Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Selection/tests > Izbor na podlagi kvalifikacij (Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener)

Izbor na podlagi kvalifikacij (Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener)

Koliko kandidatov se bo po preverjanju dodatnih sposobnosti uvrstilo v naslednji del izbirnega postopka?

V razpisu natečaja je navedeno, koliko kandidatov bomo povabili v naslednji del izbirnega postopka. Navadno jih povabimo do trikrat več, kot je končno število uspešnih kandidatov.

več

Kako pomembno je, kakšen rezultat dosežem?

Doseči morate tako visoko število točk, da boste med kandidati na vrhu seznama – samo ti se bodo namreč uvrstili v naslednji del izbirnega postopka. 

več

Kako natečajna komisija določi število točk za posamezni odgovor pri preverjanju dodatnih sposobnosti?

Natečajna komisija določi objektivne kriterije ocenjevanja v skladu z razpisom natečaja in jih sprejme še pred izbirnim postopkom. Točkovanje posameznih odgovorov nato temelji na presoji natečajne komisije, kako dobro navedene informacije v vaši prijavnici izpolnjujejo ocenjevalne kriterije.

več

Ali bo natečajna komisija pri preverjanju dodatnih sposobnosti upoštevala mojo celotno prijavo?

Ne, izbor na podlagi kvalifikacij temelji IZKLJUČNO na vaših odgovorih v zavihku Preverjanje dodatnih sposobnosti. Natečajna komisija ne bo upoštevala informacij, ki jih boste navedli drugje v prijavnici.

več

Kako zagotavljate enako obravnavanje?

Pred izbirnim postopkom so v skladu z razpisom natečaja sprejeti objektivni kriteriji ocenjevanja, ki se strogo uporabljajo za vse kandidate, kar zagotavlja enako obravnavanje vseh kandidatov.

več

Koga povabite na naslednji del izbirnega postopka?

V naslednji del izbirnega postopka se lahko uvrsti samo določeno število kandidatov, zato povabimo samo kandidate, ki so dosegli najboljše rezultate: njihovi rezultati so enaki ali višji od določenega mejnega števila točk. Seznam uspešnih kandidatov sestavi natečajna komisija po padajočem vrstnem redu glede na doseženi rezultat.

več

Kako določite „mejno število točk‟?

Pri določanju mejnega števila točk kandidate razvrstimo po padajočem vrstnem redu glede na njihove rezultate. Natečajna komisija nato označi najvišje uvrščene kandidate, ki jih lahko povabimo na naslednji del izbirnega postopka (glej vprašanje: Koliko kandidatov se bo po preverjanju dodatnih sposobnosti uvrstilo v naslednji del izbirnega postopka). Mejno število točk je enako rezultatu zadnjega označenega kandidata v tem ožjem izboru.

več

Kako se določijo kriteriji za preverjanje dodatnih sposobnosti?

Kriteriji za preverjanje sposobnosti se določijo na podlagi sposobnosti, ki so zahtevajo za posamezno delovno mesto, in potreb kadrovske službe. Kriteriji so nato v zavihku Preverjanje dodatnih sposobnosti predstavljeni v obliki vprašanj.

več

Kaj točno pomeni „utež‟ pri kriterijih za preverjanje dodatnih sposobnosti?

Natečajna komisija za vsak kriterij oziroma vprašanje določi utež (od 1 do 3), ki odraža relativno pomembnost tega kriterija oz. vprašanja.

več

Kako poteka točkovanje pri preverjanju dodatnih sposobnosti?

Vsak odgovor kandidata se točkuje s točkami od 0 do 4.  Točke nato pomnožijo z „utežjo‟ in jih seštejejo za končni rezultat. Kandidate razvrstijo glede na doseženi rezultat in tako določijo tiste, ki po svojem profilu najbolje ustrezajo razpisanim nalogam.

več

Kaj je preverjanje dodatnih sposobnosti in kako poteka?

S preverjanjem dodatnih sposobnosti lahko natečajna komisija laže določi kandidate, ki po svojem profilu najbolje ustrezajo nalogam in merilom izbora, določenim v razpisu natečaja za specialistične profile. V spletni prijavnici boste morali v oddelku o dodatnih sposobnostih odgovoriti na sklop vprašanj. Vprašanja temeljijo na merilih izbora iz razpisa natečaja, odgovore bo ocenila natečajna komisija. Vsi prijavljeni kandidati odgovarjajo na isti sklop vprašanj. Natečajna komisija ima tako na voljo odgovore vseh kandidatov v enaki strukturirani obliki, kar omogoča objektivno oceno primerljivih...

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne