Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Ιστότοπος

Ιστότοπος

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των δοκιμασιών;

Εκτός από την περιγραφή που δημοσιεύεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, παρέχονται παραδείγματα στην ειδική μας σελίδα. Η EPSO δεν εκδίδει βιβλία/φυλλάδια/έντυπα με ερωτήσεις για εξάσκηση, οδηγίες για την επιτυχία στις δοκιμασίες κ.λπ., εκτός των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ διοργανώνουν μαθήματα για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε γενικούς διαγωνισμούς των ευρωπαϊκών οργάνων. Συμβουλευθείτε τις πληροφορίες που περιέχονται στην ίδια σελίδα και μάθετε περισσότερα.

περισσότερα

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμασίες;

Ο πλήρης κατάλογος των δοκιμασιών για μια ορισμένη διαδικασία επιλογής περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα των διάφορων δοκιμασιών στον ιστότοπό μας στην ειδική σελίδα. Εκτός από τα παραδείγματα δοκιμασιών, η EPSO δεν παρέχει κανένα προπαρασκευαστικό εκπαιδευτικό υλικό ή άλλες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στις δοκιμασίες. Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ διοργανώνουν μαθήματα για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε γενικούς διαγωνισμούς των ευρωπαϊκών οργάνων. Για περισσότερες...

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι