Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Selection/tests > Odabir na temelju kvalifikacija (Probir talenata/Talent screener)

Odabir na temelju kvalifikacija (Probir talenata/Talent screener)

Koliko kandidata iz faze "Talent Screener" (Probir talenata) prolazi u sljedeću fazu natječaja?

Točan broj kandidata koji će biti pozvani u sljedeću fazu natječaja pronaći ćete u obavijesti o natječaju. U velikom broju slučajeva taj je broj najviše tri puta veći od traženog broja uspješnih kandidata.

Više

Zašto je važan moj ukupni broj bodova?

Ako je vaš ukupni broj bodova dovoljno visok, bit ćete uvršteni među najviše rangirane kandidate i proći ćete u sljedeću fazu. 

Više

Kako povjerenstvo za odabir boduje odgovore iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Prije početka postupka odabira povjerenstvo za odabir na temelju obavijesti o natječaju određuje objektivne kriterije ocjenjivanja. Pri bodovanju povjerenstvo za odabir procjenjuje u kojoj mjeri informacije iz vaše prijave odgovaraju tim kriterijima.

Više

Hoće li povjerenstvo za odabir pri bodovanju rubrike "Talent Screener" (Probir talenata) uzeti u obzir sve dijelove moje prijave?

Ne, odabir na temelju kvalifikacija temelji se ISKLJUČIVO na odgovorima iz rubrike Talent Screener. Povjerenstvo za odabir ne uzima u obzir informacije iz drugih dijelova prijave.

Više

Kako se kandidatima jamče ravnopravni uvjeti?

Kako bi se kandidatima osigurali ravnopravni uvjeti, prije početka postupka odabira na temelju obavijesti o natječaju određuju se objektivni kriteriji ocjenjivanja, koji se strogo primjenjuju na sve kandidate.

Više

Tko će biti pozvan u sljedeću fazu?

Budući da u sljedeću fazu može proći samo određeni broj kandidata, pozivaju se samo oni s najvećim ukupnim brojem bodova. Ukupni broj bodova tih kandidata mora biti jednak bodovnom pragu ili viši od njega. Povjerenstvo za odabir sastavlja popis uspješnih kandidata silaznim redoslijedom s obzirom na ukupni broj postignutih bodova.

Više

Kako se određuje bodovni prag?

Pri određivanju bodovnog prava kandidati se najprije poredaju silaznim redoslijedom prema ukupnom broju bodova. Povjerenstvo za odabir zatim odabire najviše rangirane kandidate i poziva ih u sljedeću fazu natječaja (vidjeti pitanje: „Koliko kandidata iz faze Talent Screener (Probir talenata) prolazi u sljedeću fazu natječaja”). Ukupni broj bodova posljednjeg kandidata na tom popisu jest bodovni prag.

Više

Kako se utvrđuju kriteriji iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Kriteriji odabira utvrđuju se na temelju vještina koje se traže za slobodna radna mjesta i interesa službi koje zapošljavaju novo osoblje. Ti se kriteriji zatim u rubrici Talent Screener prikazuju kao niz pitanja.

Više

Kako se ponderiraju kriteriji iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Povjerenstvo za odabir svakom kriteriju odabira ili pitanju dodjeljuje ponder od 1 do 3, ovisno o njegovoj razmjernoj važnosti.

Više

Kako se ocjenjuje rubrika "Talent Screener" (Probir talenata)?

Svaki odgovor kandidata boduje se sa 0 do 4 boda.  Bodovi se množe s ponderom te zbrajaju kako bi se dobio ukupni broj bodova. Taj se ukupni broj bodova rangira u odnosu na rezultate drugih kandidata kako bi se odabrali oni kandidati čiji profili najviše odgovaraju poslovima radnog mjesta.

Više

Što je "Talent Screener" (Probir talenata) i kako funkcionira?

Rubrika Talent Screener osmišljena je kako bi povjerenstva za odabir u natječajima za specijalizirane profile mogla lakše odabrati kandidate čiji profili najviše odgovaraju poslovima radnog mjesta i kriterijima odabira iz obavijesti o natječaju. U rubrici Talent Screener elektroničke prijave morat ćete odgovoriti na niz pitanja. Ta se pitanja temelje na kriterijima odabira iz obavijesti o natječaju, a vaše odgovore ocjenjivat će povjerenstvo za odabir. Svi kandidati u određenom natječaju odgovaraju na isti skup pitanja. To povjerenstvu za odabir omogućuje da odgovore svih kandidata razmotri...

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne