Krav til ansøgere

Forside > Hvordan søger man? > Krav til ansøgere

Kan jeg søge job i EU?

Vil du gerne vide, om du opfylder kravene for at ansøge om et job i EU? Her kan du læse om minimumskriterierne for at ansøge. Du kan også læse om de grundlæggende sprogkrav.

For at kunne deltage i en åben udvælgelsesprøve eller en udvælgelsesprøve for kontraktansatte skal du:

  • være statsborger i et EU-land
  • være i besiddelse af dine fulde rettigheder som EU-borger
  • have aftjent eventuel værnepligt i dit land
  • have indgående kendskab til ét officielt EU-sprog (niveau C1) og tilfredsstillende kendskab til et andet (niveau B2) officielt EU-sprog
  • ved sproglige udvælgelsesprøver skal du have perfekt kendskab til ét officielt EU-sprog (niveau C2) og indgående kendskab til et andet og et tredje officielt EU-sprog (niveau C1)
     

Sprogkrav

Sprog 1 skal være et af de 24 officielle EU-sprog
Dit hovedsprog. Det kan være dit modersmål eller et andet sprog, som du har mindst et indgående kendskab til (niveau C1) som defineret i selvevalueringsskalaen for de europæiske sprogniveauer.
Ved visse udvælgelsesprøver skal du beherske dette sprog perfekt (niveau C2).

Sprog 2 må ikke være det samme som sprog 1.
Du skal som minimum have et tilfredsstillende kendskab (niveau B2) til dette sprog.
Ved visse udvælgelsesprøver for lingvister skal du have indgående kendskab (niveau C1) til det.

Yderligere sprog
Ved visse udvælgelsesprøver eller indkaldelser af interessetilkendegivelser, særligt for lingvister, kan der stilles yderligere krav til sprogkundskaber.
Se meddelelsen om udvælgelsesprøven eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser.
 

Krav til kvalifikationer og erhvervserfaring:

Du skal også opfylde eventuelle særlige betingelser om kvalifikationer og erhvervserfaring i den pågældende meddelelse om udvælgelsesprøven eller indkaldelse af interessetilkendegivelser.
Se også vores spørgsmål og svar om erhvervserfaring og de forskellige typer godkendte kvalifikationer.

Mindstekravene til din uddannelse afhænger af, hvilken stilling der er tale om.

Generelt gælder det, at man for at kunne blive ansat

  • i ikke-akademiske stillinger (ansættelsesgruppe I – manuelt arbejde og administrative støttefunktioner, assistentniveau/ansættelsesgruppe II – kontor-, sekretariats- og administrationsopgaver, ansættelsesgruppe III – administrations- og rådgivningsopgaver samt sproglige og tekniske opgaver) som minimum have afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau
  • i akademiske stillinger (administratorniveau/ansættelsesgruppe IV) skal have afsluttet mindst en uddannelse på universitetsniveau (af tre års varighed). 

I nogle tilfælde kræves der også relevant erhvervserfaring.
 

Alderskrav:

Der er ingen aldersgrænse for at søge en stilling i EU, men tjenestemænd går automatisk på pension, når de fylder 66. Læs mere i vedtægten for EU-tjenestemænd.