Časté otázky

Home > Časté dotazy > Seznam úspěšných uchazečů / nábor

Seznam úspěšných uchazečů / nábor

Na koho se mám obrátit, pokud mám zdravotní postižení nebo nemoc, která vyžaduje úpravy kancelářského vybavení a/nebo pracovního prostředí?

Upozorňujeme, že úřad EPSO nepředá žádné informace týkající se vašeho zdravotního postižení a specifických potřeb náborovým oddělením a dodrží důvěrnost údajů a zásadu nediskriminace. Pokud budete potřebovat úpravy nebo máte určité specifické potřeby, musíte o tom budoucího zaměstnavatele přímo informovat, jakmile budete přijati. Pokud chcete dostávat informace o pozitivních opatřeních realizovaných zaměstnavateli v zájmu osob se zdravotním postižením, zatrhněte příslušnou kolonku ve vašem účtu. V tom případě bude náborovým oddělením předáno pouze vaše jméno a e-mailová adresa.

více

Poskytuje se zaměstnancům nějaká podpora, pokud jde o přemístění do nového působiště?

Jakmile dostanete pracovní nabídku, mohou vám naše asistenční kanceláře (tzv. Welcome Offices) v Bruselu a Lucemburku pomoci se v novém městě zorientovat a usadit. Zejména vám mohou pomoci s hledáním ubytování (např. s vámi mohou projít nájemní smlouvu a případně vám poradit). Nezapomíná se ani na partnery a partnerky nastupujících zaměstnanců. Pravidelně jsou pro ně organizována informační setkání. V Bruselu i Lucemburku také najdete nabídku vynikajících místních i mezinárodních škol, včetně Evropské školy. Rádi vám poskytneme kontakt na jesle, mateřské školky a další zařízení tohoto typu.

více

Je možné pracovat i jinde než v Bruselu či Lucemburku?

80 % pracovních míst se nachází v Bruselu a Lucemburku. Evropská komise má zastoupení v každé zemi EU.  Také Evropský parlament má své informační kanceláře ve všech státech Unie. Evropská služba pro vnější činnost otevírá své delegace po celém světě. EU má také několik agentur a decentralizovaných orgánů, které sídlí v různých státech Evropy. V tomto přehledu můžete zjistit, které z nich sídlí právě ve vaší zemi.

více

Jak dlouho je platný rezervní seznam?

Rezervní seznamy úspěšných uchazečů o místa trvalých úředníků (všeobecného zaměření) jsou běžně platné nejvýše po dobu jednoho roku (pro specialisty to jsou tři roky). Podle potřeb institucí lze platnost rezervních seznamů prodloužit. Zařazení na rezervní seznam však ještě nezaručuje nábor zaměstnance.

více

Jak orgány provádějí nábor z rezervních seznamů EPSO?

Když se objeví potřeba obsadit pracovní místa, orgány procházejí profily úspěšných uchazečů s cílem určit uchazeče, který nejlépe odpovídá jejich potřebám (například pokud jde o vzdělávání, odbornou praxi a jazykové znalosti). Orgány se mohou rovněž rozhodnout, že zveřejní volná místa pouze úspěšným kandidátům dotyčných výběrových řízení. Mohou se na určité úspěšné uchazeče obrátit a pozvat je na pohovor a v závislosti na výsledku pohovoru určitému uchazeči oficiálně nabídnout pracovní poměr. Z praktických důvodů může dojít k tomu, že uchazeči budou muset projít lékařskou prohlídkou ještě...

více

Kde lze najít bližší informace o pracovních podmínkách?

Podrobnější informace tohoto typu uvádí služební řád.

více

Kde budu pracovat, pokud budu přijat?

Úspěšní uchazeči mohou být zaměstnáni v instituci, orgánu, úřadě nebo agentuře Evropské unie buď v Bruselu, nebo v Lucemburku. Další informace jsou uvedeny v konkrétních oznámeních nebo výzvách. Tyto orgány a instituce realizují vlastní výběrová řízení: Evropská centrální banka Evropská investiční banka Evropská investiční fond

více

Slyšel jsem o „rezervních seznamech“. O co jde?

Uchazeči, kteří uspějí ve výběrovém řízení pro stálé úředníky, jsou zařazeni na rezervní seznam, z něhož orgány čerpají podle vlastních náborových potřeb. Cílem výběrového řízení tak není obsazení konkrétního pracovního místa, ale vytvoření rezervního seznamu pro nábor pracovníků dle potřeby. Pokud se ve fázi hodnocení zařadíte mezi nejúspěšnější uchazeče, budete umístěni na rezervní seznam. To znamená, že následně můžete být pozváni na pohovor o konkrétní pracovní pozici v některé z evropských institucí. Rezervní seznamy pro všeobecná výběrová řízení platí po dobu 1 roku. Platnost seznamů...

více

Našli jste, co jste hledali?

Ano Ne