Kandideerimistingimused

Home > Kuidas kandideerida? > Kandideerimistingimused

Kandideerimistingimused

Kuidas teha kindlaks, kas sobite ELi institutsioonides pakutavale töökohale? Siit leiate teavet selle kohta, millised on ELi ametikohale kandideerimise miinimumnõuded. Lisaks selgitame, millist keeleoskust nõutakse.

Avalikul konkursil või valikumenetluses osalemiseks:

 • peate olema ELi liikmesriigi kodanik;

 • peavad teil olema kõik ELi kodanikuõigused;

 • peate olema täitnud kõik sõjaväeteenistusega seotud seadusjärgsed kohustused oma koduriigis;

 • peate valdama ühte ELi ametlikku keelt väga heal tasemel (C1-tase) ja oskama rahuldavalt mõnda teist ELi ametlikku keelt (B2-tase);

 • keelespetsialistide konkursi puhul peate valdama suurepäraselt ühte ELi ametlikku keelt (C2-tase)ning väga heal tasemel veel kahte keelt (C1-tase).

  Lisateave on esitatud allpool.

Esimene keel
peab olema üks 24 ELi ametlikust keelest


Teie põhikeel. Selleks võib olla kas teie emakeel või mõni muu keel, mida valdate väga heal tasemel (C1-tase), nagu on määratletud dokumendis Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteem – Enesehindamisskaala.


Teatavate konkursside/valikumenetluste puhul peate esimest keelt valdama suurepäraselt (C2-tase).


Teine keel
peab olema muu kui esimene keel


Valitud keelt peate valdama rahuldaval tasemel (B2-tase).


Teatavate keelespetsialistide konkursside/valikumenetluste puhul peate teist keelt valdama väga heal tasemel (C1-tase).


Täiendavad keeled


Teatavate konkursside, valikumenetluste või osalemiskutsete, eelkõige keelespetsialistide konkursside puhul võidakse nõuda täiendavate keelte oskust.


Palun tutvuge asjaomase konkursiteate või osalemiskutsega.

 

 

Lisaks peate täitma konkreetses konkursiteates või osalemiskutses kirjeldatud kvalifikatsiooni ja töökogemusega seotud erinõuded. Vaadake töökogemuse hindamise kohta esitatud juhiseidpdf ja näiteid sobivatest kvalifikatsioonidest.pdf

Haridusega seotud miinimumnõuded sõltuvad ametikohast.

Üldjuhul:

 • ametikohtadel, mis ei eelda kõrgharidust, (I tegevusüksus – füüsiline töö ja haldustugi; assistendid/II tegevusüksus – kantselei-, sekretäri- ja bürootöö, III tegevusüksus – haldusalased, nõuandvad, lingvistilised ja tehnilised ülesanded) nõutakse (vähemalt) keskharidust;

 • kõigi kõrgharidust eeldavate ametikohtade (administraatorid / IV tegevusüksus) puhul nõutakse vähemalt ülikooliharidust (kolm aastat õpinguid). 

  Mõnikord on vajalik töökogemus asjaomases valdkonnas.

  ELi institutsioonides töötamiseks vanusepiiranguid ei ole, kuid ametnikud lähevad 65-aastaselt automaatselt pensionile. Lisateavet leiate ELi ametnike personalieeskirjadest.