Επιλεξιμότητα

Έχω τα απαιτούμενα προσόντα;

Θέλετε να μάθετε κατά πόσο πληροίτε τις προϋποθέσεις για μια σταδιοδρομία στην ΕΕ; Σ΄αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε ποια είναι τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για μια θέση στην ΕΕ καθώς και ποιες είναι οι βασικές γλωσσικές απαιτήσεις για την υποβολή υποψηφιότητας για μια κενή θέση.

Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής σε γενικό διαγωνισμό ή σε διαδικασία επιλογής θα πρέπει:

  • να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ
  • να έχετε πλήρη δικαιώματα ως πολίτης της ΕΕ
  • να είστε στρατολογικά εντάξει σύμφωνα με την ισχύουσα για την περίπτωσή σας νομοθεσία περί στρατολογίας
  • να έχετε πολύ καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (επίπεδο C1) και ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης (επίπεδο B2) επίσημης γλώσσας της ΕΕ
  • για τους γλωσσικούς διαγωνισμούς, θα πρέπει να έχετε άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ (επίπεδο C2) και πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης και μιας τρίτης (επίπεδο C1) επίσημης γλώσσας της ΕΕ
     

Γλωσσικές απαιτήσεις:

Γλώσσα 1 - πρέπει να είναι μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ
Η κύρια γλώσσα σας. Μπορεί να είναι η μητρική σας γλώσσα ή μια άλλη γλώσσα την οποία γνωρίζετε τουλάχιστον πολύ καλά (επίπεδο C1) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά γλωσσικά επίπεδα - Πίνακας αυτοαξιολόγησης.
Για ορισμένους διαγωνισμούς/διαδικασίες επιλογής, απαιτείται να έχετε άριστη γνώση (επίπεδο C2) της γλώσσας αυτής.

Γλώσσα 2 - πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.
Πρέπει να έχετε τουλάχιστον ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B2) της γλώσσας που διαλέξατε.
Για ορισμένους διαγωνισμούς/διαδικασίες επιλογής γλωσσομαθών, θα πρέπει να έχετε πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) της γλώσσας αυτής.

Επιπλέον γλώσσες
Για ορισμένους διαγωνισμούς, διαδικασίες επιλογής ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κυρίως για διαγωνισμούς του γλωσσικού κλάδου, μπορεί να απαιτούνται και άλλες γλωσσικές δεξιότητες.
Διαβάστε τη σχετική προκήρυξη διαγωνισμού ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

Απαιτούμενα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία:

Θα πρέπει επίσης να πληροίτε τους ειδικούς όρους που ενδεχομένως περιλαμβάνει η σχετική προκήρυξη διαγωνισμού ή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσον αφορά τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική εμπειρία.
Διαβάσατε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις μας σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία και τους διάφορους τύπους τίτλων σπουδών που γίνονται δεκτοί.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση.

Κατά κανόνα:

  • για όλες τις θέσεις μη πτυχιούχων (ομάδα καθηκόντων I, χειρωνακτικές εργασίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης· επίπεδο βοηθών/ομάδα καθηκόντων II - καθήκοντα γραφείου/γραμματείας/διαχείρισης γραφείου, ομάδα καθηκόντων III - καθήκοντα διοικητικά/συμβουλευτικά/ γλωσσικά/τεχνικά) απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • για όλες τις θέσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (επίπεδο διοικητικών υπαλλήλων/ομάδα καθηκόντων IV) απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) τριτοβάθμια εκπαίδευση (τριετούς διάρκειας). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται συναφής επαγγελματική εμπειρία.
 

Όρια ηλικίας:

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την υποβολή υποψηφιότητας για μια θέση στην ΕΕ, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται αυτόματα στα 66 τους χρόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ.