Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Suíomh gréasáin

Suíomh gréasáin

Cá bhfuil eolas breise le fáil faoi ábhar na dtrialacha?

Chomh maith leis an gcur síos atá san fhógra comórtais, tá samplaí le fáil ar ár leathanach tiomnaithe, ach ní fhoilsíonn EPSO leabhair, bileoga ná bróisiúir ina bhfuil ceisteanna chun cuidiú leis an ullmhúchán, leideanna maidir leis an scrúdú etc., seachas an t-eolas atá le fáil ar an suíomh gréasáin seo. Reáchtálann roinnt Ballstát cúrsaí chun náisiúnaigh de chuid an Aontais Eorpaigh a ullmhú le haghaidh chomórtais oscailte institiúidí an Aontais. Chun níos mó eolais a fháil féach an leathanach tiomnaithe sin.

tuilleadh

Cá bhfuil tuilleadh eolais ar na trialacha le fáil?

Má tá liosta iomlán uait de thrialacha próisis roghnúcháin ar leith, féach an fógra comórtais nó an glao ar léiriú spéise. I roinn ar leith dár suíomh gréasáin tá samplaí de na saghsanna éagsúla trialacha a bhíonn le déanamh. Ní chuireann EPSO ar fáil aon ábhar réamhfhoghlama ná aon treoir maidir leis na trialacha a dhéanamh seachas na trialacha samplacha sin. Reáchtálann roinnt Ballstát cúrsaí chun náisiúnaigh de chuid an Aontais Eorpaigh a ullmhú le haghaidh chomórtais oscailte institiúidí an Aontais. Chun tuilleadh eolais a fháil féach an leathanach céanna.

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh