Kelpoisuusehdot

Etusivu > Hakumenettely > Kelpoisuusehdot

Mitä vaatimuksia hakijan on täytettävä?

Kuka voi hakea EU-tehtäviin? Mitkä vähimmäisvaatimukset hakijan on täytettävä, ja mitä kieliä hänen on osattava?

Avoimeen kilpailuun tai valintamenettelyyn osallistuvan pitää täyttää seuraavat ehdot:

  • hakija on jonkin EU-maan kansalainen
  • hakijalla on täydet EU-kansalaisen oikeudet
  • hakija on täyttänyt maansa asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvoitteensa
  • hakijalla on yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito (kielitaitotaso C1) ja toisen EU:n virallisen kielen tyydyttävä taito (kielitaitotaso B2)
  • kielialan ammattilaisten kilpailuissa hakijalta edellytetään yhden EU:n virallisen kielen täydellistä taitoa (kielitaitotaso C2) ja toisen ja kolmannen EU:n virallisen kielen perusteellista taitoa (kielitaitotaso C1)
     

Kielivaatimukset:

Kieli 1 – jokin EU:n 24 virallisesta kielestä
Hakijan pääkieli. Se voi olla hänen äidinkielensä tai muu kieli, jossa hänellä on perusteelliset taidot (kielitaitotaso C1) (ks. eurooppalainen kieliviitekehys – kielitaitoasteikko itsearviointia varten).
Joissakin kilpailuissa/valintamenettelyissä vaaditaan kielen täydellistä taitoa (kielitaitotaso C2).

Kieli 2 – ei voi olla sama kuin kieli 1
Kieltä 2 on osattava vähintään tyydyttävästi (kielitaitotaso B2).
Joissakin kielten ammattilaisten kilpailuissa/valintamenettelyissä vaaditaan kielen 2 perusteellista taitoa (kielitaitotaso C1).

Muut kielet
Joissakin kilpailuissa (esimerkiksi kielten ammattilaisten kilpailuissa), valintamenettelyissä ja kiinnostuksenilmaisupyynnöissä voidaan vaatia useampien kielten taitoa.
Vaatimukset määritellään kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä.
 

Ammattipätevyyttä ja työkokemusta koskevat vaatimukset:

Hakijan on täytettävä myös ammattipätevyyttä ja työkokemusta koskevat erityisvaatimukset, jotka määritellään kussakin kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä erikseen.
Lisätietoja Usein kysyttyä -osiossa: Millaista työkokemusta hakijoilta edellytetään? ja Millaista koulutusta hakijoilta edellytetään?

Koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset vaihtelevat työtehtävän mukaan.

Koulutusvaatimusten perusteella tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään seuraavasti:

  • tehtävät, jotka eivät edellytä korkeakoulututkintoa (tehtäväryhmä I – suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät; hallintoavustajatason tehtävät (AST) / tehtäväryhmä II – avustavat ja sihteerin tehtävät, toimistonhoitoon liittyvät tehtävät; tehtäväryhmä III – hallinnolliset, neuvoa-antavat, kielialan ja muut vastaavat tekniset tehtävät) – edellytyksenä toisen asteen koulutuksen suorittaminen
  • tehtävät, jotka edellyttävät korkeakoulututkintoa (hallintovirkamiestason tehtävät (AD) / tehtäväryhmä IV) – edellytyksenä korkeakoulututkinto (vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot). 

Joissakin tapauksissa hakijalta vaaditaan työkokemusta.
 

Ikävaatimukset:

EU-virkoihin hakeville ei ole asetettu ikärajoja. Virkamiesten eläkeikä on 66 vuotta. Lisätietoja: EU-virkamiehiä koskevat henkilöstösäännöt