Vitajte na portáli EU Careers.


Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and...

bulb and wheels

Úrad EPSO v súčasnosti prechádza hĺbkovým procesom transformácie v oblasti výberu zamestnancov s cieľom lepšie reagovať na vyvíjajúce sa potreby inštitúcií EÚ a na realitu súčasného trhu práce.

Ste viacjazyčný právnik, ktorý má záujem o medzinárodnú kariéru?

Výzva na spoluprácu pre všetky organizácie zaoberajúce sa rozmanitosťou a začlenením v EÚ – zapojte sa do našej siete!

picture showing men and women

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie.

Práca pre EÚ

Kariéra v inštitúciách EÚ ponúka uchádzačom bohaté a uspokojujúce pracovné prostredie, v ktorom môžu posúvať Európu dopredu a denne sa venovať aktuálnym otázkam. Prečítajte si, aké sú ďalšie výhody kariéry v inštitúciách EÚ.

virus picture

NOVÉ INFORMÁCIE – aktualizované 23. 9. 2021:EPSO neustále monitoruje vývoj nákazy koronavírusom (COVID-19). Vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie uplatňuje úrad EPSO všetky vhodné preventívne opatrenia v súlade s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov.

Prostredníctvom novej mnohojazyčnej digitálnej platformy môžu mať ľudia z celej Európy – prvýkrát vôbec na úrovni EÚ – väčší priestor na vyjadrenie svojich očakávaní od Európskej únie, ale aj svojich názorov na myšlienky iných.

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Chceli by ste pracovať v inštitúciách EÚ v Luxemburgu?

Získajte odpovede na svoje otázky

Máte nejasnosti? Pozrite si sekciu s často kladenými otázkami, kde pomoc nájdete v rozličných kategóriách. Ak požadovanú odpoveď nenájdete, poskytneme vám odkaz na kontaktný formulár, cez ktorý sa nás môžete na čokoľvek opýtať.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Boli sme upozornení na podvodné pracovné ponuky, v ktorých sa nepravdivo uvádza, že pochádzajú od úradu EPSO. Žiadame vás preto o ostražitosť v prípade akejkoľvek formy nevyžiadanej komunikácie, v rámci ktorej odosielatelia od vás požadujú osobné informácie alebo finančné platby.