Jelentkezési feltételek

Kezdőlap > Hogyan lehet pályázni? > Jelentkezési feltételek

Megfelelek-e a feltételeknek?

Szeretné tudni, hogy jelentkezhet-e az uniós intézményekhez? Ezen az oldalon megtudhatja, hogy milyen kritériumoknak kell eleget tennie ahhoz, hogy az EU-nál dolgozhasson. Számot adunk a jelentkezőktől elvárt, nyelvtudásra vonatkozó alapvető követelményekről is.

Versenyvizsga-eljárásban vagy kiválasztási eljárásban az a pályázó vehet részt, aki:

  • az Európai Unió valamely tagországának állampolgára,
  • állampolgári jogainak teljes körű gyakorlására jogosult,
  • a katonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban rá nézve előírt minden kötelezettségnek eleget tett,
  • alaposan (C1 szinten) ismeri az EU valamelyik hivatalos nyelvét, és kielégítően (B2 szinten) ismer egy másik hivatalos uniós nyelvet,
  • nyelvi versenyvizsgák esetén tökéletesen (C2 szinten) ismeri az EU valamelyik hivatalos nyelvét, és alaposan (C1 szinten) ismer két másik hivatalos uniós nyelvet.
     

Nyelvi követelmények

Első nyelv (az EU 24 hivatalos nyelvének valamelyike)
Az Ön fő nyelve. Ez lehet az Ön anyanyelve vagy bármelyik másik nyelv, amelyet alaposan, az európai nyelvi szintek önértékelési táblázatában szereplő C1 szintnek megfelelően ismer.
Bizonyos versenyvizsgák/kiválasztási eljárások esetében ezt a nyelvet tökéletesen (C2 szinten) kell ismerni.

Második nyelv (az első nyelvtől eltérő nyelv)
A választott nyelvet legalább kielégítően (B2 szinten) kell ismernie.
Bizonyos nyelvi versenyvizsgák/kiválasztási eljárások esetében a második nyelvet alaposan (C1 szinten) kell ismerni.

További nyelvek
Előfordulhat, hogy bizonyos versenyvizsga-kiírások, kiválasztási eljárások vagy pályázati felhívások (pl. nyelvi versenyvizsgák) további nyelvek ismeretét követelik meg.
Kérjük, olvassa el a versenyvizsga-felhívást és a pályázati felhívást.
 

A képesítésre és a szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmények

A pályázóknak ezen kívül meg kell felelniük az adott versenyvizsga-felhívásban vagy pályázati felhívásban meghatározott, a képesítésekkel és a szakmai tapasztalattal kapcsolatos valamennyi konkrét követelménynek is.
Lásd a szakmai tapasztalattal és a különböző képesítéstípusokkal kapcsolatos kérdéseket és válaszokat.

Az iskolai végzettségre vonatkozó minimumkövetelmény az adott állástól függ.

Általánosságban:

  • A felsőfokú végzettséget nem igénylő állásokra (legalább) középfokú tanulmányok sikeres befejezése után lehet jelentkezni. Ez a következő besorolási csoportokra vonatkozik: I. besorolási csoport – fizikai és adminisztratív támogatás; asszisztensi szint/II. besorolási csoport – titkári/irodai szervezőmunka; III. besorolási csoport – adminisztratív/tanácsadói/ nyelvi/technikai állások.
  • A felsőfokú végzettséget igénylő állásokra a (legalább hároméves) felsőfokú tanulmányok sikeres befejezése után lehet jelentkezni. Ez a tanácsosi vagy a IV. besorolási csoportba tartozó állásokra vonatkozik. 

Bizonyos esetekben szakmai gyakorlattal is rendelkezni kell.
 

Életkori követelmények

Jelentkezési korhatár nincs. A tisztviselők kötelező nyugdíjkorhatára azonban 66 év. További információk az uniós tisztviselők személyzeti szabályzatában olvashatók.