Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Selection/tests > Översättningsprov

Översättningsprov

Får jag ta med mig ordböcker till översättningsproven?

Det finns inga ordböcker vid provcentrumen, men för vissa översättningsprov får du ta med dig egna ordböcker (om det särskilt anges i meddelandet om uttagningsprov).   Du får bara ta med dig ordböcker i pappersformat utan några lösa blad. Böckerna ska vara omärkta och får inte innehålla handskrivna anteckningar.   Elektroniska ordböcker är inte tillåtna. Du får heller inte ta med dig skrivet, utskrivet (t.ex. från nätet) eller kopierat material eller andra typer av böcker, broschyrer eller referensmaterial.   Se till att komma i tid till provcentrumet, eftersom dina ordböcker kommer att...

mer

Hur garanteras lika behandling?

Före uttagningsprovet fastställs objektiva utvärderingskriterier enligt meddelandet om uttagningsprov. De tillämpas rigoröst på alla sökande för att garantera att alla behandlas lika.

mer

Kan jag boka om en ”case”-övning, skriftligt prov på området, inkorgsövning eller översättningsprov?

Det går inte att boka om datum eller tid för ”case”-övningar, skriftliga prov på området, inkorgsövningar eller översättningsprov.

mer

Vilket tangentbord ska jag använda för de datorbaserade proven?

För de datorbaserade proven med flervalsfrågor (inklusive inkorgsövningen) behövs inget tangentbord. För case-övningen och det skriftliga provet på området får du automatiskt ett tangentbord för ditt språk 2. I kallelsen ber vi dig att kontrollera och eventuellt ändra ditt val av tangentbord. Om du väljer ett annat tangentbord än det du automatiskt får, har du kanske inte tillgång till vissa av tangentbordets kortkommandon för tecken med accenter och specialtecken. Se de vanligaste specialtecknen som stöds av testmiljön och som kan skrivas med hjälp av alt-tangenten tillsammans med det...

mer

Vad gör jag om det inträffar tekniska eller organisatoriska problem på provcentrumet som kan påverka mitt prov och mina resultat?

Vid tekniska problem ska du säga till skrivvakterna och be dem skriva en rapport om ditt klagomål OCH inom tre dagar skicka ett meddelande till Epso via kontaktformuläret med en kort beskrivning av ditt problem.

mer

Kan jag få ersättning för resekostnader?

Epso betalar inte ut några bidrag till utgifter för resor till datorbaserade prov, mellanprov eller inledande prov (dvs. prov med flervalsfrågor, inkorgsövning och översättningsprov). Sökande som kallas till ”case-övningen” eller ett skriftligt prov på området och som är bosatt i ett land utanför EU, kan däremot söka bidrag för sina resekostnader om proven ingår i de prov som görs på utvärderingscentrumet (läs mer i relevant meddelande om uttagningsprov).

mer

Vilka anvisningar finns för de datorbaserade proven?

I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan kan du läsa hur många frågor proven omfattar, hur länge proven pågår och vilka gränser som gäller för godkänt. Ankomst till provlokalen: Adressen till provlokalen får du via länken i bokningsbekräftelsen i ditt Epsokonto. Du måste vara på plats minst 30 minuter före din bokade tid. Vi kan inte garantera att det finns någon ledig plats om du är sen eller missar din bokade tid.Innan du gör provet kan det vara bra att läsa om vilka uppföranderegler som gäller i lokalerna där de datorbaserade proven hålls.  Prov med...

mer

Vilka uppföranderegler gäller i lokalerna där de datorbaserade proven hålls?

Alla som bryter mot följande uppföranderegler kan tvingas lämna provlokalen och uteslutas från resten av urvalsförfarandet. Du måste följa bestämmelserna för Prometrics provlokaler (de finns också på plats på provdagen) och alla anvisningar från personalen i provlokalen. Alla prov övervakas och filmas. Skrivvakterna går regelbundet runt i lokalen under proven för att se till att allt går rätt till. Mat och dryck får endast förtäras i uppehållsrummet och får inte tas med in i provlokalen. Det finns inga förfriskningar på plats. Du får bara använda den hjälp och utrustning som tillhandahålls på...

mer

Hur bokar jag tid till de datorbaserade proven?

Du blir underrättad om när bokningsperioden börjar och slutar via ditt Epsokonto och på Epsos webbplats. I ditt Epsokonto kommer det att finnas en länk till provarrangörens bokningssystem som fungerar enbart under bokningsperioden. Du kan välja land, lokal, datum och tid för dina prov i mån av plats. Notera att vissa testcentrum bara är tillgängliga ibland. De olika testcentrumens planering av lediga tider bygger på deras öppettider, antalet tillgängliga datorer och antalet sökande som har valt ett visst centrum. För vissa prov är antalet provdatum mer begränsat (t.ex. översättningsprov och...

mer

Vad händer när jag har bokat tid för proven?

Omedelbart efter bokningen får du ett mejl med en bekräftelse från Prometric. Titta i ditt spamfilter eller skräppost om du inte får något mejl. Den kod som står i mejlet för de datorbaserade proven med flervalsfrågor och inkorgsövningen gäller ditt språk 2 som du kommer att få läsa anvisningarna på i provlokalen. För case-övningen, det skriftliga provet på området och översättningsproven gäller koden också språket för provet och tangentbordet. Inom 48 timmar skickar dessutom Epso en bekräftelse till ditt Epsokonto. Skriv ut den bekräftelsen och ta med den till provlokalen som bevis på din...

mer

Vem ska jag kontakta om det inträffar tekniska problem när jag bokar de datorbaserade proven?

Om du får tekniska problem när du bokar, ombokar eller avbokar de datorbaserade proven ska du kontakta Prometric direkt: Via mejl: epso_en@prometric.com Per telefon (gratisnummer): Österrike 0800 201 768 Belgien 0800 80293 Bulgarien 00800 1104423 Kroatien 0800 222 354

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej