteras lika behandling?

Före uttagningsprovet fastställs objektiva utvärderingskriterier enligt meddelandet om uttagningsprov. De tillämpas rigoröst på alla sökande för att garantera att alla behandlas lika.

mer

Kan jag boka om en ”case”-övning, skriftligt prov på området, inkorgsövning eller översättningsprov?

Det går inte att boka om datum eller tid för ”case”-övningar, skriftliga prov på området, inkorgsövningar eller översättningsprov.

mer

Vilket tangentbord ska jag använda för de datorbaserade proven?

För de datorbaserade proven med flervalsfrågor (inklusive inkorgsövningen) behövs inget tangentbord. För case-övningen och det skriftliga provet på området får du automatiskt ett tangentbord för ditt språk 2. I kallelsen ber vi dig att kontrollera och eventuellt ändra ditt val av tangentbord. Om du väljer ett annat tangentbord än det du automatiskt får, har du kanske inte tillgång till vissa av tangentbordets kortkommandon för tecken med accenter och specialtecken. Se de vanligaste specialtecknen som stöds av testmiljön och som kan skrivas med hjälp av alt-tangenten tillsammans med det...

mer

Jag är gravid eller ammar och har frågor om mitt deltagande i urvalsproven. Vem ska jag kontakta?

Om du är gravid då du anmäler dig till ett uttagningsprov kan du ställa dina frågor och be om anpassningar av proven redan i din ansökan. Bifoga då ett läkarintyg som styrker din graviditet och anger beräknat förlossningsdatum. Om du blir gravid eller föder barn medan uttagningsförfarandet pågår bör du kontakta oss snarast möjligt och skicka in ett läkarintyg med beräknat eller faktiskt förlossningsdatum. Vi kommer att underrätta dig om möjliga alternativ efter att ha granskat ditt ärende.

mer

Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av urvalsproven. Hur ska jag göra?

Om du behöver anpassningar av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom ska du helt enkelt följa förfarandet som beskrivs på vår sida om lika möjligheter för att skicka in en begäran om anpassningar. Där beskrivs också de olika anpassningar som vi erbjuder. För att få rimliga anpassningar av urvalsproven måste du ge oss ett intyg om din funktionsnedsättning eller sjukdom som ska vara utfärdat av en behörig nationell organisation och/eller en specialist.

mer

Var kan jag hitta mer information om proven?

Den kompletta listan över delproven i ett visst uttagningsförfarande finns i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan. Exempel på de olika delproven Förutom exempelproven ger Epso inte ut några böcker, broschyrer eller annan information med tips om hur man förbereder sig eller om hur man klarar proven. Vissa EU-länder anordnar kurser inför EU-institutionernas allmänna uttagningsprov. Du kan läsa mer på sidan med exempelprov.

mer

Kan jag få ersättning för resekostnader?

Epso betalar inte ut några bidrag till utgifter för resor till datorbaserade prov, mellanprov eller inledande prov (dvs. prov med flervalsfrågor, inkorgsövning och översättningsprov). Sökande som kallas till ”case-övningen” eller ett skriftligt prov på området och som är bosatt i ett land utanför EU, kan däremot söka bidrag för sina resekostnader om proven ingår i de prov som görs på utvärderingscentrumet (läs mer i relevant meddelande om uttagningsprov).

mer

Vad är en självbedömning?

För vissa uttagningsförfaranden kommer du att uppmanas att göra självutvärderingstester innan du söker.   Tack vare självbedömningstesterna kan du bekanta dig med de datorbaserade tillträdesprov som du ska göra i den första etappen av urvalsförfarandet (t.ex. läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande).   Testerna är ett verktyg för självutvärdering – ingen blir underkänd. Resultaten sparas inte och beaktas inte om du bestämmer dig för att skicka in en ansökan.

mer

Frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig? – vad är det för något?

För vissa uttagningsprov kommer du att uppmanas att fylla i ett frågeformulär – ”EU-karriär – en karriär för mig?” – innan du skickar in din ansökan. Frågeformuläret ska hjälpa dig att få rätt bild av hur det är att arbeta vid EU-institutionerna. Varje år anordnar Epso ett antal uttagningsprov som gäller olika lönegrader och områden. För de flesta uttagningsproven finns det ett stort antal sökande, och de flesta faller ifrån under urvalsförfarandets olika etapper. Innan du söker är det därför att bra att verkligen fundera på vad det innebär att arbeta för en EU-institution och om arbetsmiljön...

mer

Vilka anvisningar finns för de datorbaserade proven?

I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan kan du läsa hur många frågor proven omfattar, hur länge proven pågår och vilka gränser som gäller för godkänt. Ankomst till provlokalen: Adressen till provlokalen får du via länken i bokningsbekräftelsen i ditt Epsokonto. Du måste vara på plats minst 30 minuter före din bokade tid. Vi kan inte garantera att det finns någon ledig plats om du är sen eller missar din bokade tid.Innan du gör provet kan det vara bra att läsa om vilka uppföranderegler som gäller i lokalerna där de datorbaserade proven hålls.  Prov med...

mer

Hur bokar jag tid till de datorbaserade proven?

Du blir underrättad om när bokningsperioden börjar och slutar via ditt Epsokonto och på Epsos webbplats. I ditt Epsokonto kommer det att finnas en länk till provarrangörens bokningssystem som fungerar enbart under bokningsperioden. Du kan välja land, lokal, datum och tid för dina prov i mån av plats. Notera att vissa testcentrum bara är tillgängliga ibland. De olika testcentrumens planering av lediga tider bygger på deras öppettider, antalet tillgängliga datorer och antalet sökande som har valt ett visst centrum. För vissa prov är antalet provdatum mer begränsat (t.ex. översättningsprov och...

mer

Vad händer när jag har bokat tid för proven?

Omedelbart efter bokningen får du ett mejl med en bekräftelse från Prometric. Titta i ditt spamfilter eller skräppost om du inte får något mejl. Den kod som står i mejlet för de datorbaserade proven med flervalsfrågor och inkorgsövningen gäller ditt språk 2 som du kommer att få läsa anvisningarna på i provlokalen. För case-övningen, det skriftliga provet på området och översättningsproven gäller koden också språket för provet och tangentbordet. Inom 48 timmar skickar dessutom Epso en bekräftelse till ditt Epsokonto. Skriv ut den bekräftelsen och ta med den till provlokalen som bevis på din...

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej