Způsobilost k účasti

Úvod > Jak se přihlásit > Způsobilost k účasti

Splňuji požadavky pro podání přihlášky?

Zajímá vás, zda splňujete podmínky k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozice v evropských institucích? Na této stránce se dozvíte, jaké jsou minimální požadavky pro uchazeče o pracovní místa v rámci orgánů EU. Uvedeny jsou také minimální jazykové požadavky.

Chcete-li se přihlásit do otevřeného výběrového řízení nebo jiného typu konkurzu, musíte splňovat tyto podmínky:

  • být občanem některého ze členských států EU
  • požívat plných práv vyplývajících z občanství EU
  • mít splněné veškeré povinnosti související s vojenskou službou v domovské zemi
  • důkladná znalost (úroveň C1) jednoho z úředních jazyků EUuspokojivá znalost (úroveň B2) dalšího z úředních jazyků EU
  • u výběrových řízení na lingvistické pozice se vyžaduje, aby uchazeč dokonale ovládal (úroveň C2) jeden z úředních jazyků EU a důkladně ovládal (úroveň C1) druhý a třetí jazyk úřední jazyk EU.
     

Jazykové požadavky

Jazyk 1 – povinně jeden z 24 úředních jazyků EU
Je to váš hlavní jazyk. Může se jednat o váš mateřský jazyk nebo cizí jazyk, v němž jste dosáhli důkladné znalosti (úroveň C1), viz Společný evropský referenční rámec pro jazyky - Stupnice pro sebehodnocení.
Některá výběrová řízení vyžadují dokonalou znalost (úroveň C2) daného jazyka.

Jazyk 2 – musí být odlišný od jazyka 1
Tento jazyk musíte ovládat minimálně na úrovni B2 (uspokojivá znalost).
Některá výběrová řízení vyžadují důkladnou znalost (úroveň C1) daného jazyka.

Další jazyky
V některých výběrových řízeních, zejména výběrových řízeních na pozice lingvistů, může být požadována znalost dalších cizích jazyků.
Tyto informace vždy najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu.
 

Požadavky na kvalifikaci a odbornou praxi:

Musíte rovněž splňovat specifické požadavky na vzdělání a odbornou praxi, které jsou stanoveny v oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu.
Přečtěte si odpovědi na časté otázky týkající se odborné praxe a seznamte se s různými typy uznávané kvalifikace.

Požadavky na minimální vzdělání se liší podle pracovního zařazení.

Obecně:

  • Od všech uchazečů o pozice, u nichž se nevyžaduje vysokoškolský diplom, tj. funkční skupina I, manuální a administrativní podpora; asistenti/ funkční skupina II – administrativa / sekretářky / vedení kanceláře; funkční skupina III – administrativa / poradní / jazykové / technické pozice) se vyžaduje (nejméně) ukončené středoškolské vzdělání.
  • Uchazeči o pozice, u kterých se vysokoškolské vzdělání požaduje (administrátoři / funkční skupina IV) musejí mít ukončené alespoň (tříleté) bakalářské vzdělání

V některých případech může být rovněž požadována odpovídající praxe.
 

Věková hranice:

Účast ve výběrovém řízení na pracovní pozici v rámci orgánů EU není věkově omezena, nicméně důchodový věk pro úředníky je 66 let. Další informace najdete ve služebním řádu.