Bieži uzdotie jautājumi

Home > Bieži jautājumi > Selection/tests > Atlase pēc kvalifikācijas (Talantu vērtētājs/Talent screener)

Atlase pēc kvalifikācijas (Talantu vērtētājs/Talent screener)

Cik daudz kandidātu pēc “Talent Screener” (talantu vērtētājs) tiks nākamajā posmā?

To, cik daudz kandidātu uzaicinās uz konkursa nākamo posmu, varat uzzināt paziņojumā par konkursu. Parasti šis skaits ir ne vairāk kā trīsreiz lielāks par rezerves saraksta kapacitāti.

vairāk

Cik svarīgi ir mani punkti?

Kvalificēties nākamajam posmam varat tikai tad, ja esat ieguvis pietiekami daudz punktu, lai būtu starp kandidātiem, kas saņēmuši vislabāko vērtējumu. 

vairāk

Kā atlases komisija izlemj, cik daudz punktu piešķirt par katru talantu vērtēšanas sadaļā sniegto atbildi?

Atlases komisija pirms lēmuma par atlasi piemēro objektīvus novērtēšanas kritērijus un rīkojas atbilstīgi paziņojumam par konkursu. Piešķirtais punktu skaits atspoguļo atlases komisijas vērtējumu, kādā mērā jūsu pieteikuma veidlapā sniegtā informācija atbilst novērtēšanas lapā iekļautajiem kritērijiem.

vairāk

Vai atlases komisija iepazīsies ar visu mana pieteikuma saturu, kad tā piešķirs punktus sadaļā “Talantu vērtētājs” (Talent Screener)?

Nē, atlases pamatā ir TIKAI tā informācija, ko esat norādījis sadaļā “Talantu vērtētājs”. Atlases komisija nelasīs informāciju, kas sniegta citās jūsu pieteikuma sadaļās.

vairāk

Kā tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme?

Pirms atlases tiek pieņemti objektīvi novērtēšanas kritēriji, kas atbilst paziņojumam par konkursu, un tos konsekventi piemēro visiem kandidātiem, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi.

vairāk

Ko uzaicinās uz nākamo posmu?

Tā kā nākamajā posmā var pāriet tikai ierobežots kandidātu skaits, uzaicinās vien tos, kuriem ir visvairāk punktu. Tie ir kandidāti, kuru punktu skaits ir vienāds ar robežvērtību vai lielāks par to. Atlases komisija sastāda konkursu izturējušo kandidātu sarakstu dilstošā secībā, pamatojoties uz kopējo iegūto punktu skaitu.

vairāk

Kā tiek noteikta robežvērtība?

Lai noteiktu robežvērtību, kandidātu iegūtos punktus sakārto dilstošā secībā. Tad komisija atlasīs vislabāko vērtējumu ieguvušos kandidātus, kurus var uzaicināt uz nākamo konkursa posmu (sk. jautājumu par to, cik daudz kandidātu pēc “Talent Screener” (talantu vērtētājs) tiks nākamajā posmā). Robežvērtība ir punktu skaits, ko ieguvis sarakstā pēdējais kandidāts.

vairāk

Kā tiek noteikti “Talantu vērtētāja” atlases kritēriji?

Atlases kritērijus izvēlas, pamatojoties uz attiecīgajos amatos vajadzīgajām prasmēm un darbā pieņemošo dienestu interesēm. Tad atlases kritērijus iekļauj talantu vērtēšanas sadaļā kā jautājumu sēriju.

vairāk

Ko tieši nozīmē talantu vērtētāja kritēriju svērums?

Atlases komisija katram atlases kritērijam vai jautājumam piešķir svērumu (no 1 līdz 3), kas atspoguļo tā relatīvo svarīgumu.

vairāk

Kā piešķir talantu vērtēšanas punktus?

Par katru kandidāta atbildi piešķir no 0 līdz 4 punktiem.  Pēc tam punktus reizina ar katra jautājuma “svērumu” un saskaita kopā. Punktu kopskaitu salīdzina ar citu kandidātu iegūto kopskaitu, lai noskaidrotu, kuru kandidātu profils vislabāk atbilst veicamajiem darba pienākumiem.

vairāk

Kas ir sadaļa “Talantu vērtētājs” (Talent Screener), un kā tā darbojas?

Sadaļa “Talantu vērtētājs” ir izveidota, lai speciālistu profiliem paredzētu konkursu atlases komisijām palīdzētu identificēt tos kandidātus, kuru profils vislabāk atbilst paziņojumā par konkursu izklāstītajiem darba pienākumiem un atlases kritērijiem. Talantu vērtēšanai paredzētajā tiešsaistes pieteikuma veidlapas sadaļā jums būs jāatbild uz virkni jautājumu. To pamatā ir paziņojumā par konkursu norādītie atlases kritēriji, un jūsu atbildes vērtēs atlases komisija. Visi kandidāti, kas piedalās konkursā, atbild uz vienādiem jautājumiem. Šādi atlases komisija saņem katra kandidāta atbildes uz...

vairāk

Vai atradāt atbildi?