Vitajte na portáli EU Careers.

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

...

Európska komisia v súčasnosti hľadá prekladateľov do írskeho jazyka (platová trieda AD 5). Úspešným uchádzačom môže byť ponúknutá zmluva na určitý čas v trvaní štyroch rokov.

Picture showing two people

Európska komisia hľadá IT špecialistov, ktorí budú pracovať ako dočasní zamestnanci najmä v Luxemburgu.

Európsky parlament hľadá viac ako 100 skúsených bezpečnostných pracovníkov v Luxemburgu.

Header

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie.

Chceli by ste pracovať v inštitúciách EÚ v Luxemburgu?

Výzva na spoluprácu pre všetky organizácie EÚ zaoberajúce sa podporou a dobrým stavom občanov EÚ so zdravotným postihnutím.

Vyberte si typ zmluvy

Zistite, aký typ pracovnej zmluvy je pre vás vhodný. Pozrite si prehľad o trvalých pracovných zmluvách a zmluvách na dobu určitú, ktoré ponúkajú inštitúcie EÚ, a informácie o rôznych výberových postupoch pre jednotlivé typy zmlúv.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Boli sme upozornení na podvodné pracovné ponuky, v ktorých sa nepravdivo uvádza, že pochádzajú od úradu EPSO. Žiadame vás preto o ostražitosť v prípade akejkoľvek formy nevyžiadanej komunikácie, v rámci ktorej odosielatelia od vás požadujú osobné informácie alebo finančné platby.

Prečo testujeme spôsobom, akým testujeme?

Testy úradu EPSO vypracovala a starostlivo monitoruje skupina jeho interných pracovných psychológov spolu s osobitne vybratými členmi výberovej komisie z rôznych inštitúcií EÚ.

Získajte odpovede na svoje otázky

Máte nejasnosti? Pozrite si sekciu s často kladenými otázkami, kde pomoc nájdete v rozličných kategóriách. Ak požadovanú odpoveď nenájdete, poskytneme vám odkaz na kontaktný formulár, cez ktorý sa nás môžete na čokoľvek opýtať.