Prihvatljivost

Home > Kako se prijaviti > Prihvatljivost

Uvjeti za prijavu

Provjerite ispunjavate li uvjete za zapošljavanje u institucijama EU-a. Ovdje ćete pronaći informacije o minimalnim kriterijima prihvatljivosti za zapošljavanje u institucijama EU-a. Objašnjeni su i osnovni uvjeti u pogledu poznavanja jezika koji moraju biti ispunjeni pri podnošenju zahtjeva za slobodno radno mjesto u institucijama EU-a.

Da biste bili prihvatljiv kandidat za otvoreni natječaj ili postupak odabira, morate:

 • biti državljanin države članice EU-a

 • uživati sva građanska prava EU-a

 • imati ispunjene sve zakonske obveze u pogledu vojne službe u svojoj zemlji

 • izvrsno poznavati jedan službeni jezik EU-a (razina C1) te zadovoljavajuće poznavati drugi  službeni jezik EU-a (razina B2)

 • za natječaje za prevoditelje morate savršeno poznavati jedan službeni jezik EU-a (razina C2) te izvrsno poznavati drugi i treći službeni jezik EU-a (razina C1)

  Detaljne informacije slijede u nastavku.


Jezik 1
mora biti jedan od 24 službena jezika EU-a


Vaš glavni jezik. Može to biti vaš materinski jezik ili neki drugi jezik koji barem izvrsno poznajete (razina C1) kako je definirano u europskim razinama – ljestvici za samoprocjenu.  


Za neke natječaje/postupke odabira potrebno je savršeno poznavanje  tog jezika (razina C2)


Jezik 2
mora biti različit od jezika 1


Potrebno je barem zadovoljavajuće poznavanje odabranog jezika (razina B2)


Za neke natječaje/postupke odabira za lingviste potrebno je izvrsno poznavanje  tog jezika (razina C1)


Ostali jezici


Za neke natječaje/postupke odabira ili pozive za iskaz interesa, posebice natječaje za lingviste, mogu biti potrebne i druge jezične vještine


Više informacija možete pronaći u obavijesti o natječaju ili pozivu za iskaz interesa

 

 

Morate ispunjavati i sve posebne uvjete u pogledu kvalifikacija i profesionalnog iskustva koji su utvrđeni u odgovarajućoj obavijesti o natječaju ili pozivu za iskaz interesa. Vidi smjernice o stručnom iskustvu pdf i primjere prihvatljivih kvalifikacijapdf.

Minimalne obrazovne kvalifikacije ovise o vrsti radnog mjesta.

Općenito:

 • Za sva radna mjesta za koje nije potrebno visokoškolsko obrazovanje (funkcionalna skupina I., fizički poslovi i poslovi administrativne podrške; asistenti/funkcionalna skupina II. – činovnički/tajnički/uredski poslovi, funkcionalna skupina III. – administrativni/savjetnički/ lingvistički/stručni poslovi) traži se završeno (barem) srednjoškolsko obrazovanje

 • Za sva radna mjesta za koja je potrebno visokoškolsko obrazovanje (administratori / funkcijska skupina IV.) traži se završeno barem visokoškolsko obrazovanje (u trajanju od tri godine)

  U nekim je slučajevima potrebno relevantno radno iskustvo.

  Ne postoji dobna granica za prijavu za mjesto u institucijama EU-a, no dužnosnici automatski odlaze u mirovinu sa 65 godina.

   Za više informacija vidi Pravilnik o osoblju za dužnosnike EU-a.