Kelpoisuusehdot

Etusivu > Hakumenettely > Kelpoisuusehdot

Mitä vaatimuksia hakijan on täytettävä?

Kuka voi hakea EU-tehtäviin? Mitkä vähimmäisvaatimukset hakijan on täytettävä, ja mitä kieliä hänen on osattava?

Avoimeen kilpailuun tai valintamenettelyyn osallistuvan on täytettävä seuraavat ehdot:

  • hakija on jonkin EU-maan kansalainen
  • hakijalla on täydet EU-kansalaisen oikeudet
  • hakija on täyttänyt maansa asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvoitteensa
  • hakijalla on yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito (kielitaitotaso C1) ja toisen EU:n virallisen kielen tyydyttävä taito (kielitaitotaso B2)
  • kielialan ammattilaisten kilpailuissa hakijalta edellytetään yhden EU:n virallisen kielen täydellistä taitoa (kielitaitotaso C2) ja toisen ja kolmannen EU:n virallisen kielen perusteellista taitoa (kielitaitotaso C1)

Lisätietoja oheisessa taulukossa.

Kieli 1
Jokin EU:n 24 virallisesta kielestä

Hakijan pääkieli. Se voi olla hänen äidinkielensä tai muu kieli, jossa hänellä on perusteelliset taidot (kielitaitotaso C1) (ks. eurooppalainen kieliviitekehys – kielitaitoasteikko itsearviointia varten).

Joissakin kilpailuissa/valintamenettelyissä vaaditaan kielen täydellistä taitoa (kielitaitotaso C2).

Kieli 2
Muu kuin kieli 1

Kieltä 2 on osattava vähintään tyydyttävästi (kielitaitotaso B2).

Joissakin kielten ammattilaisten kilpailuissa/valintamenettelyissä vaaditaan kielen 2 perusteellista taitoa (kielitaitotaso C1).

Muut kielet

Joissakin kilpailuissa (esimerkiksi kielten ammattilaisten kilpailuissa), valintamenettelyissä ja kiinnostuksenilmaisupyynnöissä voidaan vaatia useampien kielten taitoa.

Vaatimukset määritellään kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä.

 

Hakijan on täytettävä myös ammattipätevyyttä ja työkokemusta koskevat erityisvaatimukset, jotka määritellään kussakin kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä erikseen. Lisätietoja Usein kysyttyä -osiossa: Millaista työkokemusta hakijoilta edellytetään? ja Millaista koulutusta hakijoilta edellytetään?

Koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset vaihtelevat työtehtävän mukaan.

Koulutusvaatimusten perusteella tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään seuraavasti:

  • tehtävät, jotka eivät edellytä korkeakoulututkintoa (tehtäväryhmä I – suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät; hallintoavustajatason tehtävät (AST) / tehtäväryhmä II – avustavat ja sihteerin tehtävät, toimistonhoitoon liittyvät tehtävät; tehtäväryhmä III – hallinnolliset, neuvoa-antavat, kielialan ja muut vastaavat tekniset tehtävät) – edellytyksenä toisen asteen koulutuksen suorittaminen
  • tehtävät, jotka edellyttävät korkeakoulututkintoa (hallintovirkamiestason tehtävät (AD) / tehtäväryhmä IV) – edellytyksenä korkeakoulututkinto (vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot). 

Joissakin tapauksissa hakijalta vaaditaan työkokemusta.

EU-virkoihin hakeville ei ole asetettu ikärajoja. Virkamiesten eläkeikä on 65 vuotta. Lisätietoja: EU-virkamiehiä koskevat henkilöstösäännöt