Osalemistingimused

Avaleht > Kuidas kandideerida? > Osalemistingimused

Osalemistingimused

Kuidas teha kindlaks, kas sobite ELi institutsioonides pakutavale ametikohale? Sellelt leheküljelt leiate teavet kandideerimise miinimumnõuete kohta. Lisaks selgitame, millist keeleoskust nõutakse.

Avalikul konkursil või valikumenetluses osalemiseks:

  • peate olema ELi liikmesriigi kodanik;
  • peavad teil olema kõik ELi kodanikuõigused;
  • peate olema täitnud kõik sõjaväeteenistusega seotud seadusjärgsed kohustused oma koduriigis;
  • peate valdama ühte ELi ametlikku keelt väga heal tasemel (C1-tase) ja oskama rahuldavalt mõnda teist ELi ametlikku keelt (B2-tase);
  • keelespetsialistide konkursi puhul peate valdama suurepäraselt ühte ELi ametlikku keelt (C2-tase) ning väga heal tasemel veel teist ja kolmandat ELi ametlikku keelt (C1-tase).
     

Keelenõuded

1. keel peab olema üks ELi 24 ametlikust keelest
Teie põhikeel. Selleks võib olla kas teie emakeel või mõni muu keel, mida valdate vähemalt väga heal tasemel (C1-tase), nagu on määratletud dokumendis Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteem – Enesehindamisskaala.
Teatavate konkursside/valikumenetluste puhul peate esimest keelt valdama suurepäraselt (C2-tase).

2. keel peab olema 1. keelest erinev
Valitud keelt peate valdama vähemalt rahuldaval tasemel (B2-tase).
Teatavate keelespetsialistide konkursside/valikumenetluste puhul peate asjaomast keelt valdama väga heal tasemel (C1-tase).

Muud keeled
Teatavate konkursside, valikumenetluste või osalemiskutsete, eelkõige keelespetsialistide konkursside puhul võidakse nõuda täiendavate keelte oskust.
Palun tutvuge asjaomase konkursiteate või osalemiskutsega.
 

Nõuded seoses kvalifikatsiooni ja erialase töökogemusega

Peate täitma ka konkreetses konkursiteates või osalemiskutses kirjeldatud kvalifikatsiooni ja erialase töökogemusega seotud erinõuded.
Teavet erialase töökogemuse ja sobivate kutsekvalifikatsioonide eri liikide kohta saate korduma kippuvate küsimuste alt.

Haridusega seotud miinimumnõuded sõltuvad ametikohast.

Üldiselt:

  • ametikohtadel, mis ei eelda kõrgharidust, (I tegevusüksus – füüsiline töö ja haldustugi; assistendid / II tegevusüksus – kantselei-, sekretäri- ja bürootöö, III tegevusüksus – haldusalased, nõuandvad, keelealased ja tehnilised ülesanded) nõutakse (vähemalt) keskharidust;
  • kõigi kõrgharidust eeldavate ametikohtade (administraatorid / IV tegevusüksus) puhul nõutakse vähemalt ülikooliharidust (kolm aastat õpinguid). 

Mõnikord on vajalik töökogemus asjaomases valdkonnas.
 

Vanusepiirangud

ELi institutsioonides töötamiseks vanusepiiranguid ei ole, kuid ametnikud lähevad 66-aastaselt automaatselt pensionile. Lisateavet leiate ELi ametnike personalieeskirjadest.