Vitajte na portáli EU Careers.

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

...

picture showing people talking, a computer and a pen

Hľadáte si zaujímavú prácu v oblasti administratívy? Inštitúcie EÚ hľadajú viacjazyčných a všestranných sekretárov (SC1/SC2), ktorí budú v rámci svojich útvarov vykonávať rôzne sekretárske úlohy.

virus picture

NOVÉ INFORMÁCIE – aktualizované 2. 7. 2020: Úrad EPSO neustále monitoruje vývoj nákazy koronavírusom COVID-19. Vďaka súčasnému pozitívnemu vývoju epidemiologickej situácie v rámci EÚ úrad EPSO organizuje testy pre menšie skupiny kandidátov, ktoré sa uskutočnia v priebehu nasledujúcich týždňov. Ďalšie informácie...

Header

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie.

Chceli by ste pracovať v inštitúciách EÚ v Luxemburgu?

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Boli sme upozornení na podvodné pracovné ponuky, v ktorých sa nepravdivo uvádza, že pochádzajú od úradu EPSO. Žiadame vás preto o ostražitosť v prípade akejkoľvek formy nevyžiadanej komunikácie, v rámci ktorej odosielatelia od vás požadujú osobné informácie alebo finančné platby.

Výzva na spoluprácu pre všetky organizácie EÚ zaoberajúce sa podporou a dobrým stavom občanov EÚ so zdravotným postihnutím.

Vyberte si typ zmluvy

Zistite, aký typ pracovnej zmluvy je pre vás vhodný. Pozrite si prehľad o trvalých pracovných zmluvách a zmluvách na dobu určitú, ktoré ponúkajú inštitúcie EÚ, a informácie o rôznych výberových postupoch pre jednotlivé typy zmlúv.

Prečo testujeme spôsobom, akým testujeme?

Testy úradu EPSO vypracovala a starostlivo monitoruje skupina jeho interných pracovných psychológov spolu s osobitne vybratými členmi výberovej komisie z rôznych inštitúcií EÚ.

Získajte odpovede na svoje otázky

Máte nejasnosti? Pozrite si sekciu s často kladenými otázkami, kde pomoc nájdete v rozličných kategóriách. Ak požadovanú odpoveď nenájdete, poskytneme vám odkaz na kontaktný formulár, cez ktorý sa nás môžete na čokoľvek opýtať.