Pályázati feltételek

Home > Hogyan lehet pályázni? > Pályázati feltételek

Megfelelek-e a feltételeknek?

Szeretné tudni, hogy megfelel-e az uniós munkavállalás feltételeinek? Az alábbiakban megtudhatja, hogy milyen kritériumoknak kell eleget tennie ahhoz, hogy az EU-nál dolgozhasson. Számot adunk a pályázóktól elvárt, nyelvtudásra vonatkozó alapvető követelményekről is.

Nyílt versenyvizsgán vagy kiválasztási eljárásban az a pályázó vehet részt, aki:

 • az EU valamely tagországának állampolgára,

 • állampolgári jogainak teljes körű gyakorlására jogosult,

 • a katonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban rá nézve előírt minden kötelezettségnek eleget tett hazájában,

 • alaposan (C1 szinten) ismeri az EU valamelyik hivatalos nyelvét, és kielégítően (B2 szinten) ismer egy másik hivatalos uniós nyelvet,

 • nyelvi versenyvizsgák esetén tökéletesen (C2 szinten) ismeri az EU valamelyik hivatalos nyelvét, és alaposan (C1 szinten) ismer két másik hivatalos uniós nyelvet

  A részleteket lásd alább.


1. nyelv
Az EU 24 hivatalos nyelvének valamelyike.


Az Ön fő nyelve. Ez lehet az Ön anyanyelve vagy bármelyik másik nyelv, amelyet alaposan, az európai nyelvi szintek önértékelési táblázatában szereplő C1 szintnek megfelelően ismer.


Bizonyos versenyvizsgák/kiválasztási eljárások esetében Önnek ezt a nyelvet tökéletesen (C2 szinten) kell ismernie.


2. nyelv
Az 1. nyelvtől eltérő nyelv.


A választott nyelvet legalább kielégítően (B2 szinten) kell ismernie.


Bizonyos nyelvi versenyvizsgák/kiválasztási eljárások esetében a második nyelv alapos (C1 szintű) ismeretére van szükség.


További nyelvek


Előfordulhat, hogy bizonyos versenyvizsga-kiírások, kiválasztási eljárások vagy pályázati felhívások (pl. nyelvi versenyvizsgák) további nyelvek ismeretét követelik meg.


Kérjük, olvassa el a versenyvizsga-felhívást és a pályázati felhívást.

 

 

A pályázóknak ezen kívül meg kell felelniük az adott versenyvizsga-felhívásban vagy pályázati felhívásban meghatározott, a képesítésekkel és a szakmai tapasztalattal kapcsolatos valamennyi egyedi követelménynek is. Lásd a szakmai tapasztalatról szóló iránymutatást pdfés az elfogadott képesítéstípusokat felsoroló listátpdf.

Az iskolai végzettségre vonatkozó minimumkövetelmény attól függ, milyen állásra jelentkezik a pályázó.

Általánosságban:

 • felsőfokú végzettséget nem igénylő állásokra (I. besorolási csoport – fizikai és adminisztratív támogatás; asszisztensi szint/II. besorolási csoport – titkári/irodai szervezőmunka, III. besorolási csoport – adminisztratív/tanácsadói/ nyelvi/technikai) (legalább) középfokú tanulmányok sikeres befejezése után lehet jelentkezni.

 • felsőfokú végzettséget igénylő (tanácsosi vagy a IV. besorolási csoportba tartozó) állásokra a (legalább hároméves) felsőoktatási tanulmányok sikeres befejezése után lehet jelentkezni. 

  Bizonyos esetekben feltétel lehet, hogy a pályázó az adott területen szakmai gyakorlattal rendelkezzen.

  A jelentkezés nincs életkorhoz kötve, a tisztviselők kötelező nyugdíjkorhatára azonban 65 év. További információk az uniós tisztviselők személyzeti szabályzatában olvashatók.