Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Valitut hakijat / rekrytointi

Valitut hakijat / rekrytointi

Minulla on vamma/sairaus, jonka vuoksi tarvitsen erikoisjärjestelyjä toimistolaitteiden ja/tai työympäristön kanssa. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Huomaa, että EPSO ei välitä rekrytoiville osastoille tietoja vammaisuudestasi tai erityistarpeistasi. Tämä olisi vastoin tietojen luottamuksellisuusperiaatetta ja hakijoiden syrjimättömyysperiaatetta. Jos tarvitset erikoisjärjestelyjä tai sinulla on erityistarpeita, sinun on ilmoitettava siitä suoraan tulevalle työnantajallesi rekrytointisi yhteydessä. Jos haluat saada tietoa joidenkin rekrytoivien osastojen vammaisille tarjoamasta erityiskohtelusta, merkitse asiaa koskeva valintaruutu tililläsi. Rekrytoiville osastoille toimitetaan tällaisissa tapauksissa vain nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

lisää

Voivatko uudet työntekijät saada apua muutossa maasta toiseen?

Brysselissä ja Luxemburgissa on vastaanottotoimisto, josta uusi työntekijä voi saada apua käytännön asioissa, vaikkapa asunnon hankinnassa. Vastaanottotoimisto voi esimerkiksi tarkistaa vuokrasopimuksen ehdot. Uusien työntekijöiden puolisoille järjestetään erilaisia esittelytilaisuuksia, jotta heidän on helpompi sopeutua uuteen maahan. Sekä Brysselissä että Luxemburgissa on erinomaisia paikallisia ja kansainvälisiä kouluja sekä EU-työntekijöiden lapsille tarkoitetut Eurooppa-koulut. Pienimmille on tarhoja, kerhoja ja muita palveluita.

lisää

Voinko työskennellä jossakin muualla kuin Brysselissä tai Luxemburgissa?

Työpaikoista 80 prosenttia sijaitsee Brysselissä tai Luxemburgissa. Euroopan komissiolla on edustusto jokaisessa EU-maassa.  Myös Euroopan parlamentilla on tiedotustoimisto kussakin EU-maassa, ja Euroopan ulkosuhdehallinnolla on edustustoja kaikkialla maailmassa. EU:lla on lisäksi virastoja ja muita elimiä eri maissa. EU:n virastot maittain

lisää

Kuinka kauan varallaololuettelot ovat voimassa?

Vakinaisten yleisvirkamiesten varallaololuettelot ovat tavallisesti voimassa vuoden (erikoisalojen luettelot kolme vuotta). Luettelon voimassaoloaikaa voidaan pidentää toimielinten tarpeiden mukaan. Varallaololuetteloon pääsy ei kuitenkaan takaa työpaikkaa.

lisää

Miten toimielimet rekrytoivat työntekijöitä EPSOn varallaololuetteloista?

Työtilaisuuden avauduttua toimielimet hakevat kilpailun läpäisseiden hakijoiden joukosta henkilöitä, jotka vastaavat parhaiten niiden tarpeita (esim. koulutus, työkokemus ja kielitaito). Toimielimet voivat myös päättää julkaista avoimet työpaikat tietyn valintamenettelyn läpäisseille hakijoille. Toimielimet voivat kutsua varallaololuettelossa olevia hakijoita haastatteluun ja – jos haastattelu sujuu hyvin – tehdä virallisen työtarjouksen. Käytännön syistä hakijaa voidaan pyytää käymään lääkärintarkastuksessa. Hakijan on läpäistävä tarkastus, ennen kuin nimityspäätös voidaan tehdä.

lisää

Mistä saan lisätietoja työoloista?

Ks. EU:n henkilöstösäännöt.

lisää

Jos minut rekrytoidaan, missä työskentelen?

Jos läpäiset kilpailun, sinulle voidaan tarjota työtä jossakin Euroopan unionin toimielimessä, elimessä tai virastossa joko Brysselissä tai Luxemburgissa. Lisätietoa on ilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä. Seuraavilla tahoilla on omat valintamenettelynsä: Euroopan keskuspankki Euroopan investointipankki Euroopan investointirahasto

lisää

Mikä on varallaololuettelo?

Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan varallaololuetteloon, josta toimielimet palkkaavat vakinaisia virkamiehiä tarpeidensa mukaan. Kilpailuja ei siis järjestetä tietyn viran täyttämiseksi, vaan niiden avulla laaditaan luettelo henkilöistä, jotka on mahdollista rekrytoida eri tehtäviin. Arviointivaiheessa eniten pisteitä saaneet hakijat kirjataan varallaololuetteloon, josta EU:n toimielimet kutsuvat hakijoita työhaastatteluun, kun ne rekrytoivat uusia työntekijöitä. Yleisvirkamiesten varallaololuettelot ovat voimassa yhden vuoden. Muiden työntekijäprofiilien varallaololuettelot ovat voimassa...

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En