Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Επιτυχόντες / πρόσληψη

Επιτυχόντες / πρόσληψη

Έχω αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που απαιτεί προσαρμογές στον εξοπλισμό γραφείου ή/και στο περιβάλλον εργασίας. Πού να απευθυνθώ;

Σημειώστε ότι η EPSO δεν θα ανακοινώσει στις υπηρεσίες πρόσληψης καμία πληροφορία σχετικά με την αναπηρία και τις ειδικές ανάγκες σας, σύμφωνα με τους όρους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κα της μη διακριτικής μεταχείρισης. Αν χρειάζεστε προσαρμογές ή αν έχετε ειδικές ανάγκες, πρέπει να ενημερώσετε απευθείας τον μελλοντικό σας εργοδότη μετά την πρόσληψή σας. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τυχόν δράσεις που προωθούν ορισμένοι εργοδότες υπέρ των ατόμων με αναπηρία, σημειώστε το σχετικό τετραγωνίδιο στον λογαριασμό σας. Στην περίπτωση αυτή, μόνο το όνομά σας και η ηλεκτρονική σας...

περισσότερα

Υπάρχει υποστήριξη για μετεγκατάσταση;

Μόλις σας προσφερθεί θέση εργασίας, τα Γραφεία Υποδοχής στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο θα σας βοηθήσουν σε διάφορα πρακτικά ζητήματα όσον αφορά την εγκατάστασή σας. Συγκεκριμένα, μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε στέγη (καθώς και να ελέγξουν τη νομιμότητα του σχετικού μισθωτηρίου συμβολαίου). Επίσης, διοργανώνουμε συχνά ημερίδες πληροφόρησης για να βοηθήσουμε τον/την σύντροφό σας να προσαρμοστεί ευκολότερα στις συνθήκες ζωής της νέας σας χώρας. Τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν εξαιρετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή σχολεία. Μπορούμε να σας φέρουμε σε επαφή με...

περισσότερα

Μπορώ να εργαστώ σε άλλο τόπο εκτός των Βρυξελλών ή του Λουξεμβούργου;

Το 80 % των θέσεων εργασίας βρίσκονται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιπροσωπείες σε κάθε χώρα της ΕΕ.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης γραφεία πληροφοριών σε κάθε χώρα της ΕΕ, η δε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει αντιπροσωπείες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η ΕΕ έχει επίσης οργανισμούς και αποκεντρωμένους φορείς σε διάφορες χώρες. Βρείτε ποιοι από αυτούς βρίσκονται στη χώρα σας.

περισσότερα

Για πόσο διάστημα ισχύει ο εφεδρικός κατάλογος;

Ο εφεδρικός κατάλογος για τους μόνιμους υπαλλήλους (γενικών καθηκόντων) ισχύει κατά κανόνα για ένα έτος (ή τρία έτη για εξειδικευμένες θέσεις). Η περίοδος ισχύος των εφεδρικών καταλόγων παρατείνεται ανάλογα με τις ανάγκες των οργάνων. Ωστόσο, το γεγονός ότι κάποιος βρίσκεται σε εφεδρικό κατάλογο δεν εγγυάται την πρόσληψή του.

περισσότερα

Πώς τα όργανα προσλαμβάνουν προσωπικό από τους καταλόγους της EPSO;

Μόλις ανακύψει ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, τα όργανα ελέγχουν τα προσόντα των επιτυχόντων για να εντοπίσουν εκείνους που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους (για παράδειγμα, όσον αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική πείρα και τις γλωσσικές δεξιότητες). Τα όργανα μπορούν επίσης να επιλέξουν να γνωστοποιήσουν τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας στους επιτυχόντες υποψηφίους των σχετικών διαδικασιών επιλογής. Μπορούν ακόμα να έλθουν σε επαφή με τους επιτυχόντες υποψηφίους για να έχουν μια συνέντευξη μαζί τους και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, να προβούν σε επίσημη προσφορά εργασίας. Για...

περισσότερα

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εργασίας?

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης.

περισσότερα

Πού θα εργαστώ αν προσληφθώ;

Αν επιτύχετε, μπορείτε να προσληφθείτε σε ένα θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Λουξεμβούργο. Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε και την προκήρυξη διαγωνισμού/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα ακόλουθα όργανα έχουν τις δικές τους διαδικασίες επιλογής: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

περισσότερα

Τι είναι ο «εφεδρικός κατάλογος»;

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε διαγωνισμό για μόνιμους υπαλλήλους εγγράφονται σε εφεδρικό κατάλογο, από τον οποίο τα θεσμικά όργανα προσλαμβάνουν μελλοντικούς υπαλλήλους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Συνεπώς, σκοπός του διαγωνισμού δεν είναι η πλήρωση μιας συγκεκριμένης θέσης, αλλά η δημιουργία μιας εφεδρικής δεξαμενής υποψηφίων για μελλοντικές προσλήψεις, ανάλογα με τις ανάγκες. Αν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της αξιολόγησης, θα εγγραφείτε στον εφεδρικό κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιλεγείτε για συνέντευξη εργασίας σε ένα από τα...

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι