DUK

Home > DUK > Laimėję kandidatai / įdarbinimas

Laimėję kandidatai / įdarbinimas

Dėl negalios arba ligos reikia pritaikyti mano biuro įrangą ir (arba) darbo aplinką. Į ką turėčiau kreiptis?

Turėkite omenyje, kad siekdama išsaugoti duomenų konfidencialumą ir laikydamasi nediskriminavimo principo tarnyba EPSO įdarbinantiems padaliniams neperduos jokios informacijos apie jūsų negalią ir specialius poreikius. Jei jums reikia specialių priemonių arba turite kokių nors konkrečių poreikių, turėsite apie tai pranešti tiesiai būsimajam darbdaviui, kai būsite įdarbinamas. Jei norite būti informuojamas apie visus žmonėms su negalia skirtus pozityvius veiksmus, kurių imasi kai kurie darbdaviai, pažymėkite atitinkamą langelį savo aplanke. Tokiu atveju įdarbinantiems padaliniams bus perduotas...

daugiau

Ar padedama įsikurti kitoje šalyje?

Kai gausite darbo pasiūlymą, naujų darbuotojų informacijos biurai Briuselyje ir Liuksemburge jums padės susiorientuoti ir įsikurti. Jie gali jums padėti ir rasti būstą (taip pat patikrinti nuomos sutartį). Reguliariai rengiamos informacijos dienos, kad naujų darbuotojų šeimoms būtų lengviau įsilieti į gyvenimą naujoje šalyje. Tiek Briuselyje, tiek Liuksemburge yra puikių nacionalinių, europinių ir tarptautinių mokyklų. Galime padėti jums susisiekti su lopšeliais-darželiais ir kitomis vaikų priežiūros įstaigomis.

daugiau

Ar galiu dirbti ne Briuselyje arba Liuksemburge?

80 % darbo vietų yra Briuselyje ir Liuksemburge. Europos Komisija turi atstovybes visose ES šalyse.  Europos Parlamentas visose ES šalyse turi informacinius biurus, o Europos išorės veiksmų tarnyba įvairiuose pasaulio miestuose yra įsteigusi delegacijų. ES įvairiose šalyse taip pat yra įsteigusi agentūrų ir decentralizuotų įstaigų. Sužinokite, kurios iš jų yra jūsų šalyje.

daugiau

Kiek laiko galioja rezervo sąrašas?

Nuolatinių pareigūnų (bendro profilio) rezervo sąrašas paprastai galioja vienus metus (specialistų – trejus metus). Atsižvelgiant į institucijų poreikius rezervo sąrašo galiojimas gali būti pratęstas. Tačiau tai, kad esate įtrauktas į rezervo sąrašą, nėra garantija, kad būsite įdarbintas.

daugiau

Kaip institucijos renkasi darbuotojus iš EPSO sąrašų?

Kai atsiranda laisva darbo vieta, institucijos peržiūri konkurso laimėtojų duomenis, kad atsirinktų tuos, kurie geriausiai atitinka jų poreikius (pvz., išsilavinimo, profesinės patirties ir kalbų mokėjimo požiūriu). Institucijos taip pat gali nuspręsti skelbti informaciją apie laisvas darbo vietas per atitinkamas atrankos procedūras atrinktiems asmenims. Institucijos gali kviesti atrinktus kandidatus į pokalbį, o po to, atsižvelgdamos į pokalbio rezultatus, pateikti oficialų darbo pasiūlymą. Dėl praktinių priežasčių prieš priimant sprendimą dėl įdarbinimo gali būti atlikta kandidatų sveikatos...

daugiau

Kur galima rasti daugiau informacijos apie darbo sąlygas?

Daugiau informacijos pateikiama Tarnybos nuostatuose.

daugiau

Kur dirbsiu, jei būsiu priimtas į darbą?

Jei pavyks laimėti konkursą, galite būti įdarbintas kuriame nors iš Briuselyje arba Liuksemburge esančių Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, biurų arba agentūrų. Daugiau informacijos ieškokite pranešime arba kvietime. Šios institucijos turi savas darbuotojų atrankos procedūras: Europos Centrinis Bankas Europos investicijų bankas Europos investicijų fondas

daugiau

Kas yra rezervo sąrašas?

Konkursą laimėję kandidatai į nuolatinius pareigūnus įtraukiami į rezervo sąrašą, iš kurio naujus darbuotojus institucijos renkasi pagal savo poreikius. Taigi konkurso tikslas – ne priimti darbuotoją į konkrečią darbo vietą, o sudaryti rezervo sąrašą, į kurį įtrauktus asmenis būtų galima įdarbinti atsiradus laisvai darbo vietai. Jei vertinimo etapu tapsite vienu iš geriausių rezultatų pasiekusių kandidatų, būsite įtrauktas į rezervo sąrašą. Tuomet galėsite būti pakviestas į darbo pokalbį vienoje iš ES institucijų. Bendro profilio konkursų rezervo sąrašai galioja vienus metus, o kitų profilių...

daugiau

Ar radote atsakymą?

Taip Ne