Informacje o EPSO

.

Informacje o EPSOEPSO – Wszystko o naborze do pracy w instytucjach UE

Zadaniem EPSO jest wspomaganie działalności instytucji UE poprzez stosowanie wydajnych i skutecznych procedur naboru wysokiej jakości, umożliwiających zatrudnienie najbardziej odpowiednich pracowników na dostępne stanowiska. Na tym filmie można zobaczyć, jak działa EPSO https://vimeo.com/104704292.

Europejski Urząd Doboru Kadr (ESPO) jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej (m.in. w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, a także w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich). Każda instytucja zatrudnia pracowników spośród kandydatów, którzy pomyślnie przeszli przez procedury rekrutacyjne EPSO.

Urząd EPSO powstał w styczniu 2003 r. i z czasem przekształcił się w nowoczesny ośrodek selekcji kandydatów do pracy w instytucjach UE. Aby zagwarantować, że do realizacji zadań związanych z wyzwaniami, przed jakimi stoi Europa, instytucje UE będą zatrudniać najlepszych kandydatów, EPSO śledzi tendencje na rynku pracy, jest obecne w serwisach społecznościowych i – w celu wymiany wiedzy – utrzymuje regularne kontakty z organizacjami międzynarodowymi takimi jak ONZ i Unia Afrykańska.

EPSO jest w liderem w zakresie metodyki przeprowadzania procesu rekrutacji. W ostatnich latach zmniejszono nacisk na testy wiedzy i zastąpiono je częściowo symulacjami codziennych sytuacji w miejscu pracy, które pozwalają zbadać umiejętności ogólne kandydatów. Oceny te są coraz bardziej interaktywna i są wciąż udoskonalane. Najnowsze zmiany to wprowadzenie mailowych testów komputerowych polegających na symulacji typu e-tray oraz rozmów kwalifikacyjnych na odległość.

Dążenie EPSO do ciągłego doskonalenia metod rekrutacji oraz wprowadzanie innowacji w tej dziedzinie zostały docenione przez podmioty z całego świata. Przedstawiciele EPSO są regularnie zapraszani jako prelegenci na konferencje poświęcone metodom naboru pracowników. Wkrótce EPSO otrzyma międzynarodową normę w dziedzinie oceny w miejscu pracy ISO 10667, a w najbliższych latach będzie dążyć do dalszego skrócenia czasu potrzebnego do przeprowadzenia naboru.

Aktualnie EPSO rozpatruje średnio 70 tys. zgłoszeń rocznie przypadających na około 1,5 tys. miejsc pracy. Testy są prowadzone w 24 językach – tak szeroki wachlarz języków jest unikatowy w sektorze służb rekrutacyjnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądają testy kwalifikacyjne dla kandydatów, rozwiąż przykładowy test.

Fakt, że EPSO co roku otrzymuje tak dużą liczbę zgłoszeń, dowodzi, że EVP instytucji (ang. Employer Value Proposition), czyli pakiet korzyści, który pracodawca oferuje pracownikom, cieszy się dużym zainteresowaniem. EPSO oferuje bowiem stałe zatrudnienie z możliwością rozwoju kariery, możliwość pracy za granicą oraz ciekawą i pełną wyzwań pracę, która wpływa na życie codzienne milionów obywateli UE. Według wiodącej instytucji badawczej w dziedzinie rekrutacji, Trendence Graduate Barometer, EPSO zajmuje wysokie miejsce wśród 500 najlepszych pracodawców, a w 2015 r. Komisja Europejska  – dzięki inicjatywom EPSO –  zajęła pierwsze miejsce w rankingu pracodawców opracowanym przez belgijski oddział holenderskiej firmy konsultingowej Randstad Holding NV.

EPSO ściśle współpracuje z instytucjami w celu usprawnienia procesu rekrutacji laureatów konkursów, tak aby cała procedura rekrutacji była bardziej przejrzysta i przyjazna dla kandydatów.