ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Одобрени кандидати / наемане на работа

Одобрени кандидати / наемане на работа

Имам увреждане или заболяване, поради което са необходими специални мерки по отношение на моето офис оборудване и/или работна среда. Към кого да се обърна?

Моля, имайте предвид, че EPSO няма да предаде каквато и да е информация за вашето увреждане и специфични нужди на набиращите персонал отдели, за да спази изискванията за поверителност на данните и недискриминация. Ако се нуждаете от специални мерки или имате специфични нужди, трябва пряко да уведомите бъдещия си работодател, след като бъдете нает на работа. Ако желаете да бъдете информиран за позитивните мерки, въведени от определени работодатели по отношение на хората с увреждания, можете да поставите отметка в съответната кутийка във вашия профил. В този случай само вашето име и електронен...

още

Оказва ли се подкрепа за преместване?

След като получите предложение за работа, нашите бюра за новопостъпили служители в Брюксел и Люксембург ще ви помогнат да се установите. Те могат по-специално да ви помогнат да си намерите жилище (включително като прегледат договора ви за наем). Редовно се провеждат информационни дни, за да се помогне на новопостъпилите служители да организират живота си в новата страна. В Брюксел и Люксембург има отлични национални, европейски и международни училища. Можем да ви свържем с детски ясли, забавачки и други.

още

Мога ли да работя в страна, различна от Белгия или Люксембург?

80 % от работните места са в Брюксел и Люксембург. Европейската комисия има представителства във всяка страна от ЕС.  Европейският парламент също има информационно бюро във всяка държава членка, а Европейската служба за външна дейност има делегации по целия свят. Някои агенции и децентрализирани органи на ЕС се намират в различни страни. Вижте кои от тях се намират във вашата страна.

още

Колко време е валиден резервният списък?

Резервните списъци за постоянни служители (с общ профил) по принцип са валидни една година (три години за специалисти). Валидността на резервните списъци може да бъде удължена в зависимост от нуждите на институциите. Включването ви в резервен списък не е гаранция, че ще бъдете наети на работа.

още

Как институциите наемат на работа от списъците на EPSO?

Когато се появят възможности за работа, институциите проверяват профилите на успешните кандидати, за да открият тези, които най-добре отговарят на нуждите им (например по отношение на образование, професионален опит и езикови умения). Институциите могат също така да решат да публикуват свободните работни места за успешните кандидати от съответните процедури за подбор. Институциите могат да се свържат с успешните кандидати за интервю и, в зависимост от неговия резултат, да им направят официално предложение за работа. По практически съображения кандидатите може също така да преминат медицински...

още

Къде мога да намеря повече информация за условията на труд?

Повече информация можете да намерите в  Правилника за длъжностните лица.

още

Къде ще работя, ако бъда нает?

Ако преминете успешно процедурата за подбор, може да бъдете нает на работа в институция, орган, служба или агенция на Европейския съюз в Брюксел или Люксембург. За повече информация, моля, вижте също обявлението или поканата за конкурса. Следните институции имат свои собствени процедури за подбор: Европейска централна банка Европейска инвестиционна банка Европейски инвестиционен фонд

още

Какво представлява резервният списък?

Имената на кандидатите, издържали успешно конкурс, се включват в списък, от който институциите набират служители в зависимост от нуждите си. Целта на даден конкурс не е заемане на конкретна позиция, а създаване на база данни с резерв от кандидати за наемане на работа при необходимост. Ако във фазата на оценяване резултатът ви е сред най-високите, името ви ще бъде включено в списъка на издържалите конкурса. Това означава, че можете да бъдете поканен на интервю за работа в някоя от институциите на ЕС. За конкурсите с общ профил валидността на списъците е 1 година. За други профили те са валидни...

още

Намерихте ли отговор?

Да Не