KKK

Home > KKK > Edukad kandidaadid / värbamine

Edukad kandidaadid / värbamine

Mul on puue või haigus, mis nõuab minu kontoriseadmete ja/või töökeskkonna kohandamist. Kelle poole peaksin pöörduma?

Palun pange tähele, et andmete konfidentsiaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid järgides ei edasta EPSO tööle võtvatele osakondadele vähimatki teavet teie puude ja erivajaduste kohta. Kui vajate kohandusi või teil on konkreetsed erivajadused, peate nendest oma tööandjat ise vahetult pärast töölevõtmist teavitama. Kui soovite saada teavet selle kohta, kui teatavad tööandjad on puuetega inimeste suhtes võtnud toetavaid meetmeid, saate oma kasutajakontol teha vastava märgistuse. Sel juhul edastatakse tööle võtvale osakonnale ainult teie nimi ja e-posti aadress.

veel

Kas teise riiki kolimise jaoks on ette nähtud toetus?

Kui olete saanud tööpakkumise, aitavad meie Brüsselis ja Luxembourgis asuvad vastuvõtuteenistused teil end uues elukohas sisse seada. Neilt saab abi nii elukoha leidmisel kui ka näiteks üürilepingu vormistamisel. Korrapäraselt korraldatakse ka teabepäevi, et aidata teie elukaaslasel harjuda eluga uues riigis. Nii Brüsselis kui ka Luxembourgis tegutsevad suurepärased riiklikud, Euroopa ja rahvusvahelised koolid. Töökohalt saate teavet ka lasteaedade, mängutubade ja muude lastehoiuvõimaluste kohta.

veel

Kas ma saaksin töötada ka mujal kui Brüsselis või Luxembourgis?

80% töökohtadest asuvad Brüsselis või Luxembourgis. Lisaks sellele on Euroopa Komisjonil esindused igas ELi liikmesriigis.  Ka Euroopa Parlamendil on kõikides ELi riikides oma infobürood ning erinevais paigus üle kogu maailma tegutsevad Euroopa välisteenistuse delegatsioonid. Euroopa Liidul on ka mitmesuguseid ameteid ja detsentraliseeritud asutusi erinevates riikides. Vaadake, millised neist asuvad teie koduriigis.

veel

Kui kaua minu reservnimekiri kehtib?

Alaliste ametnike reservnimekirjad kehtivad üldisemate ametikohtade puhul tavaliselt ühe aasta (spetsialistide puhul kolm aastat). Reservnimekirjade kehtivust võidakse pikendada vastavalt institutsioonide vajadustele. Reservnimekirjas olemine ei taga siiski töölevõtmist.

veel

Kuidas institutsioonid EPSO nimekirjadest töötajaid värbavad?

Kui tekib vajadus värvata uusi töötajaid, tutvuvad institutsioonid reservnimekirja kantud kandidaatide elulookirjeldustega ning valivad välja need, kes vastavad kõige paremini töökoha vajadustele, arvestades näiteks haridust, töökogemust ja keeleoskust. Institutsioonid võivad vabadest töökohtadest teada anda ka konkreetse konkursi edukalt läbinud kandidaatidele. Tavaliselt kutsutakse kandidaadid vestlusele ning sõltuvalt tulemustest tehakse neile ametlik tööpakkumine. Praktilistel põhjustel võidakse kandidaadil paluda enne ametlikku ametisse nimetamist läbida arstlik kontroll.

veel

Kust leida lisateavet töötingimuste kohta?

Lisateavet leiate personalieeskirjadest.

veel

Kus ma pärast värbamist tööle hakkan?

Konkursi eduka läbimise korral võidakse Teid värvata tööle Euroopa Liidu mis tahes institutsiooni, organisse või asutusse kas Brüsselis või Luxembourgis. Lugege lisateabe saamiseks konkursiteadet või -kutset. Järgmistel institutsioonidel on oma valikumenetlused: Euroopa Keskpank Euroopa Investeerimispank Euroopa Investeerimisfond

veel

Mis on reservnimekiri?

Alalise ametniku konkursi edukalt läbinud kandidaadid kantakse reservnimekirja, millest institutsioonid värbavad uusi töötajaid vastavalt vajadusele. Konkursi eesmärk ei ole seega konkreetse ametikoha täitmine, vaid sobivate kandidaatide nimekirja koostamine juhuks, kui tekib vajadus võtta tööle uusi inimesi. Kui olete konkursi edukalt läbinud, kantakse teie nimi reservnimekirja. See tähendab, et teid võidakse kutsuda mõnda ELi institutsiooni tööintervjuule. Üldisemate ametikohtadega seotud konkursside reservnimekirjad kehtivad ühe aasta. Muude ametikohtade puhul on nimekirja kehtivusaeg...

veel

Kas leidsite vastuse?

Jah Ei