uvjeti za sudjelovanje u postupku odabira

Početna stranica > Kako se prijaviti > uvjeti za sudjelovanje u postupku odabira

Uvjeti za prijavu

Provjerite ispunjavate li uvjete za zapošljavanje u institucijama EU-a Na ovoj ćete stranici pronaći informacije o minimalnim kriterijima prihvatljivosti za zapošljavanje u institucijama EU-a. Objašnjeni su i osnovni uvjeti u pogledu poznavanja jezika koji moraju biti ispunjeni pri podnošenju zahtjeva za slobodno radno mjesto u institucijama EU-a.

Da biste bili prihvatljiv kandidat za otvoreni natječaj ili postupak odabira, morate:

  • biti državljanin države članice EU-a
  • uživati sva građanska prava kao građanin EU-a
  • imati ispunjene sve zakonske obveze u pogledu vojne službe u svojoj zemlji
  • temeljito znati jedan službeni jezik EU-a (razina C1), a još jedan službeni jezik EU-a znati na zadovoljavajućoj razini (razina B2)
  • za natječaje za prevoditelje morate savršeno znati jedan službeni jezik EU-a (razina C2), a temeljito (razina C1) još dva službena jezika EU-a (drugi i treći).
     

Jezici:

Jezik 1 mora biti jedan od 24 službena jezika EU-a.
Vaš glavni jezik. Može to biti vaš materinski jezik ili neki drugi jezik koji znate barem temeljito (razina C1), prema europskoj definiciji jezičnih razina – ljestvici za samoprocjenu.
Za neke natječaje/postupke odabira potrebno je savršeno znanje (razina C2) tog jezika.

Jezik 2 mora biti različit od jezika 1
Potrebno je barem zadovoljavajuće znanje (razina B2) odabranog jezika.
Za neke natječaje/postupke odabira za lingviste potrebno je izvrsno znanje tog jezika (razina C1).

Ostali jezici
Za neke natječaje/postupke odabira ili pozive za iskaz interesa, posebice natječaje za lingviste, mogu biti potrebne i druge jezične vještine.
Više informacija možete pronaći u obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa.
 

Kvalifikacije i radno iskustvo:

Morate ispunjavati i sve posebne uvjete u pogledu kvalifikacija i radnog iskustva koji su utvrđeni u odgovarajućoj obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa.
Vidjeti Najčešća pitanja o radnom iskustvu i o raznim prihvatljivim kvalifikacijama.

Minimalne obrazovne kvalifikacije ovise o vrsti radnog mjesta.

Općenito:

  • za sva radna mjesta za koje nije potrebno visokoškolsko obrazovanje (funkcijska skupina I., fizički poslovi i poslovi administrativne podrške; asistenti/funkcionalna skupina II. – činovnički/tajnički/uredski poslovi, funkcionalna skupina III. – administrativni/savjetnički/lingvistički/stručni poslovi) traži se završeno (barem) srednjoškolsko obrazovanje
  • za sva radna mjesta za koja je potrebno visokoškolsko obrazovanje (administratori / funkcijska skupina IV.) traži se završeno barem visokoškolsko obrazovanje (u trajanju od tri godine). 

Za neka je radna mjesta potrebno relevantno radno iskustvo.
 

Dob:

Nema dobne granice za prijavu na mjesto u institucijama EU-a, no dužnosnici se automatski umirovljuju u dobi od 66 godina. Više informacija pronaći ćete u Pravilniku o osoblju za dužnosnike EU-a.