Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Selection/tests > Testi prevajanja

Testi prevajanja

Ali lahko na test prevajanja prinesem svoje slovarje?

V testnih centrih slovarji niso na voljo, vendar lahko pri nekaterih testih prevajanja (kadar je tako izrecno navedeno v razpisu natečaja) kandidati prinesejo s seboj svoje slovarje.   Dovoljeni so samo papirni slovarji brez prostih listov. Slovarji ne smejo biti popisani ali imeti z roko napisanih opomb ali oznak.   Elektronski slovarji niso dovoljeni. Pisno, natisnjeno (denimo z interneta) ali fotokopirano gradivo ni dovoljeno. Druge knjige, brošure ali drugo referenčno gradivo ni dovoljeno.   V testni center je treba prispeti dovolj zgodaj zaradi varnostnega preverjanja slovarjev.

več

Kako zagotavljate enako obravnavanje?

Pred izbirnim postopkom so v skladu z razpisom natečaja sprejeti objektivni kriteriji ocenjevanja, ki se strogo uporabljajo za vse kandidate, kar zagotavlja enako obravnavanje vseh kandidatov.

več

Ali lahko spremenim termin za študijo primera, pisni test s področja natečaja, test e-simulacije nalog in test prevajanja?

Rezerviranega datuma oziroma ure opravljanja študije primera, pisnega testa s področja natečaja, testa e-simulacije nalog in testov prevajanja ni mogoče spremeniti.

več

Katero tipkovnico bom uporabil(-a) pri računalniško podprtih testih?

Za teste z vprašanji izbirnega tipa (vključno s testi e-simulacije nalog) tipkovnica ni potrebna. Študijo primera in pisni test s področja natečaja kandidat samodejno opravlja na tipkovnici svojega drugega jezika. Vabilo bo vsebovalo zahtevo, da preverite in po potrebi spremenite svoj izbor tipkovnice. Če kandidat izbere drugo tipkovnico, nekatere bližnjice za znake za naglase/posebne znake mogoče ne bodo na voljo. Poglejte najpogostejše posebne znake, ki jih podpira testno okolje in ki so na voljo z uporabo tipke Alt skupaj s številsko tipkovnico. Seznam je na zahtevo na voljo tudi v testnih...

več

Kaj naj naredim, če v testnem centru naletim na tehnično ali organizacijsko težavo, ki bi lahko vplivala na mojo uspešnost pri opravljanju testa?

Če pride do težave: o tem obvestite nadzorno osebje za odpravo težave in zahtevajte, da se incident pisno evidentira, IN v 3 dneh od datuma testiranja pisno obvestite urad EPSO (uporabite spletni kontaktni obrazec) in na kratko opišite težavo

več

Ali se potni stroški povrnejo?

EPSO ne prispeva k potnim stroškom, nastalim zaradi vaše udeležbe na računalniško podprtih testih ali vmesnih/predhodnih testih (tj. testih z vprašanji izbirnega tipa, e-simulaciji nalog in testih prevajanja). Kandidati, ki so povabljeni na opravljanje študije primera ali pisnega testa s področja natečaja, in katerih stalno prebivališče je v državi zunaj EU, lahko zaprosijo za prispevek k povrnitvi potnih stroškov, če se ti testi opravljajo v ocenjevalnem centru (preverite v ustreznem razpisu natečaja).

več

Kakšna so navodila za opravljanje računalniško podprtih testov?

Informacije o številu vprašanj, trajanju testiranja in minimalnem številu točk pri posameznih testih vsebuje razpis natečaja oziroma razpis za prijavo interesa. Prihod v testni center: Naslov testnega centra boste našli na povezavi v sporočilu s potrditvijo rezervacije. Potrditev boste prejeli v svoj račun EPSO po opravljeni rezervaciji testov. V testni center morate priti najmanj 30 minut pred testiranjem. Če boste pozni ali če boste zgrešili svoj termin, ne moremo jamčiti, da boste teste lahko opravljali.Preden se odpravite na opravljanje testa, preberite pogosta vprašanja na povezavi:...

več

Kakšna pravila ravnanja veljajo v centrih za računalniško podprto testiranje?

Kandidati, ki ne spoštujejo naslednjih pravil ravnanja, so lahko izključeni iz testnega centra in nadaljnega izbirnega postopka. Upoštevati morate pravila testnega centra Prometric (ki so na dan testiranja na voljo tudi v testnem centru) in vsa navodila osebja v testnem centru. Vsako testiranje se nadzoruje fizično in z videokamerami. Ko kandidati rešujejo teste, nadzorno osebje dela redne obhode v testnem prostoru in skrbi za varovanje testnega okolja. Hrana in pijača sta dovoljeni samo v čakalnici, nikakor ne v testnem prostoru. Testni centri ne ponujajo okrepčil. Teste morate rešiti brez...

več

Kako rezerviram termin za računalniško podprte teste?

Obvestilo o začetnem in končnem datumu obdobja, v katerem lahko rezervirate svoj termin, boste prejeli prek svojega računa EPSO (na spletišču EPSO). Povezava na sistem za rezervacijo termina, ki ga upravlja zunanji izvajalec, bo v vašem računu EPSO aktivna samo v tem času. Izbrali boste lahko razpoložljivi datum, uro, državo in testni center. Opozarjamo, da prosti termini ne bodo vedno na voljo v vseh testnih centrih. Različni testni centri pri načrtovanju zmogljivosti upoštevajo delovni čas, število razpoložljivih delovnih postaj ter število kandidatov, ki so izbrali zadevni center. Pri...

več

Kaj sledi rezervaciji termina za teste?

Takoj po rezervaciji termina vam Prometric pošlje potrditveno sporočilo. Če ga ne boste prejeli, poglejte v predal z neželeno pošto. Izpitna oznaka, navedena v potrditvenem sporočilu za teste z vprašanji izbirnega tipa in e-simulacijo nalog, ustreza vašemu drugemu jeziku, torej jeziku navodil v testnem okolju. Pri študiji primera, pisnem testu s področja natečaja in testih prevajanja ta oznaka zajema še dodatne informacije glede jezika testa in tipkovnice. V 48 urah po rezervaciji termina boste v svojem računu EPSO prejeli potrditveni dopis, ki ga morate natisniti in ga skupaj z osebnim...

več

Na koga se moram obrniti, če imam pri rezervaciji termina za računalniško podprto testiranje tehnične težave?

Če med postopkom rezervacije termina, spremembe ali odpovedi termina za računalniško podprte teste naletite na tehnične težave, se obrnite neposredno na Prometric: po elektronski pošti: epso_en@prometric.com po telefonu (brezplačno): Avstrija 0800 201 768 Belgija 0800 80293 Bolgarija 00800 1104423 Hrvaška 0800 222 354

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne