Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Úspešní uchádzači/nábor

Úspešní uchádzači/nábor

Mám zdravotné postihnutie alebo chorobu, ktoré si vyžadujú úpravy môjho kancelárskeho zariadenia a/alebo pracovného prostredia. Na koho sa mám obrátiť?

V záujme rešpektovania dôvernosti údajov a nediskriminácie úrad EPSO neposkytne žiadne informácie týkajúce sa vášho zdravotného postihnutia a osobitných potrieb oddeleniam pre nábor zamestnancov. Ak ste si vyžiadali úpravy či máte určité osobitné potreby, musíte o tom informovať priamo svojho budúceho zamestnávateľa po prijatí do zamestnania. Ak si želáte byť informovaný/-á o všetkých opatreniach pozitívnej diskriminácie, ktoré uplatňujú niektorí zamestnávatelia pre ľudí so zdravotným postihnutím, môžete zaškrtnúť príslušné okienko na svojom účte. V tomto prípade sa oddeleniam pre nábor...

viac

Akú pomoc dostanem pri sťahovaní?

Ak dostanete pracovnú ponuku, naše asistenčné kancelárie (tzv. Welcome Offices) v Bruseli a Luxemburgu vám pomôžu pri riešení praktických problémov spojených s presťahovaním sa do nového prostredia. Môžu vám napríklad pomôcť s hľadaním ubytovania alebo poradiť s nájomnou zmluvou. Pravidelne sa organizujú informačné dni, ktoré majú pomôcť vašim rodinným príslušníkom začať život v novej krajine. Brusel aj Luxemburg ponúkajú vynikajúce štátne, európske aj medzinárodné školy. Môžeme vám pomôcť nájsť jasle, záujmové krúžky a iné zariadenia.

viac

Môžem pracovať v inom meste než v Bruseli alebo Luxemburgu?

Približne 80 % pracovných miest sa nachádza v Bruseli a Luxemburgu. Európska komisia má svoje zastúpenie v každej krajine EÚ. Informačné kancelárie Európskeho parlamentu sa nachádzajú v každej krajine EÚ a Európska služba pre vonkajšiu činnosť má delegácie po celom svete. EÚ má takisto viacero agentúr a decentralizovaných orgánov sídliacich v rôznych štátoch. Pozrite si, ktoré agentúry sídlia vo vašej krajine.

viac

Ako dlho je rezervný zoznam platný?

Rezervné zoznamy na miesta stálych úradníkov (všeobecné pozície) sú zvyčajne platné jeden rok (alebo tri roky pre špecifické pracovné pozície). Platnosť rezervných zoznamov môže byť predĺžená v závislosti od potrieb inštitúcií. Zaradenie do rezervného zoznamu však nezaručuje prijatie do zamestnania.

viac

Ako prijímajú inštitúcie zamestnancov zo zoznamov EPSO?

Ak sa uvoľní pracovné miesto, inštitúcie preskúmajú profily úspešných uchádzačov s cieľom identifikovať tých, ktorí najviac vyhovujú ich potrebám (napr. pokiaľ ide o vzdelanie, odbornú prax a jazykové schopnosti). Inštitúcie sa môžu rozhodnúť, že uverejnia informácie o voľných miestach úspešným uchádzačom príslušných výberových konaní. Inštitúcie môžu kontaktovať úspešných kandidátov, pozvať ich na pohovor a v závislosti od výsledku im formálne ponúknuť pracovné miesto. Z praktických dôvodov je možné, že uchádzači budú musieť pred prijatím rozhodnutia o vymenovaní podstúpiť lekársku...

viac

Kde je možné nájsť viac informácií o pracovných podmienkach?

Viac informácií obsahuje služobný poriadok.

viac

Kde budem pracovať, ak získam zamestnanie?

Ak budete úspešný vo výberovom konaní, môžete dostať prácu v inštitúcii, orgáne, úrade alebo agentúre Európskej únie v Bruseli alebo Luxemburgu. Ďalšie informácie sú dostupné v súvisiacom oznámení alebo výzve. Tieto inštitúcie uplatňujú svoje vlastné postupy: Európska centrálna banka Európska investičná banka Európsky investičný fond

viac

Čo je to „rezervný zoznam“?

Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie na miesta stálych úradníkov sú zapísaní do rezervného zoznamu, z ktorého si ich inštitúcie vyberajú na základe svojich potrieb. Cieľom výberového konania teda nie je obsadiť konkrétnu pozíciu, ale vytvoriť rezervnú skupinu kandidátov, ktorých je možné podľa potreby zamestnať. Ak vo fáze hodnotenia patríte do skupiny uchádzačov s najvyšším skóre, budete zaradený do rezervného zoznamu. To znamená, že vás môžu pozvať na pracovný pohovor do niektorej inštitúcie EÚ. Rezervné zoznamy sú v prípade všeobecných výberových konaní platné 1 rok. Pri...

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie