Добре дошли на сайта EU Careers

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

...
Ireland on a map

Вие сте многоезичен юрист с интерес към международна кариера?

bulb and wheels

Понастоящем EPSO преминава през задълбочен процес на преобразуване на подбора на персонал, за да отговори по-добре на променящите се нужди на институциите на ЕС и на реалностите на съвременния пазар на труда.

picture showing men and women

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация.

Призив за сътрудничество към всички организации в областта на многообразието и приобщаването в ЕС — Участвайте в нашата мрежа!

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Искате ли да започнете работа в институциите на ЕС в Люксембург?

Работа в институциите на ЕС

Кариерата в ЕС предлага на кандидатите богата и удовлетворяваща работна среда. Дайте своя принос за Европа и работете ежедневно по актуални въпроси. Научете какво друго може да ви предложи кариерата в ЕС.

Чрез новата многоезична цифрова платформа хората от цяла Европа могат – за първи път на равнище ЕС – да изразяват по-добре мнението си по това, което очакват от ЕС, и да коментират идеите на другите.

Намерете отговори на вашите въпроси

Имате проблем? Моля, вижте нашия раздел с често задавани въпроси. Ако не намерите нужния ви отговор, ще бъдете пренасочен към формуляра за връзка с нас, за да ни изпратите вашите въпроси.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Уведомени сме за фалшиви оферти за работа, в които неправомерно се посочва, че са публикувани от Европейската служба за подбор на персонал. Настоятелно ви препоръчваме да подхождате с недоверие към нежелани съобщения, които изискват лична информация или финансово плащане.