uvjeti za sudjelovanje u postupku odabira

Početna stranica > Kako se prijaviti > uvjeti za sudjelovanje u postupku odabira

Uvjeti za prijavu

Provjerite ispunjavate li uvjete za zapošljavanje u institucijama EU-a Ovdje ćete pronaći informacije o minimalnim kriterijima prihvatljivosti za zapošljavanje u institucijama EU-a. Objašnjeni su i osnovni uvjeti u pogledu poznavanja jezika koji moraju biti ispunjeni pri podnošenju zahtjeva za slobodno radno mjesto u institucijama EU-a.

Da biste bili prihvatljiv kandidat za otvoreni natječaj ili postupak odabira, morate:

  • biti državljanin države članice EU-a
  • uživati sva građanska prava kao građanin EU-a
  • imati ispunjene sve zakonske obveze u pogledu vojne službe u svojoj zemlji
  • temeljito znati jedan službeni jezik EU-a (razina C1), a još jedan službeni jezik EU-a znati na zadovoljavajućoj razini (razina B2)
  • za natječaje za prevoditelje morate savršeno znati jedan službeni jezik EU-a (razina C2), a temeljito (razina C1) još dva službena jezika EU-a (drugi i treći).

Detaljne informacije slijede u nastavku.

Jezik 1
mora biti jedan od 24 službena jezika EU-a.

Vaš glavni jezik. Može to biti vaš materinski jezik ili neki drugi jezik koji znate barem temeljito (razina C1), prema europskoj definiciji jezičnih razina – ljestvici za samoprocjenu.

Za neke natječaje/postupke odabira potrebno je savršeno znanje (razina C2) tog jezika.

Jezik 2
mora biti različit od jezika 1

Potrebno je barem zadovoljavajuće znanje (razina B2) odabranog jezika.

Za neke natječaje/postupke odabira za lingviste potrebno je izvrsno znanje tog jezika (razina C1).

Ostali jezici

Za neke natječaje/postupke odabira ili pozive za iskaz interesa, posebice natječaje za lingviste, mogu biti potrebne i druge jezične vještine.

Više informacija možete pronaći u obavijesti o natječaju ili pozivu za iskaz interesa.

 

Morate ispunjavati i sve posebne uvjete u pogledu kvalifikacija i profesionalnog iskustva koji su utvrđeni u odgovarajućoj obavijesti o natječaju ili pozivu za iskaz interesa. Vidjeti Najčešća pitanja o radnom iskustvu i o raznim prihvatljivim kvalifikacijama.

Minimalne obrazovne kvalifikacije ovise o vrsti radnog mjesta.

Općenito:

  • za sva radna mjesta za koje nije potrebno visokoškolsko obrazovanje (funkcijska skupina I., fizički poslovi i poslovi administrativne podrške; asistenti/funkcionalna skupina II. – činovnički/tajnički/uredski poslovi, funkcionalna skupina III. – administrativni/savjetnički/lingvistički/stručni poslovi) traži se završeno (barem) srednjoškolsko obrazovanje
  • za sva radna mjesta za koja je potrebno visokoškolsko obrazovanje (administratori / funkcijska skupina IV.) traži se završeno barem visokoškolsko obrazovanje (u trajanju od tri godine). 

Za neka je radna mjesta potrebno relevantno radno iskustvo.

Ne postoji dobna granica za prijavu za mjesto u institucijama EU-a, no dužnosnici se automatski umirovljuju u dobi od 65 godina. Za više informacija vidjeti Pravilnik o osoblju za dužnosnike EU-a.