Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Godkända sökande/rekrytering

Godkända sökande/rekrytering

Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av min kontorsutrustning eller arbetsmiljö. Vem ska jag kontakta?

För det första vidarebefordrar Epso inga uppgifter om din funktionsnedsättning och dina särskilda behov till de rekryterande avdelningarna. Vi följer reglerna för skydd av personuppgifter och icke-diskriminering. Om det krävs anpassningar av din arbetsmiljö eller om du har särskilda behov ska du kontakta din blivande arbetsgivare direkt när du har rekryterats. Om du vill ha information om vissa arbetsgivares positiva särbehandling av personer med funktionsnedsättningar, kan du markera för rätt ruta i ditt konto. I så fall kommer ditt namn och mejladress att vidarebefordras till de...

mer

Får man hjälp vid flytten?

När du har fått ett jobberbjudande kommer välkomstbyrån i Bryssel eller Luxemburg att hjälpa dig till rätta. De kan t.ex. hjälpa dig att hitta boende (t.ex. kontrollera ditt hyresavtal). Välkomstbyrån ordnar också regelbundet informationsdagar för att hjälpa din partner att finna sig till rätta i det nya landet. Både Bryssel och Luxemburg har utmärkta nationella, europeiska och internationella skolor. Vi kan också förmedla kontakter med t.ex. förskolor, lekgrupper och liknande.

mer

Kan jag jobba på andra platser än Bryssel eller Luxemburg?

80 % av alla jobb finns i Bryssel och Luxemburg. EU-kommissionen har representationskontor i alla EU-länder. Europaparlamentet har också informationskontor i alla EU-länder och EU:s utrikestjänst har delegationer runtom i världen. EU har också flera byråer och decentraliserade organ i olika länder. Se vilka EU-byråer som finns i ditt land.

mer

Hur länge är min reservlista giltig?

Reservlistor över fast anställda (generalistprofiler) är normalt giltiga i ett år (eller tre år för specialister), men giltighetstiden kan vid behov förlängas. Du är dock inte garanterad någon anställning bara för att du finns med på en reservlista.

mer

Hur gör institutionerna när de anställer någon från Epsos listor?

När en institution har en ledig tjänst kontrollerar man profilerna på de godkända sökandena för att hitta de personer som bäst matchar behoven (t.ex. i fråga om utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper). Institutionen kan också välja att offentliggöra lediga tjänster för godkända sökande från relevanta urvalsförfaranden. Institutionen kontaktar godkända sökanden för en intervju och kan beroende på resultat ge ett konkret erbjudande om anställning. Av praktiska skäl kan de sökande också få genomgå en läkarundersökning innan institutionen fattar ett beslut om anställning.

mer

Var kan jag hitta mer information om anställningsvillkoren?

Du hittar mer information i tjänsteföreskrifterna.

mer

Var kommer jag att jobba om jag blir anställd?

Om du blir godkänd, kan du erbjudas jobb på någon av EU:s institutioner, organ, kontor eller myndigheter i Bryssel eller Luxemburg. Läs mer i meddelandet eller utlysningen. Följande institutioner har egna rekryteringsförfaranden: Europeiska centralbanken Europeiska investeringsbanken Europeiska investeringsfonden

mer

Vad är en ”reservlista”?

De sökande som klarar ett uttagningsprov för fast anställda tjänstemän förs upp på en reservlista, som EU-institutionerna använder sig av när det finns lediga tjänster. Syftet med ett uttagningsprov är alltså inte att tillsätta en viss tjänst, utan att skapa en anställningsreserv för kommande behov. Om du är bland dem som får de högsta poängen i utvärderingen sätts du upp på reservlistan. Det innebär att du kan bli kallad till en anställningsintervju vid någon av EU-institutionerna. Reservlistorna för generalistprofiler är giltiga i ett år. För andra profiler kan listan gälla längre tid.

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej