Způsobilost k účasti

Home > Jak se přihlásit > Způsobilost k účasti

Splňuji požadavky pro podání přihlášky?

Zajímá vás, zda splňujete podmínky k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozice v evropských institucích? Minimální požadavky pro uchazeče o pracovní místa v rámci orgánů EU najdete zde. Uvedeny jsou také minimální jazykové požadavky.

Chcete-li se přihlásit do otevřeného výběrového řízení nebo jiného typu konkurzu, musíte splňovat tyto podmínky:

 • být občanem některého ze členských států EU

 • požívat plných práv vyplývajících z občanství EU

 • mít splněné veškeré povinnosti související s vojenskou službou v domovské zemi

 • důkladně ovládat (úroveň C1) jeden z úředních jazyků EUdobře ovládat (úroveň B2) jeden další úřední jazyk EU

 • u výběrových řízení na lingvistické pozice se vyžaduje, aby uchazeč dokonale ovládal (úroveň C2) jeden z úředních jazyků EU a důkladně ovládal (úroveň C1) druhý a třetí jazyk úřední jazyk EU.

  Podrobnosti viz níže.


Jazyk 1
jeden z 24 úředních jazyků EU


Je to váš hlavní jazyk. Může se jednat o váš mateřský jazyk nebo cizí jazyk, v němž jste dosáhli důkladné znalosti (úroveň C1), viz Evropské úrovně – Stupnice pro sebehodnocení.


Některá výběrová řízení vyžadují dokonalou znalost (úroveň C2) daného jazyka.


Jazyk 2
Druhý jazyk (musí být jiný než jazyk 1):


Tento jazyk musíte ovládat minimálně na úrovni B2 (dobrá znalost).


Některá výběrová řízení vyžadují výbornou znalost (úroveň C1) daného jazyka.


Další jazyky


V některých výběrových řízeních, zejména výběrových řízeních na pozice lingvistů, může být požadována znalost dalších cizích jazyků.


Tyto informace vždy najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu.

 

 

Musíte rovněž splňovat specifické požadavky na vzdělání a odbornou praxi, které jsou stanoveny v oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu. Přečtěte si naše pokyny týkající se odborné praxe pdfa projděte si příklady typů uznávané kvalifikacepdf.

Požadavky na minimální vzdělání se liší podle pracovního zařazení.

Obecně:

 • Od všech uchazečů o pozice, u nichž se nevyžaduje vysokoškolský diplom, t. funkční skupina I, manuální a administrativní podpora; asistenti/ funkční skupina II – administrativa / sekretářky / vedení kanceláře; funkční skupina III – administrativa / poradní / jazykové / technické pozice) se vyžaduje (nejméně) ukončené středoškolské vzdělání.

 • Uchazeči o pozice, u kterých se vysokoškolské vzdělání požaduje a administrátoři / funkční skupina IV) musejí mít ukončené alespoň (tříleté) bakalářské vzdělání

  V některých případech může být rovněž požadována odpovídající praxe.

  Účast ve výběrovém řízení na pracovní pozici v rámci orgánů EU není věkově omezena, nicméně důchodový věk pro úředníky je 65 let. Další informace najdete ve služebním řádu úředníků EU.