Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Laureaci / procedura naboru

Laureaci / procedura naboru

Ze względu na niepełnosprawność lub chorobę potrzebuję odpowiednio dostosowanego sprzętu biurowego lub środowiska pracy. Z kim powinienem się skontaktować?

Pamiętaj o tym, że aby zapewnić poufność danych i brak dyskryminacji, EPSO nie przekaże departamentom rekrutującym pracowników żadnych informacji na temat Twojej niepełnosprawności lub szczególnych potrzeb. Jeśli potrzebujesz dostosowania biura lub masz inne szczególne potrzeby, poinformuj o tym bezpośrednio przyszłego pracodawcę, kiedy już zostaniesz zatrudniony. Jeśli chciałbyś otrzymywać informacje o wszelkich pozytywnych działaniach podejmowanych przez niektórych pracodawców z myślą o osobach niepełnosprawnych, zaznacz odpowiednie pole na swoim koncie EPSO. W takim przypadku rekrutującym...

więcej

Czy mogę liczyć na pomoc przy przeprowadzce?

Kandydatom, którzy otrzymali propozycję zatrudnienia, w przeprowadzce pomaga biuro informacyjne działu kadr Komisji w Brukseli i Luksemburgu. Dostępna pomoc obejmuje poszukiwanie mieszkania (w tym sprawdzenie zgodności z przepisami umowy wynajmu). Biuro regularnie organizuje dni informacyjne, których celem jest ułatwienie nowym pracownikom adaptacji w nowym kraju zamieszkania. Zarówno w Brukseli, jak i w Luksemburgu znajdują się doskonałe szkoły: państwowe, europejskie i międzynarodowe. Służby Komisji mogą pomóc zainteresowanym nawiązać kontakt ze żłobkami, przedszkolami oraz z innymi...

więcej

Czy mogę pracować w innym miejscu niż Bruksela lub Luksemburg?

80 proc. miejsc pracy znajduje się w Brukseli i w Luksemburgu. Komisja Europejska posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach UE.  Parlament Europejski także posiada biura informacyjne w każdym państwie członkowskim UE, a Europejska Służba Działań Zewnętrznych ma swoje delegatury w różnych miejscach na całym świecie. Siedziby licznych agencji i organów zdecentralizowanych UE mieszczą się w różnych państwach. Sprawdź, które z nich mają swoją siedzibę w kraju, w którym mieszkasz.

więcej

Jak długo ważna jest lista rezerwowa, na której umieszczono moje nazwisko?

Listy rezerwowe na stanowiska urzędnicze powstałe w wyniku konkursów ogólnych zazwyczaj są ważne przez jeden rok (trzy lata w przypadku konkursów na stanowiska wymagające określonej specjalizacji). W zależności od potrzeb instytucji ważność danej listy może zostać przedłużona. Fakt, że dany kandydat znalazł się na liście rezerwowej, nie gwarantuje zatrudnienia.

więcej

W jaki sposób instytucje zatrudniają osoby znajdujące się na liście rezerwowej?

Jak tylko pojawi się wakat, instytucja przegląda profile kandydatów, aby wyłonić osoby, które najlepiej odpowiadają jej potrzebom (na przykład pod względem wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy znajomości języków). Instytucje mogą również poinformować laureatów, wyłonionych w danej procedurze naboru, o dostępnych wakatach. Instytucje mogą także skontaktować się z poszczególnymi laureatami, zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną i w zależności od jej wyniku złożyć kandydatowi oficjalną ofertę pracy. Ze względów praktycznych przed formalnym przyjęciem do pracy wybrany kandydat może zostać...

więcej

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat warunków pracy?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym.

więcej

Gdzie będę pracować, jeśli zostanę zatrudniony?

Wyselekcjonowani kandydaci mogą zostać zatrudnieni w instytucjach, organach, biurach lub agencjach Unii Europejskiej w Brukseli lub Luksemburgu. Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu o naborze lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Następujące instytucje prowadzą nabór pracowników osobno: Europejski Bank Centralny Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Fundusz Inwestycyjny

więcej

Co to jest „lista rezerwowa”?

Nazwiska kandydatów, którzy zdadzą konkurs na stanowiska urzędnicze, trafiają na listę rezerwową, z której instytucje stopniowo wybierają kandydatów na wolne stanowiska w miarę ich pojawiania się. Celem konkursu nie jest zatem obsadzenie konkretnego stanowiska, lecz stworzenie puli kandydatów, z której w miarę potrzeb rekrutuje się nowych urzędników. Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie oceny, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Oznacza to, że mogą zostać zaproszeni na rozmowę o pracę przez jedną z instytucji UE. Listy rezerwowe powstałe w wyniku konkursów ogólnych są...

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie