Vitajte na portáli EU Careers.

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

...

picture showing hand with a pen

Európska komisia (EK) hľadá administrátorov s odbornými znalosťami v oblasti štrukturálnych reforiem, ako aj administrátorov s odbornými znalosťami v oblasti schengenského acquis.

Máte skúsenosti v oblasti jadrových technológií? Chceli by ste odštartovať medzinárodnú kariéru v multikultúrnom a rozmanitom kolektíve? Európska komisia (EK) hľadá expertov s odbornou praxou získanou v jadrovom priemysle, v stredisku jadrového výskumu, prípadne vo vnútroštátnom alebo v medzinárodnom verejnoprávnom subjekte.

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie.

Chceli by ste pracovať v inštitúciách EÚ v Luxemburgu?

Výzva na spoluprácu pre všetky organizácie zaoberajúce sa rozmanitosťou a začlenením v EÚ – zapojte sa do našej siete!

Práca pre EÚ

Kariéra v inštitúciách EÚ ponúka uchádzačom bohaté a uspokojujúce pracovné prostredie, v ktorom môžu posúvať Európu dopredu a denne sa venovať aktuálnym otázkam. Prečítajte si, aké sú ďalšie výhody kariéry v inštitúciách EÚ.

virus picture

NOVÉ INFORMÁCIE – aktualizované 19. 3. 2021:EPSO neustále monitoruje vývoj nákazy koronavírusom. Vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie uplatňuje úrad EPSO všetky vhodné preventívne opatrenia v súlade s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov.

Vyberte si typ zmluvy

Zistite, aký typ pracovnej zmluvy je pre vás vhodný. Pozrite si prehľad o trvalých pracovných zmluvách a zmluvách na dobu určitú, ktoré ponúkajú inštitúcie EÚ, a informácie o rôznych výberových postupoch pre jednotlivé typy zmlúv.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Boli sme upozornení na podvodné pracovné ponuky, v ktorých sa nepravdivo uvádza, že pochádzajú od úradu EPSO. Žiadame vás preto o ostražitosť v prípade akejkoľvek formy nevyžiadanej komunikácie, v rámci ktorej odosielatelia od vás požadujú osobné informácie alebo finančné platby.

Prečo testujeme spôsobom, akým testujeme?

Testy úradu EPSO vypracovala a starostlivo monitoruje skupina jeho interných pracovných psychológov spolu s osobitne vybratými členmi výberovej komisie z rôznych inštitúcií EÚ.

Získajte odpovede na svoje otázky

Máte nejasnosti? Pozrite si sekciu s často kladenými otázkami, kde pomoc nájdete v rozličných kategóriách. Ak požadovanú odpoveď nenájdete, poskytneme vám odkaz na kontaktný formulár, cez ktorý sa nás môžete na čokoľvek opýtať.