Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen > Geslaagde kandidaten / indienstneming

Geslaagde kandidaten / indienstneming

Ik heb een handicap of een ziekte waarvoor mijn kantooruitrusting en/of werkomgeving moet worden aangepast. Met wie moet ik contact opnemen?

Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en non-discriminatie te garanderen, verstrekt EPSO geen informatie met betrekking tot uw handicap en specifieke behoeften aan afdelingen die op zoek zijn naar personeel. Als er aanpassingen nodig zijn of als u bepaalde specifieke behoeften hebt, moet u uw toekomstige werkgever zelf inlichten zodra u in dienst genomen bent. Als u op de hoogte wil blijven van wat bepaalde afdelingen doen voor personen met een handicap, kunt u het desbetreffende vakje in uw account aankruisen. In dit geval worden alleen uw naam en e-mailadres aan de afdelingen met...

meer

Krijg ik hulp bij de verhuizing?

Wanneer u een baan krijgt aangeboden, zal ons Welcome Office in Brussel of Luxemburg u wegwijs maken. Het kan u bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar een woning, of uw huurcontract eens onder de loep nemen. Regelmatig organiseert het informatiedagen waarop uw partner hulp kan krijgen om in uw nieuwe land zijn of haar draai te vinden. Zowel in Brussel als in Luxemburg vindt u uitstekende nationale, Europese en internationale scholen. Wij kunnen u ook helpen als u op zoek bent naar een crèche, peuterspeelzaal of andere faciliteiten voor uw kinderen.

meer

Kan ik ook ergens anders dan in Brussel of Luxemburg werken?

Ja, maar 80% van de medewerkers werkt in Brussel of Luxemburg. De Europese Commissie heeft wel een vertegenwoordiging in elk EU-land.  Het Europees Parlement heeft een eigen informatiebureau in elk EU-land en dan zijn er ook nog, verspreid over de hele wereld, de delegaties van de Europese Dienst voor extern optreden. In allerlei landen zijn er bovendien agentschappen en gedecentraliseerde organen van de EU gevestigd, ook in uw land.

meer

Hoelang is de reservelijst geldig?

De reservelijst voor ambtenaren in vaste dienst is meestal één jaar geldig voor generalisten en drie jaar voor specialisten. De geldigheidsduur kan worden verlengd als de EU-instellingen dat nodig achten. Maar het feit dat u op de reservelijst staat, betekent niet dat u zeker bent van een baan.

meer

Hoe wordt de reservelijst gebruikt om vacatures in te vullen?

Bij een vacature kijken de instellingen welke geslaagde kandidaat het best past bij het functieprofiel (bijvoorbeeld qua opleiding, beroepservaring en talenkennis). Een instelling kan er ook voor kiezen de geslaagden van relevante selectieprocedures te informeren over openstaande vacatures. Zij worden dan uitgenodigd voor een gesprek en krijgen, afhankelijk van het resultaat daarvan, eventueel een formeel aanbod. Om praktische redenen kan een kandidaat al worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek, nog voor er een besluit is gevallen over een eventuele benoeming.

meer

Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden?

Informatie over de arbeidsvoorwaarden vindt u in het personeelsstatuut.

meer

Waar kom ik te werken als ik word aangenomen?

Als u slaagt voor de selectieprocedure, kunt u worden aangenomen door een van de instellingen, organen, bureaus of agentschappen van de Europese Unie in Brussel of Luxemburg. Meer informatie vindt u in de aankondiging of oproep. De volgende instellingen hebben hun eigen selectieprocedure: Europese Centrale Bank Europese Investeringsbank Europees Investeringsfonds

meer

Wat is een "reservelijst"?

Slaagt u voor een vergelijkend onderzoek voor ambtenaren in vaste dienst, dan komt u op een reservelijst te staan, waar de instellingen bij vacatures gebruik van kunnen maken. Zo'n vergelijkend onderzoek dient dus niet om bepaalde vacatures op te vullen, maar om een reservelijst op te stellen waarop bij vacatures een beroep kan worden gedaan. Als u de vereiste score haalt, komt uw naam op de reservelijst. Dat betekent dat u door een van de EU-instellingen voor een sollicitatiegesprek kunt worden uitgenodigd. De reservelijst voor een algemeen vergelijkend onderzoek is 1 jaar geldig. Voor...

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee