Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Uspešni kandidati/zaposlitev

Uspešni kandidati/zaposlitev

Zaradi invalidnosti oziroma bolezni potrebujem prilagoditev pisarniške opreme in/ali delovnega okolja. Komu naj sporočim?

Opozarjamo, da urad EPSO v skladu z načelom zaupnosti podatkov in nediskriminacije informacij o vaši invalidnosti in posebnih potrebah ne bo posredoval kadrovskim službam. Če potrebujete prilagoditve v svojem delovnem okolju oziroma imate posebne potrebe, morate o tem obvestiti neposredno svojega prihodnjega delodajalca, ko vas bodo zaposlili. Če želite prejemati obvestila o pozitivnih ukrepih zaposlovanja invalidov, ki jih uvajajo nekateri delodajalci, odkljukajte ustrezno okence v svojem računu EPSO. V tem primeru bosta kadrovskim službam posredovana samo vaše ime in elektronski naslov.

več

Ali lahko dobim pomoč pri preselitvi?

Ko boste prejeli ponudbo za zaposlitev, se lahko obrnete na naši sprejemni pisarni v Bruslju in Luxembourgu, kjer vam bodo pomagali pri preselitvi, in zlasti pri iskanju stanovanja (vključno s preverjanjem najemne pogodbe). Na rednih informativnih dnevih boste lahko izvedeli več o življenju v novi državi. V Bruslju in Luxembourgu so odlične državne, evropske in mednarodne šole. Pomagamo vam lahko poiskati jasli, vrtec, interesne dejavnosti za otroke in podobno.

več

Ali lahko delam drugod in ne samo v Bruslju ali Luxembourgu?

80 % delovnih mest je v Bruslju in Luxembourgu. Evropska komisija ima predstavništva v vseh državah EU.  Evropski parlament ima svojo Informacijsko pisarno v vseh državah EU, Evropska služba za zunanje delovanje pa delegacije povsod po svetu. Številne agencije in decentralizirani organi EU imajo svoj sedež v različnih evropskih državah. Seznam agencij in organov po državah.

več

Kako dolgo velja moj rezervni seznam?

Rezervni seznam za redno zaposlene uradnike (splošna smer) običajno velja eno leto (ali tri leta za specialiste). Veljavnost rezervnega seznama se lahko podaljša, če se institucijam to zdi potrebno. Uvrstitev na rezervni seznam še ne jamči zaposlitve.

več

Kako institucije zaposlujejo z rezervnih seznamov EPSO?

Ko se v instituciji sprostijo delovna mesta, institucija preveri profile uspešnih kandidatov in izbere kandidate, ki najbolje ustrezajo njenim potrebam (denimo glede izobrazbe, poklicnih izkušenj in znanja jezikov). Institucija lahko tudi objavi prosta delovna mesta za uspešne kandidate iz ustreznih izbirnih postopkov. Institucija lahko uspešne kandidate povabi na razgovor in jim, če uspešno opravijo razgovor, uradno ponudi zaposlitev. Zaradi praktičnih razlogov morajo kandidati pred sprejetjem odločitve o zaposlitvi morda opraviti tudi zdravniški pregled.

več

Kje lahko izvem več o delovnih pogojih?

Več informacij je v kadrovskih predpisih.

več

Kje bom delal, če me bodo zaposlili?

Če boste uspešni, se lahko zaposlite v instituciji, organu, uradu ali agenciji Evropske unije v Bruslju ali Luxembourgu. Dodatne informacije so v razpisu natečaja ali razpisu za prijavo interesa. Institucije s svojimi izbirnimi postopki: Evropska centralna banka Evropska investicijska banka Evropski investicijski sklad

več

Kaj je rezervni seznam?

Kandidati, ki uspešno opravijo natečaj za redno zaposlitev kot uradniki, se uvrstijo na rezervni seznam, iz katerega institucije zaposlujejo po potrebi.  Namen natečajev ni zapolniti določena delovna mesta, ampak pripraviti rezervni seznam za potrebe institucij. Če boste med kandidati, ki so pri ocenjevanju dosegli najvišje število točk, vas bomo uvrstili na rezervni seznam. To pomeni, da vas bodo mogoče pri instituciji EU povabili na razgovor za zaposlitev. Rezervni seznami za splošne natečaje so veljavni 1 leto. Za druge profile lahko veljajo dlje.

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne