Ofte stillede spørgsmål

Home > Spørgsmål og svar > Egnede kandidater/ansættelse

Egnede kandidater/ansættelse

Jeg har et handicap eller en sygdom, der kræver tilpasning af mit kontorudstyr og/eller mit arbejdsmiljø. Hvem skal jeg kontakte?

For at sikre datafortrolighed og undgå forskelsbehandling videregiver EPSO ikke oplysninger om handicap og særlige behov til de ansættende afdelinger. Hvis du har behov for tilpasninger eller har andre særlige behov, skal du oplyse din kommende arbejdsgiver om det direkte, når du ansættes. Hvis du ønsker at blive informeret, hvis bestemte afdelinger giver positiv særbehandling til personer med handicap, kan du sætte kryds i det relevante felt i din konto. I så fald vil vi videregive dit navn og din e-mailadresse til de ansættende afdelinger.

mere

Kan jeg arbejde et andet sted end Bruxelles eller Luxembourg?

80 % af stillingerne er placeret i Bruxelles og Luxembourg. Europa-Kommissionen har repræsentationer i alle EU-landene.  Europa-Parlamentet har også et informationskontor i hvert EU-land og EU-Udenrigstjenesten har  delegationer forskellige steder rundt om i verden. EU har også adskillige agenturer og decentraliserede organer i forskellige lande. Se, hvilke der ligger i dit land.

mere

Kan jeg arbejde et andet sted end Bruxelles eller Luxembourg?

80 % af stillingerne er placeret i Bruxelles og Luxembourg. Europa-Kommissionen har repræsentationer i alle EU-landene.  Europa-Parlamentet har også et informationskontor i hvert EU-land og EU-Udenrigstjenesten har  delegationer forskellige steder rundt om i verden. EU har også adskillige agenturer og decentraliserede organer i forskellige lande. Se, hvilke der ligger i dit land.

mere

Hvor længe gælder min reserveliste?

Reservelisten for tjenestemænd (generalister) er normalt gyldig i et år (eller tre år for specialister). Reservelistens gyldighed kan forlænges, hvis institutionerne har brug for det. Du er dog ikke garanteret en stilling, blot fordi du er kommet på listen.

mere

Hvordan ansætter institutionerne personale fra EPSO-listerne?

Når der opstår en ledig stilling, tjekker institutionerne de beståede kandidaters profiler for at finde dem, der passer bedst til deres behov (f.eks. med hensyn til uddannelse, erhvervserfaring eller sprogfærdigheder). Institutionerne kan også vælge at offentliggøre ledige stillinger for de beståede kandidater fra relevante udvælgelsesprøver. Institutionerne kan indkalde de beståede kandidater til en samtale, og hvis den går godt, kan de give et formelt jobtilbud. Af praktiske hensyn kan kandidaterne også blive indkaldt til en lægeundersøgelse, inden der er truffet afgørelse om ansættelse.

mere

Hvor kan jeg finde flere oplysninger om arbejdsforholdene?

Du kan læse mere i personalevedtægten.

mere

Hvor kommer jeg til at arbejde, hvis jeg bliver ansat?

Hvis du består udvælgelsesprøven, kan du blive ansat i en af EU's institutioner, organer, kontorer eller agenturer i enten Bruxelles eller Luxembourg. Læs også de yderligere oplysninger i meddelelsen eller indkaldelsen. Følgende institutioner har egne udvælgelsesprocedurer: Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Investeringsbank Den Europæiske Investeringsfond

mere

Hvad er en "reserveliste"?

Ansøgere, som består en udvælgelsesprøve for tjenestemænd, kommer på en reserveliste, hvorfra institutionerne kan ansætte personale, når de har behov for det. Formålet med udvælgelsesprøven er altså ikke at besætte en bestemt stilling, men at oprette en reserve til, når behovet opstår. Hvis du er blandt de ansøgere, der har opnået det højeste antal point i bedømmelsesfasen, kommer du på reservelisten. Det vil sige, at du kan blive inviteret til en jobsamtale i en af EU-institutionerne. Reservelister for generalistprofiler er gyldige i 1 år. For andre profiler er de gyldige i længere tid.

mere

Fandt du et svar?

Ja Nej