Добре дошли на сайта EU Careers


Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and...

bulb and wheels

Понастоящем EPSO преминава през задълбочен процес на преобразуване на подбора на персонал, за да отговори по-добре на променящите се нужди на институциите на ЕС и на реалностите на съвременния пазар на труда.

Вие сте многоезичен юрист с интерес към международна кариера?

Призив за сътрудничество към всички организации в областта на многообразието и приобщаването в ЕС — Участвайте в нашата мрежа!

picture showing men and women

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация.

Работа в институциите на ЕС

Кариерата в ЕС предлага на кандидатите богата и удовлетворяваща работна среда. Дайте своя принос за Европа и работете ежедневно по актуални въпроси. Научете какво друго може да ви предложи кариерата в ЕС.

virus picture

НОВО – актуализация от 23.9.2021 г.: EPSO следи постоянно развитието на пандемията от COVID-19. Поради непредвидимостта на ситуацията EPSO продължава да взема всички подходящи предпазни мерки в съответствие с инструкциите и насоките, предоставени от институциите на ЕС и националните органи.

Чрез новата многоезична цифрова платформа хората от цяла Европа могат – за първи път на равнище ЕС – да изразяват по-добре мнението си по това, което очакват от ЕС, и да коментират идеите на другите.

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Искате ли да започнете работа в институциите на ЕС в Люксембург?

Намерете отговори на вашите въпроси

Имате проблем? Моля, вижте нашия раздел с често задавани въпроси. Ако не намерите нужния ви отговор, ще бъдете пренасочен към формуляра за връзка с нас, за да ни изпратите вашите въпроси.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Уведомени сме за фалшиви оферти за работа, в които неправомерно се посочва, че са публикувани от Европейската служба за подбор на персонал. Настоятелно ви препоръчваме да подхождате с недоверие към нежелани съобщения, които изискват лична информация или финансово плащане.