Bieži uzdotie jautājumi

Home > Bieži jautājumi > Atlasītie kandidāti / pieņemšana darbā

Atlasītie kandidāti / pieņemšana darbā

Man ir invaliditāte vai slimība, tāpēc man ir vajadzīgi pielāgojumi biroja aprīkojumā un/vai manā darba vidē. Ar ko man ir jāsazinās?

Ņemiet vērā, ka saskaņā ar datu konfidencialitātes un nediskriminācijas principiem EPSO nepārsūtīs nekādus datus par jūsu invaliditāti vai jūsu īpašajām vajadzībām darbā pieņemšanas dienestiem. Ja jūsu situācijā ir nepieciešami īpaši pielāgojumi vai ja jums ir īpašas vajadzības, jums tas ir jādara zināms jūsu nākamajam darba devējam, kad jūs pieņems darbā. Ja vēlaties saņemt informāciju par varbūtējiem pozitīviem pasākumiem, ko atsevišķi darba devēji piedāvā personām ar invaliditāti, varat atzīmēt šim nolūkam paredzēto lodziņu jūsu kontā. Tādā gadījumā darbā pieņemšanas dienestiem paziņos...

vairāk

Vai ir paredzēts pārcelšanās atbalsts?

Kad saņemat darba piedāvājumu, mūsu jauno darbinieku biroji Briselē un Luksemburgā palīdzēs jums iekārtoties. Piemēram, tie var jums palīdzēt atrast, kur dzīvot (tostarp pārbaudīt jums īres līgumu, ko gatavojaties noslēgt). Regulāri tiek rīkotas informatīvās dienas, lai jaunajiem darbiniekiem palīdzētu iedzīvoties jaunajā valstī. Gan Brisele, gan Luksemburga piedāvā lieliskas vietējās, Eiropas un starptautiskās skolas. Varam jums palīdzēt sazināties ar bērnudārziem, rotaļu grupām u.tml.

vairāk

Vai varēšu strādāt citur, nevis Briselē vai Luksemburgā?

80 % darbavietu tiek piedāvātas Briselē un Luksemburgā. Eiropas Komisijai ir pārstāvniecības visās ES valstīs.  Eiropas Parlamentam ir informācijas biroji visās ES valstīs, savukārt Eiropas Ārējās darbības dienestam ir delegācijas visā pasaulē. Eiropas Savienībai ir vairākas aģentūras un decentralizētās struktūras, kuras atrodas dažādās valstīs. Uzziniet, kuras atrodas jūsu valstī.

vairāk

Cik ilgu laiku rezerves saraksts ir derīgs?

Pastāvīgo darbinieku (plaša profila speciālisti) rezerves saraksti parasti ir derīgi vienu gadu (vai trīs gadus attiecībā uz speciālistiem). Rezerves sarakstu derīgumu var paildzināt atbilstoši institūciju vajadzībām. Tas, ka esat iekļauts rezerves sarakstā, tomēr negarantē, ka jūs pieņems darbā.

vairāk

Kā iestādes pieņem darbā no EPSO sarakstiem?

Kad parādās darba iespējas, iestādes pārbauda sekmīgo kandidātu profilus, lai noteiktu tos, kuri vislabāk atbilst to vajadzībām (piemēram, attiecībā uz izglītību, profesionālo pieredzi un valodu prasmēm).  Iestādes var arī publicēt pieejamās vakances attiecīgo atlases procedūru veiksmīgajiem kandidātiem. Iestādes var sazināties ar sekmīgajiem kandidātiem intervijas sakarībā un atkarībā no rezultāta izteikt oficiālu darba piedāvājumu. Praktisku apsvērumu dēļ, pirms tiek pieņemts lēmums par kandidātu iecelšanu amatā, viņi var iziet medicīnisko pārbaudi.

vairāk

Kur es strādāšu, ja mani pieņems darbā?

Ja izturēsiet atlasi, jūs var pieņemt darbā kādā no Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem vai aģentūrām Briselē vai Luksemburgā. Ja vajadzīga sīkāka informācija, izpētiet arī paziņojumu par konkursu vai piezvaniet. Šīm iestādēm ir pašām savas atlases procedūras: Eiropas Centrālā banka Eiropas Investīciju banka Eiropas Investīciju fonds  

vairāk

Kas ir “rezerves saraksts”?

To kandidātu vārdus, kuri izturējuši darbinieku konkursu, iekļauj sarakstā, no kura iestādes izvēlas darbiniekus atkarībā no savām vajadzībām.  Līdz ar to konkursa mērķis nav aizpildīt konkrētu posteni, bet izveidot datubāzi ar kandidātu rezervi pieņemšanai darbā vajadzības gadījumā. Ja novērtēšanas posmā jūsu rezultāti ir ierindoti augstāko novērtējumu vidū, jūs iekļaus konkursu izturējušo personu sarakstā.  Tas nozīmē, ka jūs var izraudzīt darba intervijai kādā no ES iestādēm. Plaša profila darbinieku konkursu rezerves saraksti ir derīgi vienu gadu.  Citiem profiliem tie ir derīgi ilgāku...

vairāk

Vai atradāt atbildi?