Vitajte na portáli EU Careers.

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

Úrad EPSO začal proces transformácie. Prvou etapou je modernizácia rámca schopností.

picture showing pictures of men and women

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie.

bulb and wheels

Úrad EPSO v súčasnosti prechádza hĺbkovým procesom transformácie v oblasti výberu zamestnancov s cieľom lepšie reagovať na vyvíjajúce sa potreby inštitúcií EÚ a na realitu súčasného trhu práce.

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Chceli by ste pracovať v inštitúciách EÚ v Luxemburgu?

Prostredníctvom novej mnohojazyčnej digitálnej platformy môžu mať ľudia z celej Európy – prvýkrát vôbec na úrovni EÚ – väčší priestor na vyjadrenie svojich očakávaní od Európskej únie, ale aj svojich názorov na myšlienky iných.

Výzva na spoluprácu pre všetky organizácie zaoberajúce sa rozmanitosťou a začlenením v EÚ – zapojte sa do našej siete!

Získajte odpovede na svoje otázky

Máte nejasnosti? Pozrite si sekciu s často kladenými otázkami, kde pomoc nájdete v rozličných kategóriách. Ak požadovanú odpoveď nenájdete, poskytneme vám odkaz na kontaktný formulár, cez ktorý sa nás môžete na čokoľvek opýtať.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Boli sme upozornení na podvodné pracovné ponuky, v ktorých sa nepravdivo uvádza, že pochádzajú od úradu EPSO. Žiadame vás preto o ostražitosť v prípade akejkoľvek formy nevyžiadanej komunikácie, v rámci ktorej odosielatelia od vás požadujú osobné informácie alebo finančné platby.