Pozdravljeni na spletišču Poklicne poti v institucijah EU


Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and...

bulb and wheels

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) trenutno korenito preoblikuje postopke za izbor osebja, da bi bili bolj usklajeni s spreminjajočimi se potrebami institucij EU in razmerami na današnjem trgu dela.

Ste pravnica oziroma pravnik, govorite več jezikov in vas zanima mednarodna poklicna pot?

Poziv k sodelovanju vseh organizacij EU na področju raznolikosti in vključevanja – Pridružite se naši mreži!

picture showing men and women

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, za katera se zahtevajo različne stopnje kvalifikacij.

Zaposlitev v institucijah EU

Institucije EU ponujajo kandidatom zanimivo in izpolnjujoče delovno okolje. Izboljševati življenje prebivalcev Evrope in se vsak dan ukvarjati z aktualnimi vprašanji prinaša zadovoljstvo. Pozanimajte se, kaj še ponuja poklicna pot v institucijah EU.

virus picture

NOVO – posodobljeno 23. 9. 2021:EPSO nenehno spremlja razvoj pandemije COVID-19. Zaradi nepredvidljivosti razmer urad EPSO spremlja vse ustrezne previdnostne ukrepe v skladu z navodili in smernicami institucij EU in nacionalnih organov.

Prek nove večjezične digitalne platforme imajo lahko ljudje iz vse Evrope prvič doslej na ravni EU večji vpliv v razpravi o pričakovanjih glede EU in zamislih drugih.

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Bi se radi zaposlili v instituciji EU v Luxembourgu?

Poiščite odgovore na svoja vprašanja

Ste naleteli na težave? Poiščite pomoč v Pogostih vprašanjih. Če ne najdete želenih informacij, nam vprašanje pošljite z našim kontaktnim obrazcem.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Opozoriti vas želimo na lažne ponudbe za zaposlitev, ki lažno navajajo, da jih je objavil urad EPSO. Priporočamo, da ste zelo previdni glede neželenih sporočil, ki od vas zahtevajo osebne podatke ali denarno plačilo.